Indeks: Fortsatt solid aktivitet i industrien

Selv om den norske innkjøpsindeksen DNB PMI gikk noe tilbake i september indikerer alle underindeksene økt aktivitet eller vekst.

Produksjonsindeksen falt med 9,6 poeng til 53,9 i september. Nivået var 3,8 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.
Produksjonsindeksen falt med 9,6 poeng til 53,9 i september. Nivået var 3,8 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

DNB PMI for september ble 55,7, ned 4,8 poeng fra august som var den høyeste på over ett år.

Det har vært store svingninger i PMI de siste månedene, men indeksen for september er på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien, opplyser NIMA og DNB som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med september 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med september 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Foto: Kilde: NIMA / DNB

Kraftigst fall i produksjon

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004. Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og skiftet tidligere i år navn til DNB PMI.

Nedgangen i september var bredt basert, med fall i indeksene for produksjon, ordre, sysselsetting og varelagre. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg noe til høye nivåer. Alle underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.

Produksjonsindeksen falt med 9,6 poeng til 53,9 i september. Nivået var 3,8 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for nye ordre falt med 7,4 poeng til 55,9 i september og var om lag på nivå med gjennomsnittet det siste året. Det var særlig hjemmemarkedsordrene som trakk ned i september etter en markant oppgang måneden før.

Sysselsettingsindeksen avtok med 3,4 poeng til 55,5 i september. Indeksen er 0,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,7 poeng til 63,6 poeng i september. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 3,1 poeng til 51,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.