Posten inn i et liberalisert marked

Posten inn i et liberalisert markedDet hjelper ikke om man har eksistert i 350 år, når markedet endrer seg dramatisk. De bedriftene som skal beskjeftige halvparten av den norske arbeidsstokken om fem ...

Publisert Oppdatert

Posten inn i et liberalisert marked

Det hjelper ikke om man har eksistert i 350 år, når markedet endrer seg dramatisk. De bedriftene som skal beskjeftige halvparten av den norske arbeidsstokken om fem år, har ikke startet ennå! Når netthandel i Europa virkelig tar av, vil mellomleddene mellom produsent og bruker bare være fordyrende og unødvendige, bortsett fra transport og logistikkdelen. Den skal leveres av integrerte selskaper som håndterer alt. Det blir stadig flere små pakker i enkeltsendinger, og i stigende grad direkte distribusjon til sluttbruker. Oppgjør og registrering blir digitalisert, og kravene til hurtig levering bare skjerpes i løpet av få år. 

Av: Christian Ryg 

Det er dette scenariet direktør Bernt Reitan Jenssen i Posten Lettgods forholder seg til, når han skal stake ut kursen for bedriften framover. Posten Lettgods er alt overveiende basert på et innenlands marked. Årlig omsetning er rundt 1,7 milliarder kroner og 1,8 millioner mottakere får 30 millioner pakker. Det gjør Posten Lettgods til en av de største aktørene i dette markedet, og omsetningen er faktisk større enn for de store spedisjonsselskapene det er naturlig å se som konkurrenter.

- Vi er markedsledere innen pakker under 35 kg, med en andel på 55% i bedriftsmarkedet, sier den tidligere toppsjefen i TNT Express i Norge. Han understreker at når man nå utvider virksomheten og går inn i stykkgodsmarkedet, er det ikke primært fordi man er interessert i dette markedet alene. Stykkgods inkorporeres i Posten Lettgods for å sikre kjernevirksomheten, pakkedistribusjon.

Med Posten Norge BA som ny eier av OCS Wajens, har man ytterligere utvidet konkurranseflaten vis-à-vis speditørene og operatørene av varehoteller. Firmaet er ledende i Osloregionen når det gjelder tredjeparts logistikk, med seks sentre for logistikk og to vareterminaler. Dermed kan postens ulike divisjoner gå inn som leverandører av totale logistikktjenester og systemløsninger. Det er viktig for framtidig utvikling.

Totale løsninger

- Vi må ha et totalt tilbud til bedrifter og privatpersoner, dersom vi skal konkurrere med de store, internasjonale integrerte selskapene, slik som min tidligere arbeidsgiver. Det er liten forskjell på den virksomheten vi driver og det produktet som leveres av disse selskapene, og vi må bli bedre i markedet, dersom vi skal overleve en beinhard konkurranse om distribusjonstjenester innen e-handel, sier Reitan Jenssen.

Utfordringene står i kø, og han legger vekt på at Posten Lettgods må endre seg fra en forvaltningskultur til forretningskultur. Denne utviklingen skjer over hele Europa, og postverkene har aktivt gått inn i speditørnæringen med Deutsche Post som den største aktøren. Dersom den norske institusjonen skal greie seg i en stadig hardere konkurranse, må man etter hvert finne partnere og utvikle samarbeid, både i Norge og internasjonalt. Dessuten må styringssystemene tilpasses forretningsorientert fokus på resultater. Kort sagt; organisasjonen eller bedriften må tjene penger på sin virksomhet, og hele tiden utvikle produkter som etterspørres i et åpent, konkurranseutsatt marked.

- Det som vil kreves i framtidens pakkemarked, er bl.a. 100% sporbarhet. Denne utviklingen har skjedd mye raskere enn vi kunne forutse for noen år siden. Allerede nå er mer enn en tredjedel av informasjonsflyten elektronisk fra våre kunders EDI-systemer, og dette vil akselerere i løpet av kort tid. Vi kan ikke tenke oss å introdusere nye produkter som ikke er basert på elektronisk overføring av informasjon. Det gjelder også ved hjemkjøring av varer som skal til forbruker, og ikke bedrift.

Hva så med den tradisjonelle virksomheten, med postkontorer og manuell betjening? I følge Reitan Jenssen vil disse typer tjenester bli priset langt høyere enn i dag. Det gjelder for alle servicevirksomheter som skal overføre informasjon eller penger.

Detaljhandelen forandres

Detaljhandelen endrer seg også raskt. Reitan Jenssen tror at i løpet av 10 år vil mer enn 50% av detaljsalg gå direkte til forbruker, ved bestilling på nett og levering med en totaldistributør. Importør-, agent-, engrosleddene vil i stor grad forsvinne, eller kun drive markedsføring og salg av enkelte spesialvarer.

- Bare de leddene som er direkte verdiskapende har muligheter for å overleve. Distributøren som sørger for overføring av penger og varer, og som tar risikoen for rett-tids levering, vil ta over for mange av mellomleddene. Vi får rollen som logistikkintegrator, altså aktører som kombinerer både den fysiske transporten og det nødvendige nettverket, samt informasjonsstrøm og oppgjørslogistikken. Denne aktøren blir bindeleddet mellom produsent og sluttbruker, forklarer Lettgodsdirektøren.

Norden en liten region

Det norske marked alene er for lite for en distributørorganisasjon. Norden er det minste marked som kan betegnes som en region innen Europa, og selv denne regionen er liten.

- En fordel for «vår» region, er det godt utbygde nettet som finnes og kjøpestyrken som ligger i markedet, sier Reitan Jenssen, som understreker at Sverige og Danmark er de to mest konkurranseutsatte markedene i regionen, mens Finland som har store logistikkstrømmer ligger mer i utkanten av Europa.

- Norge er nok en gang annerledeslandet, vi ligger i en utkant, og vi står utenfor EU, med alle de ulempene som det innebærer i forhold til utvikling av e-handel over grenser, fortolling og vanskeligheter med å knytte oss opp mot de store logistikksystemene.

Globaliseringen vil føre til stadig større enheter, også innen logistikk og transport. Slike organisasjoner får lavere enhetskostnader, altså rimeligere transport av hver enkelt pakke. Store og ressurssterke aktører kan også investere i nødvendig teknologi og utvikle strukturer og produkter som kreves for stadig raskere framføring av pakker.

- De små markedene som Norden, vil få høyere distribusjonskostnader dersom de ikke er tilknyttet store organisasjoner. De som skal distribuere varer i Norge, må innstille sin virksomhet på ulike grader av service. Det gjelder enten man skal distribuere i Norge, eller sørge for transporten ut til Europa. I Norge betyr én-dags service at man må ha lager i Osloregionen. To-dagers service gjør det mulig å operere fra lager i Europa, eller dersom Nord-Norge skal inkluderes med samme servicegrad, i Norden. Da snakker vi om overflatetransport i faste systemer. Dette er blant de tjenestene Posten Lettgods nå vil konsentrere seg stadig sterkere om, avslutter Bernt Reitan Jenssen.