Agerer automatisk etter føreren

Basert på truckførerens bevegelser tolker STILL iGo neo CX 20 hennes eller hans hensikter og agerer automatisk etter dette.

På utstillingen LogiMAT 2016 i Stuttgart vant iGo neo CX 20 prisen i kategorien for beste plukk-, transport-, løfte og lagerteknikk.
På utstillingen LogiMAT 2016 i Stuttgart vant iGo neo CX 20 prisen i kategorien for beste plukk-, transport-, løfte og lagerteknikk. Foto: STILL
Sist oppdatert

 

iGo neo CX 20 agerer som en teamkollega og følger føreren i hver eneste fase av ordreplukkingen.

Brukeren kan dermed utelukkende konsentrere seg om plukk og arbeide uhindret. I praksis har det vist seg at denne uavhengige hjelpen sikrer en tidsmessig besparelse på opp til 30 prosent og en vesentlig høyere plukkytelse ved at man slipper av- og påstigning.

 

Gjør som forventet

Basis for løsningen er STILLs ordreplukktruck CX 20 som har fått kognitive egenskaper ved hjelp av intelligent robotteknologi. Den lar hele tiden føreren gå forrest – og holder en behørig sikkerhetsavstand slik at føreren fritt kan bevege sig rundt maskinen. iGo neo beveger sig selvstendig på lageret, uavhengig av individuelle lokale forhold, og inngår som en intelligent enhet i materialflyten. Den overholder kjøreregler ved kryss, ved hindringer og overfor andre trucker. Ifølge STILL er det for første gang er mulighet for en sikker køsituasjon for uavhengige og konvensjonelle trucker.

Dette interaktive samspillet mellom menneske og maskin er gjort mulig ved hjelp av et integrert Motion Tracking System, hvis sensorbaserte synsfelt gjør det mulig for maskinen å reagere på sine omgivelser 360 grader rundt. Systemet sørger for at trucken ut fra førerens bevegelser kan identifisere hennes eller hans hensikter og agerer etter dette.

Sikkerheten blir godt ivaretatt av blant annet en skanner foran på trucken med en panoramavinkel på 180 grader. Den registrerer omgivelsene 84.000 ganger per sekund og den aktuelle lagertopologien blir dermed lest og brukt av computeren i realtid. Trucken har også en vissform for korttidsminne slik at den eksempelvis husker hindre den har passert.

iGo neo CX 20 tilpasser hastigheten etter omgivelsene.
iGo neo CX 20 tilpasser hastigheten etter omgivelsene. Foto: STILL

Denne saken ble første gang publisert 09/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017