Det lysner for industrien

Samtlige delindekser i norsk PMI økte i mai måned. Oppgangen er hovedsakelig ordredrevet, melder NIMA.

Ordreindeksen steg fra 51,9 i april til 56,7 i mai. Det er den høyeste indeksverdien siden november 2013 og tyder på et relativt kraftig løft i ordreinngangen i 2. kvartal.
Ordreindeksen steg fra 51,9 i april til 56,7 i mai. Det er den høyeste indeksverdien siden november 2013 og tyder på et relativt kraftig løft i ordreinngangen i 2. kvartal. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Samlet viser mai en veldig spennende og positiv utvikling i industrien, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA.
– Samlet viser mai en veldig spennende og positiv utvikling i industrien, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA. Foto: Hege Høpfner
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

Den norske innkjøpssjef-indeksen steg fra 48,6 i april til 51,1 i mai. Det er den høyeste målingen siden november 2014, og tyder på at aktiviteten i norsk industri nå øker for første gang siden april i fjor.

Det var i første rekke en økning i ordreindeksene som trakk hovedindeksen opp, men det var økninger i alle delindeksene.

Produksjonsindeksen steg fra 49,1 i april til 50,0 i mai. Med unntak av mars har dermed produksjonsindeksen vaket rundt 50, som indikerer null-vekst, siden oktober i fjor. Dette har stemt brukbart overens med de faktiske industriproduksjonstallene, men disse har vært noe bedre enn indikert av PMI de siste to månedene, opplyser NIMA.

Ordreindeksen steg fra 51,9 i april til 56,7 i mai. Det er den høyeste indeksverdien siden november 2013, og tyder på et relativt kraftig løft i ord-reinngangen i 2. kvartal. I forrige måned var det særlig en økning i ordreinngangen på eksportmarkedet som dro ordreindeksen opp, og denne var på sitt høyeste nivå siden juni 2011. Ordreindeksen var imidlertid noe bedre enn de faktiske ordretallene fra SSB også i 1. kvartal.

Sysselsettingsindeksen steg fra 44,7 i april til 46,7 i mai. Dette er den 18. måneden på rad med fall i industrisysselsettingen, en utvikling som har blitt bekreftet av de faktiske sysselsettingstallene. Indeksverdien er imidlertid den høyeste siden april i fjor, noe som kan tyde på at fallet er i ferd med å bremse noe opp.

 

Spennende utvikling

– For første gang siden april 2015 opplever industrien en reell vekst, fastslår Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

Han sier det er spesielt interessant og positivt at den sterkeste driveren for dette er ordreindeksen.

Delindeksene som fortsatt ligger under 50 er lager- og sysselsettingsindeksen. Ifølge NIMA viser tallene at sysselsettingen fortsatt er synkende, men at nedgangen er bremset opp.

– Samlet viser mai en veldig spennende og positiv utvikling i industrien. De nærmeste månedene vil synliggjøre hvorvidt dette er signalet om at trenden virkelig har snudd, fortsetter Hoberg.

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mai 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mai 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 08/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017