Brusletto effektiviserer knivproduksjonen

Virksomheten på Geilo er preget av både gamle knivmakertradisjoner og strategisk sourcing-samarbeid.

– For å etterleve våre kvalitetskrav er sourcing særdeles viktig for oss. Det bidrar til å effektivisere virksomheten og kutte kostnader slik at vi oppnår topp kvalitet i alle produksjonsledd, sier Ken Ove Nyhus (i midten), adm. direktør hos knivprodusenten Brusletto & Co AS på Geilo. Her sammen med salgs- og logistikkansvarlig Håvard Svidal (t.v.) hos Brusletto og markedsansvarlig Dan-Erik Balchen Dyrud hos Interkit.
– For å etterleve våre kvalitetskrav er sourcing særdeles viktig for oss. Det bidrar til å effektivisere virksomheten og kutte kostnader slik at vi oppnår topp kvalitet i alle produksjonsledd, sier Ken Ove Nyhus (i midten), adm. direktør hos knivprodusenten Brusletto & Co AS på Geilo. Her sammen med salgs- og logistikkansvarlig Håvard Svidal (t.v.) hos Brusletto og markedsansvarlig Dan-Erik Balchen Dyrud hos Interkit. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

– For å finne riktige produsenter, redusere råvarekostnader og opprettholde og forsterke kundekvaliteten, innledet vi et sourcing-samarbeid med Interkit for et drøyt år siden, sier Ken Ove Nyhus, adm. direktør hos knivprodusenten Brusletto & Co AS på Geilo.

Sourcing er et begrep som beskriver en prosess hvor det jobbes med å finne egnede leverandører av varer og tjenester utenfor egen organisasjon. Det gjelder enten hele eller deler av et ferdig produkt.

– Sourcing via tredjepart gjør Brusletto i stand til å jobbe strategisk med utvikling, kostnads- og prosesseffektivisering uten at ressursene ligger i eget hus, sier markedssjef Dan-Erik Balchen Dyrud i Interkit AS.

 

Bedre kontroll med bemanningssituasjonen

Knivmaking er en kunst som Brusletto har holdt i hevd siden selskapet ble etablert i 1896. Frem til i dag har selskapet produsert kniver til kresne kunder nasjonalt og internasjonalt. I følge Nyhus har samarbeidet med Interkit allerede båret frukter.

– Vi har fått bedre kontroll med bemanningssituasjonen og styrket kvalitetskontrollen på utenlandske underleverandører, påpeker han.

Virksomheten preges av gamle knivmakertradisjoner.

– Kunnskapen vi besitter er tatt med i utviklingen av nye knivmodeller, sier Nyhus, som forteller at selskapet frem til 1996 også drev med ljåproduksjon. – Da ble denne delen av virksomheten solgt. Nå konsentrerer vi oss utelukkende om sportskniver og kjøkkenkniver med tilhørende utstyr. Vi har beveget oss fra smedkunst til industriproduksjon. Våre kniver produseres på samme måte som tradisjonell knivmaking, men i langt større målestokk. Forskjellen er at vi benytter større slipemaskiner og stanser knivbladene. I tillegg benytter vi en automatisk fresemaskin som former og sliper knivskaftene etter egne maler.

I 2016 fikk Brusletto en omsetning på ca. 14 millioner kroner.

– Skal vi oppnå ytterligere vekst må vi styrke våre kjerneverdier. Vi skal gjøre det vi er best på; sportsknivproduksjon, kjøkkenkniver og outsourcing av add-on produkter. Det innebærer at vi kjøper ressurser og kapasitet fra andre deler av verden, sier Nyhus. Han mener samarbeidet med Interkit vil også være med på å øke salget av sportskniver på det internasjonale markedet.

– Vi kan frigjøre ressurser, som vi ellers måtte brukt på å ansette nye medarbeidere. Samlet snakker vi om besparelser på 15 til 20 prosent, sier han.

 

Virksomheten preges av gamle knivmakertradisjoner.
Virksomheten preges av gamle knivmakertradisjoner. Foto: Trond Schieldrop

 

Kjøper ekstern kompetanse og kapasitet

– For å etterleve våre kvalitetskrav er sourcing særdeles viktig for oss, sier Nyhus. Han kan fortelle at årsaken til at Brusletto innledet samarbeid med Interkit var at selskapet innså at de ikke kunne gjøre alle operasjoner selv. – Derfor kjøper vi nå denne kompetansen og kapasiteten fra dem. Det bidrar til å effektivisere virksomheten og kutte kostnader slik at vi oppnår topp kvalitet i alle produksjonsledd.

 

Sliretilpasningen er fremdeles et håndverk for å få en best mulig kvalitet på hver enkelt knivslire.
Sliretilpasningen er fremdeles et håndverk for å få en best mulig kvalitet på hver enkelt knivslire. Foto: Trond Schieldrop

Strategisk samarbeid

– Samarbeidet mellom Brusletto er av strategisk karakter. Brusletto var på jakt etter nye råvarekilder enten som halvfabrikata eller ferdige produkter, sier Dyrud i Interkit. – Vi følger dem tett opp med hensyn til lansering av nye produkter. Samtidig skal vi bidra til kostnadsreduksjon slik at de oppnår konkurransefordeler. Brusletto har kunnskapen mens vi sitter på teknologikompetansen. Gjennom vårt eget selskap i Kina får de tilgang på de beste produsenter i det kinesiske markedet. Forøvrig kjøper vi stålprodukter fra hele Østen for å dekke et bredt kundebehov, fortsetter han.

 

Vi må følge markedskostnadene

– Vi er opptatt av å øke produktkvaliteten. Veien er kort fra etablering til feiling. For å unngå å havne i en slik situasjon, er samarbeidet med Interkit avgjørende, sier Nyhus. – For å følge kostnadsutviklingen i markedet valgte vi derfor å outsource småskalaproduksjon til Østen. I praksis snakker vi om utvidede produkter, som knivbager og bryner. Vi har hverken teknologien eller kompetansen til å produsere dette på Geilo. Vi har klart å effektivisere produksjonen uten å ansette nye medarbeidere. Interkit har kompetansen som vi ikke har og samarbeidet sikrer topp produktkvalitet i alle produksjonsledd.

 

Nøye utvelgelse

Interkit foretar en nøye utvelgelse av leverandører i Østen med forundersøkelser og intervjuer.

– Formålet er å skaffe til veie de beste aktørene i markedet som kan produsere produkter som våre kunder etterspør. Vi hjelper dem også med kvalitetskontroll både før under og etter at produksjonen er sluttført. En slik kontinuerlig kvalitetssikring er avgjørende for Brusletto, sier Dyrud. – Det er et fåtall småskalabedrifter i Norge som klarer dette selv. Dette tar vi hånd om, understreker han.

Et knippe av Brusletto kniver klar for distribuering til kunder.
Et knippe av Brusletto kniver klar for distribuering til kunder. Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 08/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017