Flere godstog på Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er viktig for godstransporten, og fra 16. september setter CargoNet opp et nytt tog.

Kapasiteten på Nordlandsbanen økes med ytterligere 54 containerplasser i uken.
Kapasiteten på Nordlandsbanen økes med ytterligere 54 containerplasser i uken. Foto: Wikimedia / David Gubler
Sist oppdatert

CargoNet

transporterer årlig 400.000 containerenheter på selskapets tog i Norge, med et nettverk som dekker de fleste større terminalene.

Sammen med ulike partnere tilbys også transporter til en rekke europeiske terminaler. CargoNet drifter terminaler, samt kjører egne systemtog for industrien med blant annet tømmer og malm.

Kapasiteten på Nordlandsbanen økes dermed med ytterligere 54 containerplasser i uken, som tilsvarer 27 trailere. Det nye togtilbudet mellom Trondheim og Fauske vil også betjene Mo i Rana og vil korrespondere med togpendel mellom Alnabru i Oslo og Trondheim.

Togpendelen nordover fra Trondheim vil ha lastefrist kl. 23:30 tirsdager, og vil returnere fra Fauske onsdager med lastefrist kl. 18:00. God korrespondanse mellom Oslo og Trondheim på disse viktigste ukedagene i transportkjeden vil kunne forenkle varestrømmene av næringsmidler nordover og fisk sørover.

- CargoNet imøtekommer på denne måten signaler fra næringslivet generelt og kunder spesielt. De ønsker større kapasitet på bane og har gitt uttrykk for at de ønsker å overføre mer gods fra vei til bane. Dersom vårt nye tilbud blir godt utnyttet av næringslivet vil CargoNet vurderer å øke kapasiteten ytterligere, sier administrerende direktør Arne Fosen.

Foto: Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 20/08 2014, og sist oppdatert 07/04 2017