Nor-Cargos nye konsernsjef Knut Hagen: - Vi blir ikke slukt av noen!

Nor-Cargos nye konsernsjef Knut Hagen:– Vi blir ikke slukt av noen!Nor-Cargos eiere tok beslutningen om en omfattende restrukturering av organisasjonen, samtidig som de bestemte at konsernet skal fort...

Publisert Oppdatert

Nor-Cargos nye konsernsjef Knut Hagen:

- Vi blir ikke slukt av noen!

Nor-Cargos eiere tok beslutningen om en omfattende restrukturering av organisasjonen, samtidig som de bestemte at konsernet skal fortsette i transport. Konsernet går fra KS til ASA med datterselskaper, og man fikk ny toppsjef. Knut Hagen tok over som konsernsjef i vinter, og han legger stadig større vekt på Østlandet som hovedområde. Hovedkontoret er flyttet fra Trondheim til Oslo. Bergen blir senter for tredjeparts logistikk, på grunn av mye oljerelatert prosjektarbeid. Drammen får et 23.000 kvadratmeter stort lagerhotell i et tidligere industribygg, og i alt blir det seks selskaper i konsernet. Viktigste post på programmet er nå å tjene penger og styrke lønnsomheten.

Christian Ryg

Konsernsjefen mener de må synliggjøre seg i Norge for å få snudd utviklingen i positiv retning. Han understreker at Nor-Cargo er det eneste frittstående selskapet i markedet, og "alle" har vært sultne på selskapet.

- Men Nor-Cargo kan stå på egne ben i Norge, sier Hagen, som gir uttrykk for at han er glad for at ikke konsernet ble slukt av en av de store organisasjonene i Europa. Han ser ingen grunn til at man ikke kan vokse og bli sterkere i det europeiske markedet, selv om man ikke er tilknyttet et stort nettverk. Det er ingen grunn til at Nor-Cargo skal gifte seg med en av de store europeiske speditørkonsernene, så lenge det finnes en rekke lokal eller regionale selskaper som yter god service i sin region. Hver for seg kan de tilby norske bedrifter gode tjenester, og gi Nor-Cargo sikkerhet og oppfølging som er nødvendig. Samtidig mister man ikke egen identitet.

- Vi samarbeider med lokale speditører i en rekke land, når det gjelder utenlandsaktivitetene våre. En annen sak er pakkemarkedet. Her er Pakke-Trans - et av våre datterselskaper - med i General Parcel og eier SweParcel, slik at dette stadig viktigere markedet er knyttet til konsernet. For pakketransport er det viktig å være knyttet til et internasjonal nettverk. Vi, som alle andre, ser på privatpakkemarkedet og e-handelens utvikling. At denne virksomheten vil få stadig større betydning for transportører og speditører er det liten tvil om. Det spørs bare hvor fort utviklingen går. Vi vurderer hvilke løsninger vi vil velge, f.eks. når det gjelder hvilket nettverk vi skal legge opp til. Man må vurdere om det skal utvikles et absolutt landsdekkende nett, eller om man skal konsentrere seg om de større byene i første rekke, sier Hagen.

- Hva tror du selv om utviklingen av det private pakkemarkedet?

- Jeg tror Norge har plass til tre til fem aktører i dette markedet, og at de vil være på plass i løpet av en femårs periode. Det er ingen grunn til at ikke vi skal ha en plass blant disse.

Hard hverdag

Resultatene for Nor-Cargo har ikke akkurat vært oppmuntrende de siste årene. Siste år måtte regnskapet belastes med 45 mill. kroner i tapsføring og opprydding. Shippingdelen sto for en stor del av dette, men også andre virksomheter var tapsbringende. Resultat på 1,15% er neppe tilfredsstillende for eierne, Stavangerske, OVDS i Narvik og TFDS i Tromsø. Hva er Hagens mål for framtiden?

- I løpet av en tre-års periode må vi opp på et nivå mellom 2,5 og 3%. Det krever bl.a. at vi må velge ut noen kunder som kan gi oss gode resultater. Vi har ikke egentlig behov for volumvekst eller økt omsetning. I fjor var omsetningen for konsernselskapene ca. 3,9 milliarder kroner. I tillegg kom nesten en milliard fra selskaper som eies direkte av en av eierne, og som er del av konsernet gjennom samarbeidsavtaler.

Han understreker at med den nye organisasjonsmodellen er det ikke nødvendig at en kunde er totalkunde hos Nor-Cargo. Hvert datterselskap må ha de riktige kundene innen sitt segment. Hvert datterselskap må kunne tilby et spissprodukt innen sitt område, men kunden må kunne velge fra "menyen" det som passer for kunden.

Fortsetter som mange selskaper

Restruktureringen forutsetter seks selskaper med hvert sitt skarpt definerte område innen transport. I tillegg skal to selskaper stå for tredjeparts logistikk for kunder. Det blir ett i Bergen og ett i Drammen. Tredjeparts logistikk blir stadig viktigere for transport og spedisjonsbransjen, og er med å knytte kundene nærmere til bedriftene, samtidig som bransjen lettere kan synliggjøre sin betydning for verdiskapning i logistikkjeden.

Også i framtiden vil Nor-Cargo være et konsern med en rekke selskaper. At shipping nå drives i et eget selskap, gir muligheter for spesialisering på feltet, og ikke som hittil. Hurtigruta er skilt ut som eget selskap fra OVDS som har seks skip, og TFDS med sitt ene, og shippingselskapet skal leie godskapasiteten. I tillegg har selskapet 11 skip i nærsjøfart på Nordsjøen og langs kysten.

- Det er bare ved å gjøre store endringer og spesialisere shippingselskapet at vi kan få lønnsomhet i denne delen av virksomheten. Det samme gjelder forøvrig alle delene av virksomheten. For landtransportens del vil Østlandet være det viktigste området. Her er man nærmest knyttet til resten av Europa, og i særdeleshet til Norden.

Også termovirksomheten regner Hagen med er over den mest kritiske fasen og inne i en bedre utvikling nå.

- Den endringen i markedet som Nor-Cargo fikk merke fra slutten av 1980 årene, var at sjøtransporten falt i viktighet, og at biltransporten økte tilsvarende. Når man da satt med en organisasjon der de to transportformene skulle leve side om side i en organisasjon, ble det tydeligvis en del gnisninger, og ingen fikk rendyrket sin form. Det blir det nå slutt på, sier Hagen, som tror på en enkel filosofi for hvert enkelt selskap.

- De skal tjene penger på bunnlinjen, ved å rendyrke sin form og sine produkter, og finne de riktige samarbeidspartnerne og kundene.

Riktig lokalisering i Skandinavia

- Vi må lokalisere virksomheten i Skandinavia og hele Norden til områder der det ligger, eller blir lokalisert, store sentrallagre. Det blir spennende å følge utviklingen av bl.a. Ørestadsregionen og se hvilke virkninger broen over Øresund får for skandinavisk transport og distribusjon, sier Hagen.

At Nor-Cargo skal ekspandere i Norden er ikke noe spørsmål for Hagen, det er et faktum. Norden må sees som en region, ett marked som skal dekkes av organisasjonen innen få år. Og her er Nor-Cargo stort nok som konsern til å greie jobben uten strategiske allianser eller nært samarbeid med eksisterende speditører og transportører. Med Norge som base kan man greie jobben, og bli en attraktiv samarbeidspartner for europeiske, frittstående speditører i ulike land.

Knut Hagen:

Alltid i spedisjon og transport

Knut Hagen begynte som sykkelbud i Godssentralen i 1962, og har vært i bransjen stort sett siden den gangen. Han var nettopp ferdig med skolen, 16 år gammel den gangen. Han ble i transport, og etter 11 år fulgte han med over til nyskapningen i norsk transport, da Linjegods ble dannet i 1973. Bare tre år senere, etter en stor streik i Linjegods, overtok han driften av terminalen på Alnabru.

Senere ble han driftsdirektør, og kombinert drifts- og markedsdirektør i selskapet, før han tiltrådte som innenlandsdirektør under Svein Erik Ovesen i de store omveltningsårene i midten av 1980-tallet.

I 1988 gikk han ut av bransjen, og utviklet i noen år kjøpesentre i Osloregionen, men transport og spedisjon trakk "en gammel sirkushest" tilbake. ASG/ERT ble den nye arbeidsplassen, før Nor-Cargo hentet ham inn i 1991. I 1993 ble han sjef i Oslo, og i år ble han konsernsjef for Nor-Cargo. Om ikke i hemmelighet, så uten store fakter og ord, flyttet han hovedkontoret fra Trondheim til Oslo, der en meget slank stab nå sitter i sentrum, like rundt hjørnet for Stortinget, og skal gjennomføre endringer og effektivisere konsernet.

Knut Hagen har i privatlivet brukt nesten halvparten av sitt liv i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Nes på Romerike, der han fortsatt bor. For å forklare hvor det er; der Glomma og Vorma flyter sammen, sier han.