Best på offentlige anskaffelser

Bergen kommune, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Omsorgsbygg er blitt hedret med Difis anskaffelsespriser.

Norges største konferanse om offentlige anskaffelser ble i år avviklet for niende gang og hadde  over 600 deltakere.
Norges største konferanse om offentlige anskaffelser ble i år avviklet for niende gang og hadde over 600 deltakere. Foto: Thomas B. Eckhoff
Sist oppdatert

Prisene ble delt ut under Anskaffelseskonferansen som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) nylig avholdt i Oslo.

 

Difis anskaffelsespris for digitalisering

Bergen kommune ble tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at Bergen kommune har digitalisert hele anskaffelsesprosessen og benytter i dag elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, bestilling, fakturering og innkjøpsanalyse.

Videre heter det at Bergen kommune gjennom bruk av elektroniske bestillinger har økt avtalelojaliteten og har bevisst satset på sortimentsstyring. Gjennom dette arbeidet har de dokumentert årlige gevinster i størrelsesorden 15 millioner kroner.

Difis anskaffelsespris for digitalisering ble tildelt Bergen kommune, her representert med innkjøpssjef Birgitte Gullestad, finansbyråd Dag Inge Ulstein (i midten) og spesialrådgiver Ole Rasmussen.
Difis anskaffelsespris for digitalisering ble tildelt Bergen kommune, her representert med innkjøpssjef Birgitte Gullestad, finansbyråd Dag Inge Ulstein (i midten) og spesialrådgiver Ole Rasmussen. Foto: Thomas B. Eckhoff

 

 

 

Difis anskaffelsespris for etisk ansvar

Oslo Kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten er tildelt Difis anskaffelsespris for etisk ansvar. Prisen kalles også «ikke for enhver pris» og deles ut av KLP og Difi i samarbeid.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at etaten bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å fremme samfunnsansvar.

– Vi gratulerer Oslo kommune som årets vinner av anskaffelsesprisen for etisk ansvar. Oslo kommune har hatt en langsiktig tilnærming for å integrere samfunnsansvar i innkjøpsprosessen. De har arbeidet systematisk, med god forankring helt fra politisk hold, til etatene som anskaffer varer og tjenester, sier juryformann og direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

Juryen skriver videre at Utviklings- og kompetanseetaten går foran med et godt eksempel ved å invitere andre offentlige oppdragsgivere inn. Dette fremmer kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Sammen med ansatte ved Utviklings- og kompetanseetaten Oslo Kommune tok finansbyråd Robert Steen (i midten) imot Difis anskaffelsespris for etisk ansvar.
Sammen med ansatte ved Utviklings- og kompetanseetaten Oslo Kommune tok finansbyråd Robert Steen (i midten) imot Difis anskaffelsespris for etisk ansvar. Foto: Thomas B. Eckhoff

 

 

Difis anskaffelsespris for god styring

Universitetet i Oslo er tildelt Difis anskaffelsespris for god styring. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at Universitetet i Oslo har dokumentert store besparelser.

Videre heter det at Universitetet i Oslo bruker målinger bevisst som grunnlag for kontinuerlig forbedring av avtalene og utvikling av arbeidsmetodene i anskaffelsesprosessen.

Difis anskaffelsespris for god styring ble tildelt Universitetet i Oslo. Fra venstre direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, innkjøpsleder Jacob Landsvik, nestleder Tori Norheim Sandlie og avdelingsdirektør Jan Børge Tjäder.
Difis anskaffelsespris for god styring ble tildelt Universitetet i Oslo. Fra venstre direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, innkjøpsleder Jacob Landsvik, nestleder Tori Norheim Sandlie og avdelingsdirektør Jan Børge Tjäder. Foto: Thomas B. Eckhoff

 

 

Difis anskaffelsespris for innovasjon

Omsorgsbygg er tildelt Difis anskaffelsespris for innovasjon for å ha stimulert markedet til å utvikle fossilfrie bygg- og anleggsplasser. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet Omsorgsbygg har gått i dialog med sentrale norske og internasjonale aktører for å skape en plattform for miljøvennlig produksjon til det offentlige.

Videre heter det at Omsorgsbygg har tatt samfunnsansvar og har gjennomført en innovativ prosess som andre aktører i virksomhetens bransje kan bruke resultatene fra.

Difis anskaffelsespris for innovasjon ble tildelt Omsorgsbygg. Her representert ved Majken Bie (t.v.), Jon Søland og Nina Mellem.
Difis anskaffelsespris for innovasjon ble tildelt Omsorgsbygg. Her representert ved Majken Bie (t.v.), Jon Søland og Nina Mellem. Foto: Thomas B. Eckhoff

Denne saken ble første gang publisert 04/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017