Sammenslåingen av Namdalske og Sunde: Møter utfordringene sammen

Møter utfordringene sammenTransportselskapene Namdalske og Sunde har slått seg sammen. Samtidig mistet Namdalske storkontrakten på Tine-kjøringen fra Oslo til Trondheim. Nå skal selskapene møte utford...

Sist oppdatert

Møter utfordringene sammen

Transportselskapene Namdalske og Sunde har slått seg sammen. Samtidig mistet Namdalske storkontrakten på Tine-kjøringen fra Oslo til Trondheim. Nå skal selskapene møte utfordringene sammen.

Daglig leder i nyetablerte NTS Transport, Håvard Sunde (t.h.) sammen med befrakterne Lasse Holm (t.v.) og Bjørn «Solan» Solheim foran en lastebil ferdig profilert med ny logo. Foto: Frode Tellevik

Frode Tellevik

Vi besøkte det nye selskapet samme dag som de kjørte siste lass for Tine. Nå er det naboene hos Kristensen Transport som håndterer storkontrakten videre. Det er travle dager for de nygifte, men Håvard Sunde tar seg likevel tid til å dele sine fremtidstanker.

- Hvis jeg skal starte med strukturen på det nye selskapet, så er Sunde Transport et gammelt familieselskap som jeg og min bror driver, tidligere også sammen med vår far. Familien har holdt på siden tidlig på 60-tallet, mens jeg og Leif etablerte Sunde Transport midt på 90-tallet. Vi har også vært aksjonærer i morselskapet til Namdalske, det som heter Namsos Trafikkselskap ASA, i en årrekke, forklarer Håvard.

I fjor vår bestemte eierne i trafikkselskapet at de ikke ønsket å drive Namdalske lenger. De ville selge. Brødrene Sunde stusset over denne avgjørelsen og valgte da å kjøpe seg opp i Namsos Trafikkselskap.

- Vi fikk omgjort salgsplanene til at man heller burde danne et nytt selskap med navnet NTS Transport, som både Sunde Transport og Namdalske ligger under. NTS Transport ble etablert 1. oktober i fjor som et holdingselskap der befraktere og den administrative biten holder til, mens Sunde Transport og Namdalske virker som to transportselskap under disse, sier han.

Bilene skal foreløpig gå i hver sine firmafarger og med forskjellig logo, men på sikt blir det felles profilering under den nye NTS-logoen.

Håvard forteller at man også tidligere har prøvd å få til et ekteskap mellom disse to transportselskapene, uten å lykkes. Forskjellen denne gangen var at alternativet var salg av Namdalske hvis man ikke fikk til noe.

Det er ingen hemmelighet at Namdalske har hatt det tøft de senere årene og tapt mye penger. I forbindelse med sammenslåingen fikk man også bukt med de store røde tallene. Administrasjonen er redusert i tillegg til andre kostnadsreduserende tiltak.

- Vi jobber mye mot nye markeder, men segmentene ligger fortsatt på frys og kjøl, som Namdalske har vært kjent for. Sunde har fortsatt sine kapellbiler med Nexans som hovedkunde.

Nye muligheter

- Hvorfor var det så viktig for Sunde å berge livet til «konkurrenten» Namdalske?

- Du vet at når du holder på med dette og bor i lille Namsos, så blir du litt ildsjel. Vi liker slike utfordringer. Jeg har ikke noe godt svar på spørsmålet, annet enn at vi ikke kunne sitte å se på at Namdalske forsvant. Vi fikk med de andre eierne og gjorde det som måtte til, fastslår Håvard.

Han berømmer sjåførene i Namdalske og velger å heller legge ansvaret for de negative tallene på ledelsen i selskapet.

- Det handler mer om den daglige driften. Det har vært mye dårlig håndverk på ledelsesnivå, det tror jeg vi skal våge å innrømme. Så jeg er full av beundring for trofaste sjåfører som har gjort en veldig bra jobb her i mange år selv om det har stormet til tider. Jeg som kommer fra en transportfamilie ser dette med andre øyne enn de som kommer utenfra. Den gode dialogen med de ansatte er en stor del av oppturen ved å ha fått dette til. Vi er midt i en tøff omstrukturering og har mistet Tine, men det betyr også at vi kan ta nye vurderinger og at nye muligheter dukker opp. Hadde vi fått forlenget med Tine, ville vi ikke hatt mulighet til å gjøre noe annet, så jeg velger å vinkle dette positivt, sier Håvard.

Namdalske hadde mange vogntog i trafikk for Tine, men helt siden de fikk vite at kontrakten ikke ble fornyet, har de faset ut disse bilene litt og litt for å unngå å parkere eller si opp folk. Namdalske sine biler har fått annen kjøring og så har man i stedet leid inn biler til Tine-kjøringen. Nå står nye destinasjoner og en annen type gods på fraktpapirene.

Morselskapet Namsos Trafikkselskap ASA driver også sjøtransport av gods gjennom selskapet Folla Sjøtransport, med blant annet fraktebåt mellom Namsos og Tromsø. Dette er også en nisje man ønsker å se nærmere på med tanke på et samarbeid mellom vei og sjø. Namsos Trafikkselskap har ifølge ledelsen en ambisjon om å videreutvikle virksomhetene innenfor transport og maritim virksomhet.

NTS-konsernet er også majoritetseier i Norsk Fisketransport AS som er et av de ledende brønnbåtrederiet i Norge. Brønnbåtrederiene frakter levende fisk til og fra oppdrettsanleggene langs kysten og har opplevd en betydelig vekst de siste årene i takt med utviklingen i havbruksnæringen. Norsk Fisketransport omsatte for rundt 270 millioner kroner i 2012 og har levert solide resultater de siste årene.

NTS-konsernet er i tillegg engasjert innenfor avfallstransport gjennom NTS Miljø AS. Selskapet har en renovasjonskontrakt med Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS for innhenting av avfall i ni kommuner.

Namsos Trafikkselskap har historie tilbake til 1879 og vokser seg stadig større.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Denne saken ble første gang publisert 01/08 2013, og sist oppdatert 07/04 2017