23948sdkhjf
Del siden
Jobb

Rådgiver - grønn transport

Er du engasjert i det grønne skiftet? Har du lyst til å hjelpe transportsektoren til å innfri sine klimamål? Grønt landtransportprogram (GLP) ser etter en utadvent rådgiver som kan være en pådriver i arbeidet med å raskere skalere klimaløsninger i markedet.

Søknadsfrist
1. juni 2023
Forventet start
1. juli 2023
Antall stillinger
1
Ansettelsesforhold
Tidsbegrænset
Arbeidstid
Fulltid
Ansettelse
Permanent
Arbeidssted
Norge Oslo

Om GLP:

GLP bidrar til kunnskapsutvikling, gode beslutningsgrunnlag og samler næringslivet til felles krafttak for utslippsfri transport.

Norge og EU skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og lav- og nullutslippsteknologi skal rulles ut i stor skala. Mobilisering av bedriftene og tett samarbeid mellom myndighetene og næringslivet er en forutsetning for å lykkes. Derfor er Grønt Landtransportprogram etablert. At toneangivende aktører i en hel verdikjede stiller seg til disposisjon og samarbeider med det offentlige for raskt å redusere klimautslippene innen sitt område er unikt. Arbeidet utgjør et viktig premiss for at Norge skal klare å mobilisere alle aktører som er viktige, for å lykkes med å redusere klimautslippene med 50% innen 2030.

For tiden er vi en kraftsamling mellom 27 organisasjoner og over 65 partnerbedrifter. NHO er ansvarlig for programadministrasjonen.
Les mer om GLP her.

Er du engasjert i det grønne skiftet? Har du lyst til å hjelpe transportsektoren til å innfri sine klimamål? Grønt landtransportprogram (GLP) ser etter en utadvent rådgiver som kan være en pådriver i arbeidet med å raskere skalere klimaløsninger i markedet.

GLP har på kort tid fylt et behov for koordinering og samhandling mellom offentlige myndigheter og næringslivet, som nå gir resultater. Økende interesse og henvendelser fra hele landet for å delta i pilotprosjekt og knytte seg til programmet, gjør at vi behøver å styrke teamet.

Vi ser etter en samfunnsinteressert og løsningsorientert medarbeider som sammen med oss brenner for å bidra til å nå klimamålene for transport innen 2030. Du er en utpreget relasjonsbygger, gjerne med et godt nettverk, som fremstår med troverdighet og trygghet i relasjon med våre partnerbedrifter og øvrige samarbeidspartnere. Du må ha god rolleforståelse mellom politikk, myndigheter, offentlige virksomheter og næringsliv. Vi tror den rette personen har gode samarbeidsevner, sterk gjennomføringskraft og opptrer initiativrik og involverende.

Arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for det grønne skiftet i transportsektoren Følge opp pilotene i programmet.
 • Fasilitere dialogaktiviteter.
 • Bidra til å registrere og identifisere barrierer for utrulling av fossilfri transport.
 • Bidra til å fremme løsninger overfor næringsliv og offentlige myndigheter
 • Strategisk forankring og oppfølging av nåværende partnerbedrifter
 • Mobilisere nye virksomheter til å bli aktive partnere i GLP
 • Formidle resultater og effekter av GLPs arbeid og piloter gjennom å holde presentasjoner, og bidra til innhold på nett
 • Erfaringsoverføring


Hva kan vi tilby?

 • En stilling med mulighet til å påvirke og utvikle et paradigmeskifte innen fossilfri landbasert transport for å nå klimamålene
 • En hverdag hvor du gis anledning til å arbeide i tett kontakt med hele verdikjeden innen transport og samarbeide med
 • offentlige virksomheter / etater for å nå felles mål.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter i et faglig sterkt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant kompetanse kan kompensere for manglende bachelor
 • God relasjonskompetanse og evne til å bygge nettverk
 • Tar egne initiativ når du ser mulighet for å løse en problemstilling
 • Gjerne bransjekunnskap innen biogass, hydrogen og/eller el/batterier.
 • Komfortabel med å holde innlegg / presentasjoner
 • God rolleforståelse mellom politikk, myndigheter, offentlig sektor og næringslivet
 • Erfaring med kundeporteføljer/salg er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Programmet finansieres gjennom statsbudsjettet og av medlemskontingent, og du ansettes derfor på 3 års engasjement.

Arbeidssted er:  Næringslivets Hus, Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte programleder Ingelin Noresjø, telefon: 95763866. Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Hege Saastad, HR i NHO, på tlf 93058117.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Næringslivets Hus Middelthuns gate 27
0303 Oslo
Oslo
Norge

Slik søker du

Kontakt:
Programleder Ingelin Noresjø
telefon: 95763866.

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte:
Hege Saastad, HR i NHO
tlf 93058117

Søk via link nedenfor

SØK HER

Send til en kollega

0.046