Amarok blir ny feltvogn i Heimevernet

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med Harald A. Møller AS om leveranse av inntil 700 upansrede Volkswagen Amarok. I første omgang skal det leveres 360 stykker som skal benyttes av Heimevernets innsatsstyrker.

HVs innsatsstyrke består av 3.000 høyt motiverte og topp kvalifiserte soldater som kan mobiliseres hurtig og således utgjør spydspissen i HVs kampkraft. De første Amarokene vil bli overlevert i andre halvår 2019.
HVs innsatsstyrke består av 3.000 høyt motiverte og topp kvalifiserte soldater som kan mobiliseres hurtig og således utgjør spydspissen i HVs kampkraft. De første Amarokene vil bli overlevert i andre halvår 2019. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

I januar i fjor sendte Forsvarsmateriell ut en invitasjon for å kartlegge hvilke tilbydere som både hadde kompetanse og gjennomføringsevne til å kunne levere nye feltvogner til Heimevernet (HV). Etter prekvalifiseringen satt man igjen med syv tilbydere, hvorav fire gikk videre gjennom en omfattende prøveperiode. Av disse ble Harald A. Møller (Volkswagen Amarok) og Iveco begge tatt med til kontraktsforhandlinger.

Brigader Morten Eggen, sjef landkapasiteter i Forsvarsmateriell, opplyser at det var en jevn konkurranse mellom disse gjennom hele evalueringsløpet, men at Harald A. Møller til slutt trakk det lengste strået. Selskapet fikk den høyeste scoren både når det gjaldt evnen til å levere, de tekniske løsningene på selve kjøretøyet og den totale kostnaden.

I Lutvann leir i Oslo ble det nylig inngått tre kontrakter mellom Forsvarsbygg og Harald A. Møller;

  • En rammeavtale på tre år med mulighet for forlengelse på ytterligere fire år på inntil 700 kjøretøyer
  • En service- og ettermarkedsavtale over to år med mulighet til forlengelse som skal understøtte feltvognene i hele levetiden
  • Bestilling av 360 nye feltvogner

Brigader Eggen opplyste at de første 152 vil bli levert i løpet av andre halvår 2019, mens de resterende 208 vil bli overlevert i løpet av første halvår 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på 338 millioner kroner (ekskl. mva).

De nye feltvognene vil gi HVs innsatsstyrker bedre mobilitet og økt kampkraft, fremholder generalmajor og sjef for Heimevernet, Eirik Kristoffersen (i midten). Her flankert av Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy og brigader Morten Eggen, sjef landkapasiteter i Forsvarsmateriell.
De nye feltvognene vil gi HVs innsatsstyrker bedre mobilitet og økt kampkraft, fremholder generalmajor og sjef for Heimevernet, Eirik Kristoffersen (i midten). Her flankert av Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy og brigader Morten Eggen, sjef landkapasiteter i Forsvarsmateriell. Foto: Henning Ivarson

Noen få militære tilpasninger

Dette er den største enkeltkontrakten som Harald A. Møller noensinne har inngått med en norsk kunde. Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy uttrykte både ydmykhet og takknemlighet for tilliten de var blitt vist. Han fortalte at Amarok ble lansert i 2010 og kjennetegnes med god fremkommelighetsevne i terreng i tillegg til at både komfort- og sikkerhetsnivået er som i en personbil.

Påbygget blir levert av ModiForce, ett datterselskap av Pon som blant annet står for importen av Volkswagen i Nederland. Wirak opplyste at selskapet har spesialisert seg på ombygging til blant annet forsvar og politi, og etter å ha stått for en tilsvarende leveranse av modifiserte Amarok til det nederlandske forsvaret var det naturlig for Harald A. Møller å ta kontakt. Han fremhever det gode samarbeidet de har hatt med både ModiForce og Volkswagen i Tyskland, i tillegg til internt i Harald A. Møller der Dag Ivar Grefsli har vært prosjektleder.

Amaroken til Heimevernet vil bli levert med en 140 hesters dieselmotor i kombinasjon med en sekstrinns manuell girkasse. Med unntak av noen få militære tilpasninger som for eksempel sambandsutstyr, våpenstativer er det snakk om sivil hyllevare.

Fornøyd HV-sjef

General Kristoffersen takker personell fra HV 02 sin innsatsstyrke Derby for deres deltakelse i prosjektet.
General Kristoffersen takker personell fra HV 02 sin innsatsstyrke Derby for deres deltakelse i prosjektet. Foto: Henning Ivarson

Heimevernet består i dag av 40.000 soldater, hvorav 3.000 inngår i innsatsstyrken som består av høyt kvalifiserte soldater som kan mobiliseres hurtig.

De er organisert i lag på åtte soldater og kravet var at to feltvogner skulle kunne transportere disse med fullt stridsutstyr i tillegg til lagsutstyr og forsyninger for 48 timer. HVs driftsprofil sier at feltvognene primært skal kjøres på asfalt, men også noe på grusveier og litt i terrenget.

Under kontraktsigneringen i Lutvann leir i Oslo sa generalmajor og sjef for Heimevernet, Eirik Kristoffersen, at de nye feltvognene vil gi HVs innsatsstyrker bedre mobilitet og økt kampkraft. Generalen fremholdt at både sikkerheten til personellet og driftssikkerheten på kjøretøyene vil bli vesentlig høynet sammenlignet med dagens godt over 30 år gamle Mercedes-Benz feltvogner. HV-sjefen trakk også frem at de kan kjøres med ordinært B-sertifikat og at det ikke er behov for omfattende tilleggsutdanning.

HV-sjefen sa at han er opptatt av en standardisering og forenkling av utstyret og at de nå vi få et kjøretøy som tilfredsstiller kravene som HV har satt, samtidig med at det er en nøktern løsning som demonstrerer at de bruker fellesskapets ressurser på en ansvarlig måte.

General Kristoffersen påpekte at HV er helt avhengige av pålitelige leverandører av materiell og tjenester. Han la til at Harald A. Møller allerede har vist evne og vilje til å komme frem til fleksible løsninger og imøtekommer HVs krav på en god måte. Han er derfor trygg på at det videre samarbeidet vil bidra til at HV kan opprettholde høy beredskap og korte klartider.

Denne saken ble første gang publisert 24/09 2018, og sist oppdatert 25/09 2018