Hyppigere på Bergensbanen

Cargolink AS øker til tre tog daglig på Bergensbanen.

Cargolink er landets største private godstogaktør. Selskapet opplever større etterspørsel etter godstransport på Bergensbanen og øker nå til tre tog daglig på denne banen. Foto: Cargolink
Cargolink er landets største private godstogaktør. Selskapet opplever større etterspørsel etter godstransport på Bergensbanen og øker nå til tre tog daglig på denne banen. Foto: Cargolink
Sist oppdatert
Adm. direktør i Cargolink, Karl Ivar Nilsen, kan glede seg over at det privateide togselskapet stadig øker sin andel av godstransporten på bane i Norge. Arkivfoto: Olav Hermansen.
Adm. direktør i Cargolink, Karl Ivar Nilsen, kan glede seg over at det privateide togselskapet stadig øker sin andel av godstransporten på bane i Norge. Arkivfoto: Olav Hermansen.

- Det er større etterspørsel etter godstransport på denne banen. Frem til mai økte vi med 11 prosent, sier administrerende direktør Karl Ivar Nilsen, som kan glede seg over at det privateide togselskapet stadig øker sin andel av godstransporten på bane i Norge.

- Vi er fornøyde med utviklingen og ser nå virkelig resultatene av det arbeidet vi har gjort siden oppstarten i 2011 med å utvikle moderne og effektive transport- og håndteringssystemer som gjør at kundene velger oss. Cargolink avlaster nå norske veier med nærmere 300 vogntog daglig, sier Nilsen.

Mest stabil

Bergensbanen har vist seg å være den mest stabile strekningen for godstransport på jernbane de siste årene, og etterspørselen etter togtransport på denne linjen er sterkt økende

Toget vil ha avgang på morgenen fra Oslo, men vi vil overføre gods fra Cargolinks kveldsavganger til denne. Dermed vil det bli økt kapasitet på kveldsavgangene fra Alnabru samt at kapasiteten på kveld fra Bergen blir økt med ett tog.

Utfordringer i Bergen

Nilsen understreker at økningen i godstransporten også øker behovet for terminaltjenester.

- Slik det er nå er kapasiteten på terminalen i Bergen hemmende for en videre vekst på de tidene det er naturlig å komme inn med gods. Det er derfor meget viktig at det blir en rask avklaring på ny godsterminal i Bergen, samt at det kommer midlertidige terminalløsninger som kan håndtere den økte kapasiteten, sier han.

Cargolink, som er Norges største private godstogaktør, startet opp med intermodale tog i januar 2011 med tre tog - to til Trondheim og ett til Bergen. Fra 1. januar vil selskapet kjøre syv intermodale tog fra Oslo, to fra Trondheim, tre fra Bergen, ett fra Stavanger, og ett fra Åndalsnes.

- Videre fremover ser vi for oss at en utvidelse av tilbudet til Stavanger vil være naturlig. Vi vurderer også en satsing på Nordlandsbanen hvor vi ikke konkurrerer intermodalt i dag, sier Karl-Ivar Nilsen.

Denne saken ble første gang publisert 27/08 2014, og sist oppdatert 07/04 2017