23948sdkhjf
Sponsored content

Oppvarming med gass – nisjeløsning eller vekstmuligheter?

Korrekt og riktig oppvarming av bygg er helt avgjørende for både entreprenører, utbyggere, eiendomsselskaper, bedriftskunder og helt vanlige boligeiere.

I et land som Norge er det særlig viktig at oppvarmingsløsningene er effektive, noe som selvfølgelig har fått ekstra mye oppmerksomhet i forbindelse med de høye strømprisene. Det kan være fristende å se nærmere på andre oppvarmingskilder, helt fra bergvarme og fjernvarme til gassovner og systemer basert på pellets. I mange andre land er oppvarming med gass svært vanlig, hvorfor ikke i Norge?

Derfor benyttes gass sjelden til oppvarming i Norge
Det finnes selvfølgelig en rekke ulike forklaringer når det gjelder hvorfor gass sjelden benyttes til oppvarming i Norge, samtidig som denne energikilden er helt dominerende i mange andre europeiske land. Svært rimelig strøm over tid er sannsynligvis en av de aller viktigste driverne, noe som har ført til at fyring med for eksempel ved eller olje har blitt erstattet med elektrisk oppvarming.

Det finnes selvfølgelig fortsatt store og små gassovner på markedet, da særlig tiltenkt midlertidig oppvarming av hus eller hytter. Slike løsninger er mest relevante der det ikke finnes strøm, men kan også være et alternativ ved for eksempel strømbrudd.

Økonomien i gassfyring sammenlignet med andre energikilder
Til syvende og sist dreier seg oppvarming om økonomi og kostnader. Noen vil kanskje fyre med ved for kosens skyld i løpet av vintersesongen, men behovet for grunnleggende oppvarming er styrt av tilstrekkelig varmekapasitet til lavest mulige pris. Det er også derfor elektrisk oppvarming har fått en så dominerende rolle i Norge.

Per begynnelsen av 2023 vil det som følge av den gunstige strømstøtten fortsatt nesten alltid være rimeligst å benytte seg av elektrisk strøm til oppvarming av private boliger. Prisen på strøm har i perioder vært høyere enn hva kostnaden hadde vært for tilsvarende oppvarming med gass, men da regnet uten støtteordninger. Det fører igjen til at det ikke finnes noen incentiver for privatpersoner når det gjelder installasjon av gass til oppvarming.

I tillegg er energimarkedene alt mer integrerte, noe som betyr at prisene på gass og elektrisk strøm sannsynligvis vil følge hverandre tett også i tiden fremover. Som en siste spiker i kisten er det også god tilgang til elektrisk strøm i Norge, selv med mer overføringskapasitet til kontinentet. Det betyr at det helt enkelt er mer logisk å hovedsakelig benytte elektrisk oppvarming. Samtidig vil smarte portable løsninger helt åpenbart fortsette å spille en rolle i den samlede energimiksen, primært til oppvarming av hytter.

Send til en kollega

0.015