Miljøvennlig godstransport til sjøs: Har politikerne verktøykassen klar?

Har politikerne verktøykassen klar?I løpet av annet halvår 2014 setter Nor Lines i fart to naturgassdrevne godsskip. Under valgkampen fikk endelig nærsjøfarten litt politisk oppmerksomhet, og rederiet...

Publisert Oppdatert

Har politikerne verktøykassen klar?

I løpet av annet halvår 2014 setter Nor Lines i fart to naturgassdrevne godsskip. Under valgkampen fikk endelig nærsjøfarten litt politisk oppmerksomhet, og rederiet håper at de foreslåtte virkemidler vil bli tatt i bruk og at partienes uttrykte vilje til å satse på miljøvennlig sjøtransport varer etter at valget nå er over.

De to nye naturgassdrevne godsskipene er nå er under bygging ved Tsuji Heavy Industries like utenfor Shanghai. De er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce Marine og skipstypen er beæret med Next Generation Ship Award under Nor-Shipping 2011, og Green Ship Technology Award i 2013. Investeringen er på ca. en halv milliard kroner, og mer enn halvparten av kontraktsverdien er knyttet til leveranser av produkter og teknologi fra norske bedrifter.

Miljøvennlig logistikkjede

- Vi i Nor Lines er sikre på at økt bruk av sjøtransport gir mer samferdsel pr. krone, færre trafikkulykker og reduserer forurensingen både lokalt og globalt. Samtidig får transportkjøperne en forutsigbar og miljøvennlig logistikkjede, fastslår adm. direktør Toralf Ekrheim. - Vi bygger på en mer enn 160 år tradisjon med rutegående sjøtransport. Nå går vi inn i en ny, fremtidsrettet epoke. De to nye miljøskipene vil bli satt inn i selskapets ruter fra kontinentet via Oslofjorden langs kysten til Kirkenes, legger han til.

Kvitbjørn og Kvitnos

Nor Lines har allerede besluttet at nybyggene skal døpes "Kvitbjørn" og "Kvitnos".

- To sterke, norske navn etter dyr som lever i og er avhengige av et bærekraftig miljø blant annet i havområder der Nor Lines trafikkerer, forklarer Ekrheim. Dyrene vil også pryde skipenes skrog og overbygg sammen med selskapets logo og angivelse av naturgassbruket.

Kvitnos er en vanlig tannhvalart som lever i flokk i samme farvann som Nor Lines sine skip trafikkerer: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selv om arten ikke er karakterisert som utrydningstruet, er dyret avhengig av et havmiljø som blir tatt vare på, og ikke rammes av menneskeskapt forurensning, samt påvirkning som medfører at næringsgrunnlaget blir borte.

Kvitbjørn er et annet norsk ord for isbjørn, eller polarbjørn. Dyret har tilhold blant annet i Barentshavet, hvor Nor Lines også har skipsruter. Kvitbjørnen er kanskje det dyret som blir sterkest påvirket av menneskeskapte utslipp, både av redusert havis i Arktis, og fordi dyret befinner seg på toppen av næringskjeden.

"Kvit" i navnet til skipene henviser for øvrig til den hvite, lite synlige og mye renere eksosen som følger av naturgass-driften. Også skipenes høyere energieffektivitet medfører betydelig mindre utslipp.

--------------

Miljøfordelene

Mens det arbeides videre for at det skal bli mulig å bygge og drive helt klimanøytrale skip, mener Nor Lines at de de nye godsskipene er et vesentlig skritt i riktig retning:

De er utstyrt med ny teknologi som innebærer større fleksibilitet og muligheter for bruk av landstrøm. Det er også mulig å produsere strøm til skipets drift fra naturgass under havneopphold.

www.logistikk-ledelse.no © 2013