100.000 flere godsturer på bil - nesten ingen økning på bane og sjø

Lastebiltransporten tok hele godsveksten i vest.

I løpet av to døgn ble "all" transport intervjuet langs hele vestlandskysten fra Rogaland til Møre og Romsdal i våres. Nå er dataene klare.
I løpet av to døgn ble "all" transport intervjuet langs hele vestlandskysten fra Rogaland til Møre og Romsdal i våres. Nå er dataene klare. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Mellom øst og vest har godstransporten økt med 100.000 (!) turer i løpet av de siste syv årene. Samtidig er transporten på bane og sjø nesten uendret.

Det viser Vestlandsrapporten i regi av Statens vegvesen som nå er klar.

Mange sjåfører vil huske at de møtte studenter og pensjonister en aprildag i våres. I løpet av 48 timer skulle 250 personer intervjue sjåfører i tidenes største godsundersøkelse.

I 2017 ble 46 prosent av all gods fraktet på veien, mot 39 prosent i 2010. Samtidig er sjøtransporten redusert syv prosent, fra 49 til 42 prosent i 2017.

Tallinteresserte kan dykke ned i og laste ned rapporten Godsundersøkelse Vestlandet 2018.

- Tallene betyr ikke at det går mye mindre gods på bane og sjø enn tidligere. Vestlandet har hatt en stor vekst i godsmengden totalt sett, men nesten all vekst skjer på veien. Det forteller Bjarte Børtveit som har ledet arbeidet. Han mener at selv om det er mer bil på veien, er de også fullere enn før.

I løpet av 48 timar var 250 intervjuarar i sving.
I løpet av 48 timar var 250 intervjuarar i sving. Foto: SVV

En trend er at det er flere mindre sendinger. Likevel har gjennomsnittelig lastevolum økt fra 13,4 til 14,7 tonn.

Effektivisering, kabotasje og bedre veier

Det er noen faktorer som trekkes frem som mulige årsaker. Det er sentralisering av lagerfunksjoner, bedre veinett og effektivisering. Men også regelendringer, økt kabotasje samt billigere arbeidskraft er trukket frem som årsaker til at vegtransporten vinner oppdragene.

I følge Børtveit er det lite som tyder på at trenden med økt gods på vei vil snu med det første. - Med investeringene i NTP samt måten næringslivet har innrettet seg på de siste årene, er det lite som tyder på at det sentrale østlandet blir mindre viktig for transporten i Norge fremover, avslutter Børtveit.

Mer alvor, men mest glede, finner du i TransportMagasinet. Du kan få et godt tilbud på abonnement her.