Klar målsetting om å bli markedsledende

Gjennom oppkjøpet av hjemleveringsvirksomheten til norske Easy2You tar Best Transport sikte på å innta en markedsledende posisjon på B2C-hjemlevering i Norge. Det forventes at oppkjøpet også vil styrke selskapets B2B-tjenester.

I slutten av august kan Best Transport ønske 100 nye medarbeidere velkommen og innlemme 80 nye biler i flåten, samtidig som at transportselskapet får en lokal tilstedeværelse med avdelinger i åtte norske byer.
I slutten av august kan Best Transport ønske 100 nye medarbeidere velkommen og innlemme 80 nye biler i flåten, samtidig som at transportselskapet får en lokal tilstedeværelse med avdelinger i åtte norske byer. Foto: Best Transport
Publisert

Svenske Best Transport etablerte seg på det norske markedet i 2015 og siden da har transportselskapet ekspandert kraftig i Sverige, Norge og Danmark for å nå målet om å bli markedsledende innen raske leveranser i Norden. Best Transport har nå tatt sikte på å innta en markedsledende posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av Easy2Yous hjemleveringsvirksomhet.

Overtar 100 medarbeidere og innlemmer 80 biler

I slutten av august kan transportselskapet ønske 100 nye medarbeidere velkommen og innlemme 80 nye biler i flåten, samtidig som Best Transport får en lokal tilstedeværelse med avdelinger i åtte norske byer.

Den sammenslåtte virksomheten skal operere under Best Transport-merkevaren. Easy2Yous daglige leder Espen Slyngstad vil i slutten av august overta som daglig leder for Best Transport i Norge og vil inngå i transportselskapets nordiske ledergruppe.

– Vi jobber for å oppnå en markedsledende posisjon i Norge både når det gjelder bud og distribusjon på B2B-fronten og på hjemleveringer til B2C-kunder. Gjennom oppkjøpet av Easy2Yous hjemleveringsvirksomhet oppnår vi flere positive konsolideringseffekter som gir oss mulighet til å akselerere hjemleveringstilbudet vårt til nordiske netthandelsbedrifter. Oppkjøpet gjør også at vi styrker B2B-tilbudet vårt ved at vi får større kapasitet og utvidet geografisk dekningsområde, sier konsernsjef Niklas Knight i Best Transport.

Han opplyser at de har god erfaring med å hente ut synergier mellom B2B- og B2C-leveranser i det svenske markedet og vil bruke denne erfaringen til å bli best på tidskritiske leveranser i Norge.

– Nøkkelen til lønnsomhet ligger i maksimal utnyttelse av bilkapasiteten. Bilene som brukes til bedriftslevering på dagtid skal anvendes til hjemlevering resten av døgnet, sier Niklas Knight.

Teknologitjenester fra Easy2You Technology

– Hjemleveringsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering. Jeg er derfor svært fornøyd med at nåværende eiere og våre nye eiere i Best Transport tar dette grepet, som vil gjøre oss til en enda sterkere hjemleveringsaktør i urbane strøk, sier daglig leder i Easy2You og påtroppende daglig leder i Best Transport AS i Norge, Espen Slyngstad.
– Hjemleveringsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering. Jeg er derfor svært fornøyd med at nåværende eiere og våre nye eiere i Best Transport tar dette grepet, som vil gjøre oss til en enda sterkere hjemleveringsaktør i urbane strøk, sier daglig leder i Easy2You og påtroppende daglig leder i Best Transport AS i Norge, Espen Slyngstad. Foto: Easy2You

I Norge vil Best Transport fortsatt bruke Easy2You Technology AS sin teknologiplattform som med avanserte algoritmer knytter transportbehov til tilgjengelig ressurser.

Selskapet opplyser at plattformen i tillegg sikrer en svært smidig kundeopplevelse for brukerne som kan velge levering innenfor et én-timesvindu eller at sluttmottaker fritt kan velge leveringsdato og -tidspunkt når man bestiller.

– Tiden med «husarrest» mens sluttkunden venter i timevis på pakken sin hjemme er definitivt forbi, sier Espen Slyngstad.

Satser på logtech

Etter at hjemleveringsvirksomheten er solgt til Best Transport, vil Easy2You fremover operere som et rendyrket logtech-selskap som leverer digitale logistikktjenester til både e-handel, bedriftsmarked og offentlig forvaltning.

– Fremover vil Easy2You være et rendyrket teknologiselskap. For Easy2You blir dette en ytterligere en spissing av selskapets forretningsmodell og helt i samsvar med selskapets strategi, sier Espen Slyngstad, som vil fortsette som arbeidende styreleder i Easy2You Technology AS.

Nordiske Fagmedier AS vil fra og med 1. september satse hardere på logistikkområdet og i den forbindelse vil vi sende ut et nyhetsbrev i uken, som kun fokuserer på dette området. Meld deg på her.