Norsk Standard blir internasjonal

Bedre sporbarhet av sjømatprodukter

Nå er en ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter på vei.

Norsk Standard for merking av fiskekasser blir europeisk. Foto: Standard Norge
Norsk Standard for merking av fiskekasser blir europeisk. Foto: Standard Norge
Publisert

Den skal gi forbrukerne bedre informasjon og redusere driftskostnadene til produsentene. Standarden ble først utviklet som Norsk Standard, NS 9405 i 2014.

Sentrale aktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk- og driftskostnader i dag står for opptil 15 prosent av verdien på sjømatprodukter (ref. Innovasjon Norge).

– Å etablere standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser i Europa vil redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende krav fra kundene og forbrukerne, sier Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge.

Stor eksportandel

Adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, er fornøyd med at resten av Europa vil bruke den kunnskapen norsk sjømatindustri har utviklet når det gjelder merking- og sporbarhetsprosesser. Foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge
Adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, er fornøyd med at resten av Europa vil bruke den kunnskapen norsk sjømatindustri har utviklet når det gjelder merking- og sporbarhetsprosesser. Foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge

Sjømatindustrien er i stor grad internasjonal, og det meste av norsk sjømat går til eksport. Å få felles krav til merking og dermed sporbarhet i hele Europa er derfor en stor fordel for markedet. Standarden vil spesifisere minimumskravene til merking av distribusjonsenheter og paller og angi hva slags informasjon som må inkluderes i etikettene for å sikre at den er korrekt og tilgjengelig i hele verdikjeden. I tillegg til høyere leveransekvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet og forbedret mattrygghet, vil bruken av standarden blant annet bidra til at man overholder nasjonale og europeiske regelverk.

Gjelder for 34 land fra 2018

Etter planen skal standarden publiseres i 2018, og den vil da bli gjeldende standard i 34 europeiske land.

Det er fortsatt mulig for representanter for sjømatindustrien å delta i arbeidet med å utvikle standarden. Ved å delta i arbeidet vil man få kunnskap og innsikt fra ledende europeiske bransjeeksperter om de nyeste teknologiene og den beste praksisen knyttet til hele verdikjeden.

Eksempel på hvordan en etikett blir seende ut i henhold til den nye europeiske standarden for merking av distribusjonsenheter og paller for sjømatprodukter. Illustrasjon: CEN 
Eksempel på hvordan en etikett blir seende ut i henhold til den nye europeiske standarden for merking av distribusjonsenheter og paller for sjømatprodukter. Illustrasjon: CEN