Det nye fryselageret til Orkla Foods på Stranda:

Effektivt gjennomløp av 35 millioner pizzaer

Til tross for et grønt skifte – også på matfronten – elsker nordmenn flest fortsatt pizza. På Stranda produserer Orkla Foods Norge hele 35 millioner Grandiosa og BigOne i året, tilsvarende 120.000 paller som nå blir utekspedert fra et nytt fryselager på 3.300 kvadratmeter.

På palletorget rett bak de tre rampene er det 24 rullebaner. Einar Arve Nordang opplyser at hver av dem har plass til 22 paller hver. Tre slike baner fyller dermed opp en semitrailer.
På palletorget rett bak de tre rampene er det 24 rullebaner. Einar Arve Nordang opplyser at hver av dem har plass til 22 paller hver. Tre slike baner fyller dermed opp en semitrailer. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Det nye fryselageret er på ca. 3.300 kvadratmeter og har en innvendig takhøyde på 11,5 meter. Lagringskapasiteten på 10.500 paller er fordelt på faste gjennomløpsreoler og tolv mobile reoler med en lengde på nær 30 meter.
Det nye fryselageret er på ca. 3.300 kvadratmeter og har en innvendig takhøyde på 11,5 meter. Lagringskapasiteten på 10.500 paller er fordelt på faste gjennomløpsreoler og tolv mobile reoler med en lengde på nær 30 meter. Foto: Henning Ivarson

Sunnmøre viser seg fra sin aller beste side den dagen. Ålesund bader i sol fra en skyfri himmel og fjorden ligger blikk under fergeoverfarten over til Aure. Danske Tina Beltoft Dufour, skandinavisk marketingsjef i reolleverandøren Constructor, er nærmest himmelfallen over det vakre landskapet der de spisse og snøkledde toppene i Sunnsmøralpene speiler seg i fjorden. For Helge Bjørlykhaug er det er kjent syn. Som lokal distriktssjef for Constructor Norge er han mye på farten i området, men lar seg fortsatt fascinere av landskapet. Særlig i slikt vært som dette. Vi er på vei til Stranda inne i Storfjorden der det store norske pizzaeventyret startet i 1979.

 

Har passert 500 millioner pizzaer

Eller rettere sagt, fullt så langt skal vi ikke. Noen få kilometer før vi kommer til tettbebyggelsen Sløgstad nede ved fjorden, svinger Helge av inn til Svemorka industriområde der en ny pizzafabrikk ble etablert i 1997.

– Ja, velkommen hit, sier Einar Arve Nordang på klingende sunnmørsk. Som logistikksjef for Orkla Foods Norge Stranda har han ansvaret for lagerdrift og avrop, i tillegg til bemannings- og produksjonsplanlegging. – Jeg gjør ikke alt selv da. Jeg har veldig flinke folk rundt meg, legger han til.

Einar Arve vært i bedriften siden 1993 og stortrives i jobben. Det er kanskje en av grunnene til at han har et smittende godt humør. En annen, er muligens det faktum at fryst pizza ikke bare holder stand, men faktisk øker i popularitet i disse tider med høyt fokus på å spise sunt.

– Så langt i år har vi hatt en salgsøkning på ni prosent, og i august markerte vi produksjonen av Grandiosa nummer 500 millioner. Den alene har en markedsandel på 50 prosent, og legger vi til BigOne som vi også produserer her, så betjener Orkla Foods ca. 70 prosent av dette markedet, sier Einar Arve, som legger til at Dr. Oetker har ca. 20 prosent av markedet og at de siste ti prosentene er fordelt på flere mindre merker.

 

Enkeltpallene fra fabrikken i Svemorka føres på bane gjennom en kulvert og frem til to palldoblere. Pallene fra den andre fabrikken ta sinn gjennom porten i bakkant.
Enkeltpallene fra fabrikken i Svemorka føres på bane gjennom en kulvert og frem til to palldoblere. Pallene fra den andre fabrikken ta sinn gjennom porten i bakkant. Foto: Henning Ivarson

 

 

40 varianter

Dagens pizzaproduksjon foregår på to høyhastighetslinjer i Svemorka i tillegg på én høyhastighets- og én lavhastighetslinje i den opprinnelige fabrikken på Sløgstad. Etter at den nye fabrikken ble etablert har imidlertid all utekspedering blitt foretatt fra Svemorka.

– Det må da være tungvint å ha produksjon på to steder?, tillater vi oss å spørre.

– Ja det er det, og målsettingen er da også å samle alt på ett sted, sier Einar Arve, som forteller at årsproduksjonen ligger på rundt 35 millioner pizzaer, hvorav ca. ti prosent konsumeres i Sverige og Finland. Pizzaeksporten har pågått i ca. 20 år og kom forøvrig i gang som en følge av Orklas oppkjøp av Procordia.

Årsproduksjonen tilsier utekspedering av rundt 120.000 paller, og i gjennomsnitt lastes det daglig opp åtte, ni fullastede semitrailere.

Men det er også store mengder som tilføres fabrikkene hver dag. Bare av ost går det med rundt 4.500 tonn i året. Det tilsvarer omtrent ti prosent av den samlede hvitostproduksjonen i Norge og kjøpes av TINE. Kjøttet kommer ferdig prosessert og varmebehandlet, i all hovedsak fra Orklas fabrikk på Råbekken i Fredrikstad.

I tillegg til separat råvarelager klarte pizzaprodusenten seg lenge med et ferdigvarelager på bare 1.600 kvadratmeter. Årsaken var at det ble produsert få varianter av pizzaene som effektivt lot seg blokkstable. Men med årene økte variantene fra opprinnelige ti, tolv til dagens ca. 40, inklusive eksportvariantene. Dessuten hadde produksjonsvolumene økt såpass at mange paller måtte bli sendt til Ålesund for mellomlagring.

Det sier seg selv at dette ble tungvint og Einar Arve forteller at de lenge hadde ønsket seg et nytt fryselager.

 

Lang erfaring med fryselagre

Selv for Orkla var det snakk om en stor investering, men etter at styret sa ja i 2013 fikk de god hjelp av kommunen til å skaffe en tomt i direkte tilknytning til fabrikken i Svemorka.

– I forprosjektet leide vi inn en konsulent som hjalp oss med forslag til layout. Deretter var vi på referansebesøk sammen med både Constructor Norge og Lager & Industrisystemer. Men reoler er jo ikke akkurat rocket science, sier Einar Arve med et smil. – Så lenge det heller ikke var noen store kvalitetsmessige forskjeller endte vi med å se på pris og valgte til slutt Constructor som vi har hatt en lang og god relasjon med.

Helge Bjørlykhaug nikker samtykkende til det, og forteller at Constructor leverte mobile reoler til det opprinnelige fryselageret for over 15 år siden og de første konvensjonelle reolene lenge før den tid.

Hverken han eller Tina Beltoft Dufour legger skjul på at selskapet har vært gjennom en krevende periode, men den har de nå lagt bak seg og Tina opplyser at Constructor i dag betjener ca. 30 prosent av det norske reolmarkedet. Foruten å være ekspert på dette området tilbyr selskapet også automatiserte løsninger med den velkjente lagerautomaten Tornado, i tillegg til blant annet ulike paternoster og horisontale karuseller. Selskapet tilbyr også sitt eget WMS og har i samarbeid med italienske Authoma også levert shuttleløsninger til både Telway i Oslo og GC Rieber Salt i Ålesund.

Helge og hans to kollegaer i Constructors avdeling i Ålesund har alle lang erfaring med reoler og selskapet har en svært sterk posisjon i distriktet.

– Ja fryselagre kan vi, fastslår Helge, og trekker frem tidligere leveranser til blant annet Brødrene Sperre og Olav E. Fiskerstrand, i tillegg til 3PL-aktører som Tyrholm & Farstad og Frigocare. Han forteller at de bistår kollegaer i andre distrikter med sin fryselagerkompetanse, og planen er nå å gjøre mer av det samme også internasjonalt.

 

Kombinasjon av mobile reoler og gjennomløp

Totalt sysselsetter Orkla Foods 175 personer på Stranda, de aller fleste i produksjonen som foregår over to skift. Etter at pizzabunnene er bakt går de gjennom en spiralfrys og videre til topping. Deretter bli de fryst for andre gang før de går videre til pakkelinjen. Derfra senker en heis pallene ned i en kulvert der de blir fraktet den korte veien over til det nye og tilstøtende fryselageret.

– Nå har vi en strømlinjeformet logistikk, sier Einar Arve, og viser oss banen dukker opp igjen i det ene hjørnet av fryselageret og som frakter enkeltpallene fra fabrikken frem til to palldoblere. Både disse og banene er levert av ITO som Constructor har hatt et langvarig samarbeid med. Fullt så strømlinjeformet er nødvendigvis ikke pizzaene som kommer fra den andre fabrikken. De må først fraktes med bil fra Sløgstad, og losses på en egen rampe i dirkete tilknytning til palldoblerne.

Det nye fryselageret er på ca. 3.300 kvadratmeter og har en innvendig takhøyde på 11,5 meter. Lagringskapasiteten på 10.500 paller er fordelt på faste gjennomløpsreoler og tolv mobile reoler med en lengde på nær 30 meter.

– Mobilvognene kan fylles 90 prosent og gjennomløpsreolene opp til 80 prosent. Det har med sporing å gjøre og at vi ikke blander ulike batcher i løpene, forklarer logistikksjefen som legger til at det nå er helt slutt på blokkstabling.

– Hva er det som styrer valget av innlegging i de mobile reolene og gjennomløp?

– Hastigheten og hvor fort en batch blir solgt, svarer Einar Arve raskt. – Vi har tre store drivere som står for 40 til 50 prosent av volumene og de ligger bare ti, tolv dager i gjennomløp.

I de mobile reolene har de litt mer slow movers, hvis man da kan bruke det uttrykket når Einar Arve forteller om en gjennomsnittlig liggetid på 20 dager.

I begge reoltypene lagres det åtte paller i høyden og med to på hverandre på hvert bærejern. Det aller meste av håndteringen er også av dobbeltpall og utføres av bare to skyvemasttrucker med godt isolerte fryseromskabiner.

– I disse har vi valgt å benytte laptop fremfor truck-pc. De er både billigere i anskaffelse samtidig med at truckførerne får tilgang til alle kontorfunksjoner, sier Einar Arve, som forteller at IT-løsningen med SAP som overordnet forretningssystem og det norske WMS-et Neptune fungerer veldig godt.

For å redusere ventetiden med å få åpnet de mobile reolene er dette anlegget delt i to blokker, hver med seks vogner. Sikkerheten i mobilanlegget er naturligvis godt ivaretatt og Helge forteller at vognene er utstyrt med tre sensorer i ulike høyder. Etter at personvernet er brutt, må man fysisk kvittere på vognen når man er ute. Når det gjelder trucker blir imidlertid anlegget automatisk resatt når trucksensoren brytes på vei ut. Anlegget er for øvrig også konstruert for å holde kontroll på hvor mange trucker som er inne i anlegget.

I tillegg mobil- og gjennomløpsreolene forteller Einar Arve at de også har noe push back ved palletorget, men som bare benyttes når det er helt fullt. Han legger forøvrig til at fryselageret er forberedt for en eventuell utvidelse dersom det skulle bli behov for det.

 

Daglig lastes det i gjennomsnitt opp åtte, ni fullastede semitrailere med pizza. Sjåførene står for opplastingen som tar rundt 20 minutter.
Daglig lastes det i gjennomsnitt opp åtte, ni fullastede semitrailere med pizza. Sjåførene står for opplastingen som tar rundt 20 minutter. Foto: Henning Ivarson

 

 

Effektiv lasting

Orkla Foods Stranda leverer ex works og har i hovedsak tre norske kunder; NorgesGruppen, Coop og Rema 1000. I tillegg til dagligvaregrossistene kommer transportselskapene som kjører pizza til utlandet, og i snitt lastes det som nevnt daglig opp åtte, ni semitrailere. Einar Arve opplyser at de imidlertid har vært opp i over 20 på en dag. Han svarer benektende på at det er noen stor avstandsulempe å ligge i Stranda, hverken for kundene eller dem selv når det gjelder inntransport av råvarer.

– Hadde vi vært en liten produsent ville det ha vært en stor ulempe. Det er først og fremst stykkgods som koster, men her er det snakk om store volumer og det er relativt kostnadseffektivt å ha en fullastet semi i fast rute fra A til B.

Han forteller at de får inn ordrene dagen før de skal leveres og kvelden benyttes til å klargjøre de første lassene. På palletorget rett bak de tre rampene er det bygget opp 24 rullebaner med plass til 22 paller hver. Tre slike baner fyller opp en semitrailer og det er sjåførene selv som står for opplastingen som tar rundt 20 minutter.

– Mange sjåfører kommer kvelden og står her over natten hvor de har tilgang til både toalett og dusj døgnet rundt. Slike tilbud er mangelvare på disse trakter og vi fikk raskt mange godord om dette, sier Einar Arve.

I tillegg til de rundt 120.000 pallene med pizza som årlig skal gå over de tre rampene, skal de to truckførerne og den ene personen på kontoret også står for utekspedering av mellom 4.000 og 5.000 paller med lefse. Årsaken til det var Orklas beslutning om å samle all produksjon av bakevarer ett sted og som medførte at den tidligere lefsefabrikken i Lierne i Nord-Trøndelag ble lagt ned og en ny tilsvarende ble etablert i Svemorka.

 

Fordampere på utsiden

Det sier seg selv at fryselagre er kalde, men dette er svært kaldt. Kombinasjonen av en temperatur på minus 24 grader og kraftig gjennomtrekk bidro til at fotoseansen ble gjennomført på rekordtid.

– Kravet er minus 18 og kjernetemperaturen er minus 20 når pizzaen blir pakket. Men det skjer i varm emballasje og derfor har vi valgt å ha det litt kaldere enn påkrevet slik at vi raskt får ned temperaturen i produktene igjen, forklarer Einar Arve. Han forteller videre at de valgte å legge fordamperne på utsiden av bygningskroppen og at den kalde luften føres gjennom veggen via luker.

– På den måten unngår vi helt vannskade på varene når de avrimes og det er heller ingen fare for å kjøre på ammoniakkrør og dermed få lekkasje av dette noe, som skjer fra tid til annen på andre fryselagre.

For å unngå å måtte kompensere for strålingsvarme fra konvensjonelle lyspærer er hele lageret utstyrt med LED-lys. For å spare ytterligere energi er det også utstyrt med bevegelsessensor. I mobilanlegget er det dermed det bare den åpne gangen som vil være opplyst.

Lageret tilfredsstiller naturligvis også branntekniske krav, men både Helge og Einar Arve forteller at de ble litt lurt av en brannteknisk konsulent som i forprosjektet ikke opplyste om en relativ fersk regelendring.

– Ved taksprinkling i lagre av denne størrelsen skal det ikke lenger bare være 150 millimeter klaring mellom pallene, men også i alle andre åpninger slik at vann skal kunne renne uhindret ned og farlige gasser komme opp, forklarer Helge, som legger til at dette ble løst ved å fjerne en del pallplasser.

– Ja, det var litt synd for vi skulle gjerne hatt litt bedre kapasitet, sier Einar Arve. – Aller helst skulle jeg gjerne hatt plass til en blokk med Grandiosa Classic, legger han til.

– Dumt at du sier det nå rett etter at fryselageret er ferdig. Skyldes det dårlig planlegging?

– Overhodet ikke. Det skyldes rett og slett endrede forutsetninger. Priskrigen mellom kjedene er tøffere enn noen gang og Grandiosa har nå blitt nærmest en fast lokkevare. Resultatet er at volumene på en kampanje er opptil 50 prosent større enn tidligere, sier Einar Arve Nordang, som avslutningsvis poengterer at de alt i alt er meget godt fornøyd med det nye fryselageret.

Einar Arve Nordang (t.v.) fremhever det langvarige og gode samarbeidet som pizzaprodusenten i Stranda har hatt med Constructor og Helge Bjørlykhaug.
Einar Arve Nordang (t.v.) fremhever det langvarige og gode samarbeidet som pizzaprodusenten i Stranda har hatt med Constructor og Helge Bjørlykhaug. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 18/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017