Bertel O. Steen planlegger nytt sentrallager

Bertel O. Steen Eiendom AS har inngått kontrakt om kjøp av en 94 mål stor tomt på Berger nord for Oslo der et nytt sentrallager forventes å bli ferdigstilt i 2019/2020.

– Her får vi mye plass å boltre oss på, sier Øivind Solbakken (i midten), påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS. Her sammen med eiendomssjef Roger Sameien i Bertel O. Steen Eiendom AS (til venstre) og direktør for Bertel O. Steen Logistikk, Rune Kristiansen.
– Her får vi mye plass å boltre oss på, sier Øivind Solbakken (i midten), påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS. Her sammen med eiendomssjef Roger Sameien i Bertel O. Steen Eiendom AS (til venstre) og direktør for Bertel O. Steen Logistikk, Rune Kristiansen. Foto: Bertel O. Steen
Sist oppdatert

Bertel O. Steen Logistikk disponerer i dag cirka 12.000 kvm i Fjeldbo næringspark som ligger et lite stykke nord for den nye tomten. Dagens avtale går ut i 2018, med opsjon på forlengelse.

Som en konsekvens av Bertel O. Steens vekststrategi, har konsernet behov for økt areal til sin lager- og distribusjonsvirksomhet og har derfor i en periode vært på leting etter en egnet tomt å bygge på. Nå er avtalen om kjøp av tomt på plass. Samtidig foregår reforhandlinger om forlengelse av dagens leieavtale på eksisterende eiendom for å sikre en smidig overgang.

– Vi er godt fornøyd med størrelsen og beliggenheten på tomten som ligger med god adkomst til E6, sier Rune Kristiansen, direktør for Bertel O. Steen Logistikk. – Den ligger også nær et transportknutepunkt med andre logistikkaktører som DHL, Posten Bring  og UPS for å nevne noen. På kun ti minutter er vi ved grensen til Oslo, noe som sikrer god dagdistribusjon til vårt forhandlerapparat innen Oslo og omegn, legger han til.

– Når et nytt lager kan stå ferdig er det litt for tidlig å si noe om, sier Kristiansen, men han sikter seg inn på ferdigstillelse i 2019/2020. 

– Bertel O. Steen styrker eiendomssatsingen og vil investere i eiendom i stedet for å sitte med lange leiekontrakter. Vi ønsker fleksibilitet gjennom å eie lokalene selv. Da står vi fritt til å omsette eller utvikle eiendommene slik at vi til enhver tid har optimale bygninger og beliggenhet, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen Logistikk har holdt til på Fjeldbo siden 2004 og må innstille seg på å være der i ytterligere noen år før det nye sentrallageret står ferdig. Dette bildet er fra 2013 da selskapet hadde tatt i bruk seks nye høytløftende plukktrucker etter å ha inngått en rammeavtale med Toyota Material Handling. Arkivfoto
Bertel O. Steen Logistikk har holdt til på Fjeldbo siden 2004 og må innstille seg på å være der i ytterligere noen år før det nye sentrallageret står ferdig. Dette bildet er fra 2013 da selskapet hadde tatt i bruk seks nye høytløftende plukktrucker etter å ha inngått en rammeavtale med Toyota Material Handling. Arkivfoto Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 28/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017