NSB og Harald A. Møller i samarbeid: Banebrytende logistikksystem for biltransport

NSB og Harald A. Møller i samarbeid:Banebrytende logistikksystem for biltransport– Når NSB Gods i samarbeid med Deutsche Bahn Cargo går inn i en kontrakt med Harald A. Møller om transport av Audibiler...

Publisert Oppdatert

NSB og Harald A. Møller i samarbeid:

Banebrytende logistikksystem for biltransport

- Når NSB Gods i samarbeid med Deutsche Bahn Cargo går inn i en kontrakt med Harald A. Møller om transport av Audibiler fra Ingolstadt til Oslo, er dette et gjennombrudd. Det er ikke første gang vi frakter biler fra Tyskland til Norge, men det er første gang vi setter dette i system, og dermed banebrytende for NSB Gods, sier adm. direktør Kjell Frøyslid i NSB Gods. Årlig vil det dreie seg om ca. 5.000 biler av typene TT-coupe, A3 og A4. 

Av: Christian Ryg 

Bilene fraktes i vogner som leies inn fra ATG Multitrans i samarbeid med Motortransport i Norge. Disse vognene er utstyrt med mellomdekk, slik at bilene stue i to høyder i innelukkede vogner. Kontrakten har ett års varighet og er verdt 7 millioner kroner. Kortere framføringstid, høy kvalitet på transportproduktet og stor fleksibilitet er noen av grunnene til at importøren valgte tog som transportmedium for bilene.

- Det var mange problemer som måtte ryddes av veien før vi kom fram til denne løsningen, men nå er vi på skinnene, sier Frøyslid. Han understreker at Harald A. Møller har fått en raskere og sikrere transport til meget gunstig pris. Allerede i startfasen er transporttiden kuttet betydelig ned, men når Øresundbroen åpner i sommer, vil transporttiden kuttes ytterligere, slik at strekningen Alnabru - Hamburg kun tar 22 timer, mot dagens transporttid på 34 timer.

Frøyslid legger til at for NSB Gods var det nye transportkonseptet på mange måter et brudd med bedriftens hovedprodukt, kombinerte transporter i heltog, men at man har arbeidet med prosjektet i flere år. Etter hvert kom både NSB Gods og Harald A. Møller fram til at det var grunnlag for et fast opplegg. Dersom NSB Gods kan skaffe returlast i et fast opplegg, blir økonomien god for rundturen.

Om denne pendelen kan utvikles til å transportere gods fra norske eksportbedrifter til kontinentet er blant de spørsmål NSB Gods nå må vurdere og prøve ut overfor potensielle kunder. Med Øresundsforbindelsen klar fra juli i år, ligger alt klart for en fergefri framføring til Nord-Tyskland på under ett døgn. I følge NSB Gods kan man nå greie seg med ett lokomotivbytte på strekningen. DSB og DB har ryddet av veien problemer på den dansk/tyske grensen. Ved Øresund skifter man lokomotiv på grunn av forskjeller i strømforsyningssystemer, men så går alt bokstavelig talt på skinner over Storebelt til godsterminalen i Maschen utenfor Hamburg. Herfra kan vognene gå inn i togstammer for lange pendelruter helt til Sør-Italia.

Nye vogner

De vognene man bruker er 29,6 meter lange, og består av to vogner koblet sammen til en. De kan ta 36 tonn last, slik at biltransporten ikke på noen måte kommer opp mot topp kapasitet. Med full sideåpning egner vognene seg godt for papirruller, trelast og langgods ved returtransporter. For biltransporter benyttes et hydraulisk manøvrerbart mellomdekk. Total høyde for vognene er 4,6 meter. Vognene leies inn for denne transporten fra det tyske selskapet ATG Mulittrans, der DB og NSB har interesser.

Sverre Thorsen som har ansvar for framføring av spesialtransporter innen NSB Gods, sier til Logistikk & ledelse at den internasjonale profilen for jernbanevogner i Europa er 4,35 meter, og dermed fikk man problemer med å få godkjent vognene for transporten fra Ingolstadt til Oslo.

- Vi fant at tunnelene på strekningen over Kornsjø bare hadde klaring på fem centimeter, og det er for lite. Sikkerhetsmarginen er 20 centimeter. Derfor går transporten over Charlottenberg. Også på denne strekningen er det flaskehalser som krevde spesielle tiltak, men vi har nærmest fotfulgt toget, og har funnet løsninger som fungerer, sier Thorsen.

Vognene er lukket, slik at når bilene er kjørt inn og sikret på plass, står de i en lukket boks fra fabrikken til mottaksstedet Alnabru. Transportøren kan derfor garantere minimal skaderisiko og stor grad av sikkerhet under transporten. Det var viktig for importøren.

Fortsatt fergetransport

Harald A. Møller importerer rundt 30 - 35.000 biler fra Tyskland hvert år. Dagens transportsystem består for en stor del av jernbanetransport til Kiel og sjøtransport med Color Line til Oslo havn, der bilene losses og videretransporteres med tog eller skip til bestemmelsessted i Norge. Informasjonsdirektør Jan Røhrt hos Møller understreker at man fortsatt vil benytte ferge for storparten av transporten, men at toget vil bli en konkurrent for hjemtransport av Audi. Dagens mønster med ordreproduksjon krever presisjon og kvalitet i framføring av biler. Enhver skade gir store forsinkelser og rot i systemet. Hver omlasting er en potensiell skade- eller forsinkelsessituasjon. Han understreker at man har gode erfaringer med presisjonen hos Color Line, men at det til tider er problemer i forbindelse med omlasting fra tog til ferge.

- Med to transportalternativer føler vi oss mer bekvemme. Vi får muligheter til å velge framføring som passer til enhver tid, og vi har også denne gangen valgt et transportsystem som vi mener er miljøvennlig. Når vi samtidig halverer transporttiden, betyr det økonomisk gevinst for importøren. Med høyverdi varer som våre biler, er tid en kritisk faktor. Samtidig må vi være garantert en lavest mulig skadefrekvens, sier Røhrt.

Lang utvikling

Allerede i 1996 begynte NSB Gods og Harald A. Møller å diskutere denne løsningen. Begge parter fant konseptet interessant, men bilimportøren stilte spørsmål ved økonomien. I løpet av et års tid ble man enige om å etablere et prosjekt for å se på tekniske og økonomiske problemer og løsninger. I begynnelsen av 1999 kom transportøren med et konkret tilbud, og i august gikk de første prøvetogene. Audifabrikken i Ingolstadt hadde erfaringer med togtransport fra tidligere. TT Coupe fraktes fra fabrikken i Ungarn til Ingolstadt med tog i lukkede vogner, og man ønsket en tilsvarende transport til Norge.

Dersom erfaringene etter det første året er gode, er det liten grunn til å tro at ikke den nye togtransporten fra Ingolstadt til Oslo blir en mer permanent og fast løsning, tilgjengelig for flere vareeiere og da særlig på eksportsiden.