Dårlig konkurranse på søppel

– Vi mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, sier Øyvind Nilssen i Konkurransetilsynet.

Kommunene bør skjerpe avfallskonkurransen. Imens konkurrerer stadig flere billeverandører om å levere til kommunene, her Volvos nye gassalternativ.
Kommunene bør skjerpe avfallskonkurransen. Imens konkurrerer stadig flere billeverandører om å levere til kommunene, her Volvos nye gassalternativ. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Øyvind Nilsen er nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i tilsynet.
Øyvind Nilsen er nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i tilsynet. Foto: Konkurransetilsynet
 Rådgiver Eivind Campbell Lillesveen.
Rådgiver Eivind Campbell Lillesveen. Foto: Konkurransetilsynet

Det er en ny fellesrapport fra alle de nordiske konkurransemyndighetene som ligger bak påstanden. Og det gjelder hele Norden. Mer konkurranse vil skape en mer effektiv sektor, er hypotesen.

Se rapporten her.

Øyvind Nilsen, som er nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i tilsynet, får støtte av rådgiver Eivind Campbell Lillesveen.

Store forskjeller mellom kommunene

– Avfall er ikke lenger et problem, men en ressurs. Noen kommuner er blitt flinke til å bruke konkurranse for å oppnå lavest mulig avfallsgebyr for sine innbyggere, samtidig som miljøhensyn ivaretas på en god måte. Men det er stort rom for forbedring i veldig mange kommuner, sier rådgiver Eivind Campbell Lillesveen.

- Alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger. Det bør legges til rette for at anbudskonkurransene blir best mulig, gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer.

Muligheter fremover

I et miljø- og avfallsperspektiv er sirkulær økonomi en helt ny tilnærming der færrest mulig av ressursene i avfallet går tapt. Ambisjonen om en sirkulær økonomi forutsetter betydelige endringer i avfallsbehandlingen.

- Konkurranse er et velprøvd virkemiddel for å skape optimal utnyttelse av samfunnets ressurser, og særlig til å drive frem innovative nyvinninger. EU har beregnet at sirkulær økonomi kan skape flere hundre tusen arbeidsplasser.

Norsk industrieventyr?

 – Hele Europa skal øke gjenvinningsgraden, og norske selskaper kan gå foran i teknologirevolusjonen. Norge ligger langt fremme allerede, og dette er derfor en gyllen mulighet til å skape et nytt norsk industrieventyr, sier Campbell Lillesveen.

I tillegg til mer innovasjon vil økt bruk av konkurranse kunne medføre betydelige besparelser.

– Monopol, enten de er offentlige eller private, har mindre insentiv enn konkurranseutsatte foretak til kostnadsreduksjon og innovasjon.

Studier viser at man på innsamling kan oppnå besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved å konkurranseutsette. Gode anbudsprosesser er også viktig, og i Oslo har de nylig redusert sine kostnader med 40 prosent gjennom en grundig anskaffelsesprosess, sier Nilssen.

Studier viser at man på innsamling kan oppnå besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved å konkurranseutsette. I Oslo har de nylig redusert sine kostnader med 40 prosent gjennom en grundig anskaffelsesprosess, sier Nilssen. Men det ble ikke Volvo denne gang.
Studier viser at man på innsamling kan oppnå besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved å konkurranseutsette. I Oslo har de nylig redusert sine kostnader med 40 prosent gjennom en grundig anskaffelsesprosess, sier Nilssen. Men det ble ikke Volvo denne gang. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 24/02 2016, og sist oppdatert 07/04 2017