Budsjettvinneren

Regjeringen leverer på vei og persontrafikk på bane. Tiltak på godssiden for sjø og bane er fraværende.

Sist oppdatert

Slik oppsummerer  NHO Logistikk og Transport (NHOLT) statsbudsjettet. Organisasjonen fremhever at statsråd Ketil Solvik-Olsen i lengre tid har vist initiativ og handlekraft og mener han for tredje året på rad er budsjettvinneren.

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslår regjeringen i alt 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 8,8 prosent fra 2015.

 

 

31,5 milliarder til vei

Regjeringen foreslår i alt 31,5 milliarder kroner til vegformål – en økning på 18 prosent. Det trengs, konkluderer NHOLT, som mener  at budsjettet bærer preg av helt nødvendig vedlikehold og sikring.

 

21,3 milliarder til jernbane

Regjeringen foreslår en fortsatt høy satsing innen jernbanesektoren, og ligger rundt 3,5 milliarder kroner foran skjema i Nasjonal transportplan. Årets forslag på 21,3 milliarder kroner til jernbaneformål i 2016 er en liten økning over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, men en liten nedgang på én prosent sammenliknet med saldert budsjett 2015.

 

Bare 100 millioner til Alnabru

NHOLT mener det er positivt at drift og vedlikehold på jernbanesiden øker med 1,4 milliard kroner. Investeringene øker imidlertid ikke og etter NHOLTs mening bærer det preg av at jernbaneverket ikke har planer i skuffen til å gjennomføre helt nødvendig fornyelse av tiltak for godstrafikken. Bare 100 millioner kroner er avsatt til å holde liv Alnabruterminalen – landets viktigste godsnav. Det betyr at ingenting er gjort på dette feltet siden Nasjonal Transportplan kom for tre år siden, fastslår NHOLT.

 

2,7 milliarder kroner til kystforvaltning

Innenfor regjeringens forslag om å bevilge i alt om lag 2,7 milliarder kroner til kystforvaltningsområdet er det satt av vel 340 millioner kroner til å starte en rekke farledsprosjekter.  I tillegg kommer bevilgninger til tiltak og prosjekter i fiskerihavnene. Regjeringen styrker ellers nærskipsfarten med 86 millioner kroner ved å redusere losberedskapsavgiften.

NHOLT påpeker at bare 10 millioner kroner er avsatt til tiltak for å styrke overføring fra vei til sjøtransport gjennom oppfordring til bedre havnesamarbeid. Organisasjonen viser i så måte til den nye godsanalysen som nylig er levert og som i korte trekk sier at ingenting nytter når det gjelder tiltak for å flytte gods fra veg til sjø og bane. Det følger statsråd Solvik Olsen opp til de grader, mener NHOLT.

NHO Logistikk og Transport er skuffet over at det bare er avsatt 100 millioner kroner til å holde liv Alnabruterminalen – landets viktigste godsnav. Foto: Henning Ivarson
NHO Logistikk og Transport er skuffet over at det bare er avsatt 100 millioner kroner til å holde liv Alnabruterminalen – landets viktigste godsnav. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 08/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017