bizClick logistics

Effektiviserte plukket og eliminerte feilleveranser

IntegrasjonsPartner BITS AS i Fredrikstad fikk gode innspill fra HauCon Norge AS ved utviklingen av bizClick logistics. – Løsningen bidrar til å effektivisere lagerplukk og unngå feilleveranser til kundene, sier daglig leder Jon Berle og IT-ansvarlig Torkjel Haabeth i HauCon Norge AS.

Fra venstre: daglig leder Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner, IT-ansvarlig Torkjel Haabeth i HauCon Norge, salgssjef Atle Dieseth i IntegrasjonsPartner og daglig leder Jon Berle i HauCon Norge.
Fra venstre: daglig leder Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner, IT-ansvarlig Torkjel Haabeth i HauCon Norge, salgssjef Atle Dieseth i IntegrasjonsPartner og daglig leder Jon Berle i HauCon Norge. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

Bruken av riktige IKT-verktøy er avgjørende for at HauCon Norge kan styrke sin konkurransekraft.

– Løsningen har så langt effektivisert plukkrutinene på lagret, forteller Berle og Haabeth.

 

Spesialist på logistikktjenester

HauCon er for mange en vel bevart hemmelighet, men selskapet har spesialisert seg på logistikkløsninger og spesialtjenester for betongentreprenører og bygningsindustrien. I 2013 flyttet HauCon til sitt hovedkontor og lager på Åros. Selskapet har avdelinger i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I fjor omsatte gruppen for ca. 500 millioner kroner og så langt i år har de hatt en vekst på 25 prosent, der Norge har stått for halvparten. Her i landet er selskapet i Røyken, Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim med ca. 50 ansatte.

– Vi oppnår synergieffekter og stordriftsfordeler på innkjøp, logistikk og administrasjon ved å være til stede i flere land. Et stort volum betyr lavere omkostninger og konkurransedyktige priser til våre kunder, understreker Berle.

HauCon leverer varer til de største norske bygningsentreprenørene. Det er alt fra armeringsstoler til spesialprodukter som vanntettingsprodukter for tunneler og underjordiske parkeringshus.
HauCon leverer varer til de største norske bygningsentreprenørene. Det er alt fra armeringsstoler til spesialprodukter som vanntettingsprodukter for tunneler og underjordiske parkeringshus. Foto: Trond Schieldrop

 

 

 

Spesialprodukter

Han forteller at HauCon leverer varer til de største norske bygningsentreprenørene. Det er alt fra armeringsstoler til spesialprodukter som vanntettingsprodukter for tunneler og underjordiske parkeringshus.

– Vi er også leverandør av spesialprodukter i overgangen mellom betong og stål med kuldeforbrytere, gulvfuger og betonggulv, sier Berle.

Han legger til at selskapet også leverer sine løsninger til veisektoren.

– Markedet vokser og vi leverer våre produkter til anleggsindustrien, vei, jernbane, tuneller og næringsbygg. Når bygningsindustrien opplever nedgangstider går anleggsvirksomheten opp. Vi lever godt av våre leveranser til blan annet store europaveiprosjekter og Follobanen.

 

Bakgrunn fra databransjen

Berle har bakgrunn fra databransjen og var i sin tid forhandler for IntegrasjonsPartner.

– Jeg har i mange år samarbeidet med selskapet og i HauCon begynte vi å benytte deres systemer i 2010. Jeg har god kunnskap om markedet og konkurrerende løsninger og personlig var jeg ikke i tvil da vi bestemte oss for dem som leverandør. Jeg har fulgt dem fra de var et lite firma med noen få ansatte til i dag med over 20 medarbeidere. Fredrikstadfirmaet er etterrettelige og har levd opp til våre forventninger, sier Berle.

 

Nulltoleranse på feilplukk

– For rask vekst kan skape flaskehalser, sier Berle og Haabeth. De kan fortelle at selskapet bidro aktivt i utviklingen av bizClick logistics.

– Fordelen med systemet er at vi kan plukke lagervarer vesentlig raskere enn tidligere. Plukknøyaktighet var også avgjørende for løsningen. Å transportere varer til Hardangerbrua er kostbart. Står 100 mann og venter på vår leveranse og vi plukker feil varer, kan millionene raskt begynne å rulle. Derfor har vi nulltoleranse på feilplukk av varer. Målsetningen er å redusere feilraten til et minimum. Skal vi nå våre mål må vi ha den mest etterrettelige leveringsevnen i markedet. Logistikksystemet fra IntegrasjonsPartner har automatisert og effektivisert plukkrutinene, opplyser de.

Fra årsskiftet frem til i dag har bizClick logistics satt seg ordentlig hos HauCon Norge. Foruten å ha oppnådd en effektivitetsøkning på ti prosent på lageret har de også fjernet en tidstyv. Tidligere måtte André Hansen og de øvrige plukkerne gå inn på PC-en for å ferdigmelde ordren. Nå skjer det på nettbrettet.
Fra årsskiftet frem til i dag har bizClick logistics satt seg ordentlig hos HauCon Norge. Foruten å ha oppnådd en effektivitetsøkning på ti prosent på lageret har de også fjernet en tidstyv. Tidligere måtte André Hansen og de øvrige plukkerne gå inn på PC-en for å ferdigmelde ordren. Nå skjer det på nettbrettet. Foto: Trond Schieldrop

 

Utviklingsprosjekt

Øker verdien på ERP-investeringene

IntegrasjonsPartner leverer integrasjoner og add-ons til forretningssystemer. – Vi er blant annet sertifisert som tredjepartsleverandør til Visma, sier daglig leder Morten Pettersen i selskapet.

Selskapet bistår kundene med integrasjoner mot omkringliggende systemer for å øke verdien på kundenes ERP-investeringer.

– Markedet er i endring og skytjenester er i vekst også innen ERP, sier Pettersen. Han har forventninger til lanseringen av Visma.net Logistics, men understreker at selskapet også leverer løsninger mot andre ERP-systemer.

 

Nettskyen

På spørsmål om hvordan selskapets kunder ser på bruken av Vismas skyløsning, svarer Pettersen at mange ønsker å gå bort fra å drifte lokale løsninger til å kjøpe tjenester i nettskyen.

– Men, det er ikke til å stikke under stol at en del også er avventende. Vi skal gjøre kundene trygge på at integrasjonene ivaretas uavhengig av om de velger tradisjonelt eller skybasert, understreker han.

 

Vind i seilene

IntegrasjonsPartner har hatt vind i seilene siden selskapet ble etablert i 1997. – I dag har vi over 500 kunder over hele landet i tillegg til danske og svenske kunder. I mange år har basisen for virksomheten vært integrasjonsplattformen eSENTRAL, sier Pettersen. Han kan fortelle at ledelsen har bygd selskapet sten på sten. Det siste året har veksten vært på nærmere 30 prosent og det ligger an til fortsatt god vekst i 2016.

 

Brukervennlige løsninger

– Vi tilbyr integrasjonsløsninger, netthandelsløsninger og mobilapplikasjoner for salg- og logistikkoppgaver. Appene kan kobles på et hvilket som helst forretningssystem for å effektivisere prosessene. Med applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner kan salgspersonell effektivisere ordreregistreringen, og lageroperatører plukke og pakke varene raskere på lageret, sier Pettersen.

 

Integreres mot hvilket som helst ERP-system

I tillegg til å være Visma Partner er løsningene til IntegrasjonsPartner integrerbar mot et hvilket som helst ERP-system i markedet. – Flere av våre kunder har byttet forretningssystem, men beholdt vår integrasjonsplattform, netthandelsløsninger og app-er, sier Pettersen.

 

Mye mer enn EDI-løsninger for småbedrifter

Fundamentet for IntegrasjonsPartner var eSENTRAL og EDI-løsninger for småbedrifter.

– I 1997 betalte en småbedrift ofte like mye for å etablere EDI-faktura til kun én kunde som den betalte for hele forretningssystemet. Vår kongstanke den gang var å utvikle EDI-programvare til forutsigbar pris for forskjellige bransjer. De fleste av våre kunder er i dag mellomstore bedrifter hvor effektiviseringsbehovet er stort. De har utfordret oss på stadig flere områder og på den måten bidratt til utviklingen vår, sier Pettersen.

Det var for halvannet år siden at IntegrasjonsPartner startet utviklingsprosjektet sammen med HauCon Norge.

– De signaliserte et behov til å forbedre lagerhåndteringen mot entreprenørbransjen. Selskapet leverer ustrukturert gods til byggeplasser og var avhengig av å effektivisere planleggingen av transporter, ruter og plukk, sier daglig leder Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner AS.

– Vi utviklet planleggeren i bizClick logistics med applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner for å forbedre både planleggingen og lageroperatørenes plukkrutiner, sier Pettersen. Han kan fortelle at planleggeren pusher ut plukklister.

– Lagersjefen godkjenner dem før de sendes elektronisk til operatørene. Når de har ferdigmeldt plukket, sendes plukklisten tilbake til ERP-systemet hvor ordren ferdigmeldes.

– Som selskap måtte vi ha et eierskap i utviklingen av logistikkløsningen, poengterer Berle. – Det er tross alt vi som vet hvor skoen trykker. Alle brukerne var med i planleggingsprosessen. Vi spurte lagersjefen og noen utvalgte medarbeidere om hva løsningen burde inneholde. I tillegg har vi brukt en god del tid på utviklingen av løsningen sammen med IntegrasjonsPartner. Det tok et halvt år fra den ble beskrevet til programmeringen startet. Vi hadde klare formeninger om hvor vi ville og hva løsningen skulle inneholde.

 

Oversikt over plukkoperasjonene

– Nå kan lagersjefen sende ordre elektronisk fra sitt kontor og bestemme hvilken lageroperatør som skal plukke hva. Når en kunde står i døren og skal hente varer kan han gå inn i systemet å finne ut hvilke lageroperatører som har ledig kapasitet. Med logistikksystemet får plukkerne mer funksjonalitet på kjøpet. De kan blant annet se bilde av varene på nettbrettet eller smarttelefonen og slå opp utvidede produktspesifikasjoner for å hensyn ta produkt- og pallstørrelse. Systemet er etterrettelig og vi har hele tiden oversikt over plukkoperasjonene, forklarer Berle.

 

Ti prosent effektivitetsøkning

HauCon gikk til anskaffelse av bizClick logistics i fjor og fra årsskiftet frem til i dag har systemet satt seg ordentlig.

– Klarer våre syv lageroperatører å øke plukket med to ordre per dag, tilsvarer det ti prosents effektivitetsøkning på lageret. Vi fjerner også tidstyver. Tidligere måtte plukkerne gå inn på PC-en for å ferdigmelde ordren. Nå skjer det på nettbrettet, sier Haabeth.

 

Best på pålitelighet, leveringsevne og service

– Et hovedpunkt i vår strategi er å være best på pålitelighet, leveringsevne og service. Etter vår mening har vi fått en meget god logistikkløsning som er på høyde med, om ikke bedre enn, de dyreste systemene i markedet. Valg av system fra en av de store leverandørene, ville skapt en del begrensninger. Fordelen med IntegrasjonsPartner er at de har tatt hensyn til vårt behov i utviklingsprosessen. Når vi har vært med på å utvikle systemet vet vi hvor skoen trykker, påpeker Haabeth.

 

Konkrete løsningsforslag

IntegrasjonsPartner har bidratt med sin kompetanse fra forprosjekt, implementering, service og vedlikehold.

– Gjennom piloten har vi avdekket en del utfordringer som er løst underveis. De har vært flinke til å komme med konkrete løsningsforslag som vi har hatt stor glede av. Oppfølgingen har vært meget bra. Vi har brukt løsningene fra dem i flere år med stor suksess. Utviklingen av den nye programpakken har det skjedd i nært samarbeid med programmerere hos IntegrasjonsPartner, opplyser Berle og legger til at piloten nå er idriftsatt.

– Vi har en lang ønskeliste på utvidelse av programvaren med ny funksjonalitet. Sammen med IntegrasjonsPartner arbeider vi nå med dette og er en viktig forutsetning for å komme videre med løsningen, avslutter han.

bizClick logistics har så langt effektivisert plukkrutinene på lagret, sier daglig leder Jon Berle (t.v.) og IT-ansvarlig Torkjel Haabeth i HauCon Norge AS.
bizClick logistics har så langt effektivisert plukkrutinene på lagret, sier daglig leder Jon Berle (t.v.) og IT-ansvarlig Torkjel Haabeth i HauCon Norge AS. Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 27/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017