Ny E16 strekning:

E16 Slomarka-Kongsvinger åpnet for trafikk

Torsdag 27.november kl.12.00 åpnet 16,5 km med ny firefelts motorvei gjennom Sør-Odal og Kongsvinger kommuner. Den nye veistrekningen skal bedre trafikksikkerheten og redusere reisetiden til Oslo.

E16 Slomarka-Kongsvinger er andre del som åpnes av den nye motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger (foto: Jon Ivar Søhus).
E16 Slomarka-Kongsvinger er andre del som åpnes av den nye motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger (foto: Jon Ivar Søhus).
Publisert Oppdatert
Bård Hoksrud klipper snoren som markerer åpningen av den nye E16-strekningen, flankert av ordfører i Sør-Odal Anne-Mette Øvrum og hennes ordførerkollega i Kongsvinger, Øystein Østgaard (foto: Statens vegvesen).
Bård Hoksrud klipper snoren som markerer åpningen av den nye E16-strekningen, flankert av ordfører i Sør-Odal Anne-Mette Øvrum og hennes ordførerkollega i Kongsvinger, Øystein Østgaard (foto: Statens vegvesen).

Etter en byggeperiode på tre år vil innbyggerne i Glåmdalsregionen heretter oppleve et klarere skille mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Den gamle E16 hadde mange avkjøringer og redusert hastighet på store deler av strekningen, mens den nye motorvegen har toplanskryss og fartsgrense på 90 km/t. I tillegg er det satt opp midtdelere for å unngå alvorlige møteulykker.

I perioden 1996-2013 omkom 17 personer og 50 ble alvorlig skadd på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

- Det har vært omtrent 20 trafikkulykker med personskade i året. Men etter at første del av ny firefelts E16 ved Kløfta åpnet i 2007, har vi unngått de mest alvorlige ulykkene på den delstrekningen, sier prosjektleder Christian Hofstad i Statens vegvesen.

E16 Slomarka-Kongsvinger er andre del som åpnes av den nye motorveien, mens det fortsatt gjenstår planarbeid på strekningen gjennom Nes kommune og vestre del av Sør-Odal.

Veidekke og Skanska har vært hovedentreprenører på E16 Slomarka-Kongsvinger, som hadde en kostnadsramme på 2.650 millioner kroner. Et nytt landemerke på strekningen er den 741 meter lange Gulli bru som krysser Glomma. Bruelementene er her støpt på land og deretter skjøvet på plass over elva - ved hjelp av en spesiell fremskyvingsteknikk.

Statssekretær Bård Hoksrud, som tidligere på dagen hadde holdt innlegg på Fjellsprengningsdagen i Oslo, foretok den formelle åpningen av E16 Slomarka-Kongsvinger under et eget arrangement i det nye Slomarka-krysset.

Den nye E16-strekningen med ny firefelts motorvei er 16,5 km og går gjennom Sør-Odal og Kongsvinger kommuner (foto: Statens vegvesen).
Den nye E16-strekningen med ny firefelts motorvei er 16,5 km og går gjennom Sør-Odal og Kongsvinger kommuner (foto: Statens vegvesen).