Klargjør flyplasser for humanitære kriser

I fem år har logistikkselskapet DHL og FN samarbeidet om å bistå strategisk viktige flyplasser i områder rammet av naturkatastrofer og humanitære kriser.

GARD har tidligere blitt gjennomført i land som Bangladesh, Indonesia, Filippinene og Tyrkia. Beredskapstreningen er fra DHLs side et frivillighetsprosjekt. Foto: DHL
GARD har tidligere blitt gjennomført i land som Bangladesh, Indonesia, Filippinene og Tyrkia. Beredskapstreningen er fra DHLs side et frivillighetsprosjekt. Foto: DHL
Sist oppdatert
- Mange års erfaring med håndtering av flyplasser i krisesituasjoner har gitt oss en god forståelse av viktigheten av forebyggende arbeid, forteller Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express Norge. Foto: Aril Moe / DHL
- Mange års erfaring med håndtering av flyplasser i krisesituasjoner har gitt oss en god forståelse av viktigheten av forebyggende arbeid, forteller Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express Norge. Foto: Aril Moe / DHL Foto: Arild Moe

Deutsche Post DHLs katastrofehåndteringsprogram

GARD-programmet er en del av DHLs katastrofehåndteringsprogram som også omfatter selskapets DRT - Disaster Response Teams.

DRT tilbyr logistikkstøtte til flyplasser etter naturkatastrofer, og har siden oppstarten i 2005 vært utplassert 25 ganger.

I samarbeid med FN sørger teamet for flyt i innkommende nødhjelp til flyplasser.

Både GARD og DRT er en del av DHL-gruppens program for samfunnsansvar, «Living Responsibility».

Begge programmene utføres i samarbeid med FNs utviklingsprogram eller kontor for koordinering av humanitær innsats, og tilbys gratis.

De siste 20 årene har minst fem milliarder mennesker blitt rammet av katastrofer verden over. For å hindre unødvendige dødsfall er det nødvendig å være så godt forberedt som mulig.

- Gjennom GARD-programmet (Get Airports Ready for Disaster), skal vi forberede flyplassene på dette, forteller Marta Ruedas, assisterende direktør i FNs utviklingsprograms avdeling for konfliktforebygging og gjenoppbygging.

Samarbeid mellom DHL og FN

GARD ble utviklet i 2009 i et samarbeid mellom Deutsche Post DHL og FNs utviklingsprogram. Når et område rammes av en naturkatastrofe, blir flyplassens rolle som knutepunkt forsterket. I tillegg til at flyplassen fungerer som en viktig inngangsport for nødhjelp, øker også antall passasjerer i krisetider. Slektninger reiser til regionen for å støtte sine familier, det internasjonale samfunnet sender hjelpemannskap og representanter fra media ankommer området for å dekke krisen.

- Mange års erfaring med håndtering av flyplasser i krisesituasjoner har gitt oss en god forståelse av viktigheten av forebyggende arbeid. Gjennom de siste fem årene har DHL gjennomført GARD-programmet på 25 flyplasser, hvor vi har behandlet logistikkutfordringene knyttet til humanitære kriser, forteller Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express Norge.

Utvikler krise- og beredskapsplaner

Som en del av programmet bistår flyplass-spesialister fra DHL og representanter fra FNs utviklingsprogram ansatte fra flyplassene og nødetatene med å utarbeide en kriseplan. Programmet omfatter også beredskapsarbeid knyttet til skader på flyplassens infrastruktur eller tap av ansatte og kapasitet som følge av jordskjelv, flom, orkaner eller tsunamier.

- I tillegg legger GARD stor vekt på evaluering av flyplassens kapasitet med tanke på potensiell lagringsplass for nødhjelp, tilgjengelig personell og utstyr. Dette er svært viktige faktorer under naturkatastrofer og humanitære kriser, avslutter Aarbog.

GARD har tidligere blitt gjennomført i land som Bangladesh, Indonesia, Filippinene og Tyrkia. Beredskapstreningen er fra DHLs side et frivillighetsprosjekt og gjennomføres neste gang i Jordan i september 2014.

Flyplass-spesialister fra DHL og representanter fra FNs utviklingsprogram bistår lokalt ansatte på en flyplass i Nepal med å utarbeide en kriseplan. Foto: DHL
Flyplass-spesialister fra DHL og representanter fra FNs utviklingsprogram bistår lokalt ansatte på en flyplass i Nepal med å utarbeide en kriseplan. Foto: DHL

Denne saken ble første gang publisert 26/08 2014, og sist oppdatert 07/04 2017