Bedre kontroll med kritiske prosesser

Thrusterprodusenten Brunvoll i Molde har tatt i bruk Merit Operations Process Controll.

Brunvoll fremstiller avansert fremdriftsmaskineri, såkalte thrustere, for verftsindustrien, spesielt til avanserte, kombinerte brønnintervenering- og supplyfartøyer og større cruiseskip. Arkivfoto: Nils Erik Langva
Brunvoll fremstiller avansert fremdriftsmaskineri, såkalte thrustere, for verftsindustrien, spesielt til avanserte, kombinerte brønnintervenering- og supplyfartøyer og større cruiseskip. Arkivfoto: Nils Erik Langva
Sist oppdatert

Kontroll av kritiske prosesser i forretningssystemet M3 gir ifølge Merit Consulting bedre stabilitet i produksjon/prosessflyten og sikrer at sentrale funksjoner ikke stopper opp og skaper forsinkelser som medfører økte kostnader, tapte inntekter og redusert omdømme m.m.

Merit kontrollerer, automatisk, ulike statuser i prosessen opp mot hva som er forventet og riktig. Tjenesten er dynamisk og kan enkelt tilpasses ulike systemer og prosesser.

Brunvoll har tegnet avtale og satt i gang Process Controll på 14 sjekklister og fire KPI-er. I forbindelse med månedlige driftsmøter mellom Brunvoll og Merit blir rapportene vurdert og gjennomgått, resultatene blir analysert og forbedringstiltak blir vurdert.

Brunvoll kan fritt velge mellom ca. 200 ulike prosesskontroller som tilbys, men Merit Consulting opplyser at det selvfølgelig også kan utvikles nye etter behov.

Denne saken ble første gang publisert 29/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017