Frode Bjønnes Transport AS:

Forventer millionbesparelse med effektiv flåtestyring og redusert forbruk

For to år siden tok Frode Bjønnes Transport AS i bruk et flåtestyringssystem fra Guard Systems AS. Transportøren benytter alle funksjonene til systemet, inklusive analyse av kjøreadferd. – Klarer vi å endre holdningene til sjåførene våre, er det mulig å oppnå årlige besparelser i millionklassen, sier daglig leder Frode Bjønnes.

Flåtestyringssystemet bidrar også til å øke sikkerheten til hver enkelt sjåfør. - Det gir meg sanntidsinformasjon om hvor bilen/sjåføren befinner seg. Oppstår det havari på fjellet vinterstid, kan jeg aksjonere umiddelbart, sier Frode Bjønnes.
Flåtestyringssystemet bidrar også til å øke sikkerheten til hver enkelt sjåfør. - Det gir meg sanntidsinformasjon om hvor bilen/sjåføren befinner seg. Oppstår det havari på fjellet vinterstid, kan jeg aksjonere umiddelbart, sier Frode Bjønnes.
Sist oppdatert

Frode Bjønnes Transport har 16 lastebiler og 20 ansatte, og Bjønnes selv driver virksomheten fra sitt hjemmekontor i Skien. I fjor omsatte selskapet for 18 millioner kroner, og i år forventes den å bli på over 20 millioner.

Selskapets klart største kunde er PostNord Logistics som står for 80 prosent av omsetningen. Dernest følger Bring som står for 15 prosent mens de øvrige 5 prosent er egne kunder.

- Vi er opptatt av kvalitetsleveranser og god kundeoppfølging, sier Bjønnes. Han kan fortelle at investeringen i moderne og kundetilpassede IKT-systemer har vært avgjørende for å nå selskapets vekstprognoser.

Full oversikt

Frode Bjønnes Transport benytter et flåtestyringssystem med kjørebok fra Guard Systems.

- FleetSystem gir full oversikt over hvor bilene til enhver tid befinner seg. Jeg har lært alle funksjoner som går på oppfølging av arbeidstid, drivstofforbruk på biler, statistikker på lønnsom kjøring, feilfakturering og kilometer mot betaling. Jeg kan også gå inn på dataskjermen og se om sjåførene velger riktig rute til kunde A, sier Bjønnes. Han forteller at et viktig målet er å endre kjøreadferden til sjåførene og redusere dieselforbruket.

- Jeg kan analysere kjøringen ned i detalj for å få frem rutevalg, hvor mange stopp som er tatt og når han kom frem til kunde. Eventuelle brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene registreres det med en gang, sier Bjønnes, som legger til at han har jevnlige møter med sjåførene hvor de finner frem til tiltak for å gjøre kjøringen mer lønnsom.

Enkelte kjører for hardt

Ett av de tiltakene for å få redusert dieselforbruket er å få sjåførene til å redusere hastigheten.

- Enkelte sjåfører kjører for hardt. Går jeg inn i flåtestyringssystemet, får jeg oversikt over det reelle dieselforbruket til hver bil og kan aksjonere, sier Bjønnes. Han legger til at det gjennom flåtestyringssystemet nå kjøres en adferdsanalyse på alle biler.

- Når jeg får timeliste fra sjåførene kan jeg kjøre en kjøreadferdsrapport i FleetSystem. Her ser jeg hvor stort forbruket har vært den siste måneden. Du skal ikke kjøre mye over maksfarten før drivstofforbruket øker med over én liter per mil. Samtidig økes slitasje på dekk og drivverk med over 20 prosent. Det er dårlig holdning å kjøre bilene over tillatt fartsgrense og okkupere venstrefila på firefeltsveien. Vår oppgave er å kjøre gods på en kontrollert, rask og billig måte fra A til B. Derfor kommer jeg til å innføre en bonusordning for de sjåførene som holder seg innenfor maksfart. Klarer vi å få ned hastigheten vil vi også fremstå som en miljøbevisst bedrift.

Full oversikt

- Når jeg skal fakturere kundene må jeg ha full oversikt over alle hendelser. Noen ganger glemmer sjåførene å notere ned i notatblokka hvilke bomstasjoner de har passert og hvilke ferger de har tatt. Da kan jeg gå inn i flåtestyringssystemet å få detaljinformasjon om dette. Kjører en sjåfør ca. 2.000 kilometer i løpet av en uke, må det stemme overens med beløpet jeg fakturerer kunden. FleetSystem er et viktig verktøy for å innhente slik informasjon, sier Bjønnes.

Øker sikkerheten

Flåtestyringssystemet har også bidratt til å øke sikkerheten til hver enkelt sjåfør.

- Det gir meg sanntidsinformasjon om hvor bilen/sjåføren befinner seg. Oppstår det havari på fjellet vinterstid, kan jeg aksjonere umiddelbart. Via Google Maps får jeg detaljinformasjon over hvor bilen står. Jeg kan sjekke om tenninga er på eller av og om batterispenninga faller.

Unngår plunder og heft

Investeringen i flåtestyringssystem har spart Frode Bjønnes Transport for mye plunder og heft.

- Jeg kan knytte timeregistrering opp mot antall kjørte kilometer og finne ut hvor mye jeg tjener på hver bil, sier Bjønnes. - Skulle vi bli beskyldt for å komme for seint frem til kunde, kan jeg gå inn i FleetSystem å få eksakt informasjon om når bilen var fremme på rampa. Uten dagens flåtestyringssystem måtte ha vi gjettet oss frem til hvor bilene befinner seg geografisk. Det ville fått alvorlige konsekvenser for lønnsomheten, sier Bjønnes.

Han forteller at samarbeidet med Guard Systems har fungert godt siden samarbeidet ble innledet for to år siden.

- I tilfelle uforutsette hendelser har systemleverandøren fulgt oss opp med en gang, sier Bjønnes.

Tester ut sporingssystem

Frode Bjønnes Transport tester nå også ut SpotGuard på to kostbare hengere. Også dette GSM/RF-baserte sporingssystemet som godkjent av forsikringsselskaper er levert av Guard Systems.

- SpotGuard gjør at vi til enhver tid vet hvor hengerne befinner seg. Det er en billig investering som sikrer oss mot tyveri, samtidig med at jeg spares for mye frustrasjon fordi leveringstiden på slikt utstyr er to, tre måneder, sier Frode Bjønnes avslutningsvis.

Med 16 lastebiler i parken kan Frode Bjønnes Transport spare enorme summer i løpet av et år på å redusere drivstofforbruket. FleetSystem er et godt verktøy til å analyse sjåførenes kjøreadferd.
Med 16 lastebiler i parken kan Frode Bjønnes Transport spare enorme summer i løpet av et år på å redusere drivstofforbruket. FleetSystem er et godt verktøy til å analyse sjåførenes kjøreadferd.

Denne saken ble første gang publisert 08/10 2014, og sist oppdatert 07/04 2017