Fürst Medisinsk Laboratorium

Internlogistikk: 20.000 prøverør – uten flaskehals

Håndteringen av et stort antall biologiske prøver gjorde at Fürst Medisinsk Laboratorium måtte sette sin egen internlogistikk på prøve.

Transportløsningen ble tilpasset areal og prosedyrer for håndtering av prøverør internt i laboratoriet. Foto: ITO
Transportløsningen ble tilpasset areal og prosedyrer for håndtering av prøverør internt i laboratoriet. Foto: ITO
Sist oppdatert

Fürst er landets største laboratorium i sitt slag, med medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi som sine fagområder.

Hver dag kommer rundt 20.000 biologiske prøverør inn til hovedlaboratoriet på Furuset, for analyser i laboratoriets automatiserte og topp moderne analysemaskiner. Håndteringen må skje i tråd med strenge krav til blant annet personvern, kjøling og hygiene.

Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat medisinsk laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.

Laboratoriet, som ble startet av ekteparet dr. Valentin Fürst og Astri Fürst i 1950, er Norges største med rundt 400 ansatte, med hovedlaboratorium på Furuset i Oslo og prøvetakingsenheter i Oslo, Bergen og Sandefjord. Laboratoriet analyserer blodprøver, vevsprøver og andre biologiske prøver fra fastlegekontorer over hele landet.

Driftsselskapet AS Med-Lab omsatte i 2016 for 569 millioner kroner.

Prøvene sorteres manuelt før de analyseres, og for to år siden startet prosessen med å effektivisere interntransporten frem til analysemaskinene. Første skritt var en løsning fra ITO med automatiske transportbaner som frakter plastbakker med prøverør frem til personellet som sorterer prøvene, samt tilbaketransport av tomme plastkasser og annet materiell for gjenbruk. I år ble installasjonen utvidet med nye transportbånd helt frem til automasjonsløsningen for analysemaskiner, der hver sorteringsplass har sorteringsluker ned til mindre transportbånd.

Inntil 20.000 prøverør kommer daglig til Fürst Medisinsk Laboratorium på Furuset. Foto: ITO
Inntil 20.000 prøverør kommer daglig til Fürst Medisinsk Laboratorium på Furuset. Foto: ITO
Sorterte prøverør transporteres frem til analysemaskinene. Foto: ITO
Sorterte prøverør transporteres frem til analysemaskinene. Foto: ITO

– Dette sparer oss for mye manuelt arbeid, fastslår Anne Fjellhaug, avdelingsleder for prøvemottak og kundekontakt hos Fürst. – Spesielt er det hektisk på ettermiddagene når det kommer inn prøver fra hele landet, og effektiv håndtering er både i vår egen, legenes og pasientenes interesse, legger hun til.

Mer effektiv drift

Fürst tar om lag ti prosent av blodprøvene på egne prøvetakingsstasjoner, men størstedelen av prøvene blir levert fra fastlegekontorer over hele landet. Laboratoriet benytter en automasjonsløsning fra Siemens, med et helautomatisk transportsystem fra ITO som frakter prøverørene til analysemaskiner koblet til transportbånd. Anne Fjellhaug forteller at transportanlegget ikke bare sikrer enklere internlogistikk, men også jevnere tilførsel av prøver frem til analysemaskinene.

– Tidligere ble prøvene fraktet internt i små plastkasser, noe som resulterte i bolker med prøver inn til automasjonsløsningen. Nå er det mindre manuelt arbeid samtidig som vi oppnår en jevn transport av prøver. Det gir både mer effektiv drift og en HMS-gevinst som følge av mindre fysisk belastning for medarbeiderne, forteller hun.

– Tidligere ble prøvene fraktet internt i små plastkasser, noe som resulterte i bolker med prøver inn til automasjonsløsningen. Nå er det mindre manuelt arbeid samtidig som vi oppnår en jevn transport av prøver, forteller Anne Fjellhaug. Resultatet er mer effektiv drift og mindre fysisk belastning for medarbeiderne. Foto: ITO
– Tidligere ble prøvene fraktet internt i små plastkasser, noe som resulterte i bolker med prøver inn til automasjonsløsningen. Nå er det mindre manuelt arbeid samtidig som vi oppnår en jevn transport av prøver, forteller Anne Fjellhaug. Resultatet er mer effektiv drift og mindre fysisk belastning for medarbeiderne. Foto: ITO

Løsning tilpasset arealene

Hele installasjonen fra ITO er tilpasset de eksisterende lokalene, med varemottak fra bud fra egen inngang og logisk transport frem til personellet som sorterer prøvene, deretter transport av prøverør i takhøyde frem til analysemaskinene. Anlegget håndterer også tilbaketransport av tunge plastkasser og annet materiell som skal returneres og gjenbrukes av fastlegekontorene.

Anne Fjellhaug forteller at en prosjektgruppe i selskapet fikk i oppdrag å kartlegge markedet for leverandører som kunne tilby transportbånd tilpasset driften ved prøvemottaket. ITO var den første leverandøren som ble kontaktet, og i samarbeid med prosjektgruppen utarbeidet de design og skisser for interntransport av prøverør i prøvemottaket.

– Transportløsningen ble tilpasset areal og prosedyrer for håndtering av prøverør internt i laboratoriet. Vi er godt fornøyd med den tekniske løsningen og med samarbeidet med leverandøren, avslutter Anne Fjellhaug.

Bestill abonnement på Logistikk & Ledelse

Håndteringen må skje i tråd med strenge krav til blant annet personvern, kjøling og hygiene. Foto: ITO
Håndteringen må skje i tråd med strenge krav til blant annet personvern, kjøling og hygiene. Foto: ITO