Scania styrker miljøprofilen

Scania styrker miljøprofilenSamtidig med at Europaparlamentet på slutten av fjoråret fastsatte utslippsverdier og iverksettingsdatoer for Euro 3, presenterte Scania et tilnærmet komplett Euro 3 motorp...

Publisert Oppdatert

Scania styrker miljøprofilen

Samtidig med at Europaparlamentet på slutten av fjoråret fastsatte utslippsverdier og iverksettingsdatoer for Euro 3, presenterte Scania et tilnærmet komplett Euro 3 motorprogram. Som den første lastebilprodusent i verden tilbyr Scania nå dessuten er miljødeklarasjon som gir opplysninger om bilens miljøegenskaper gjennom hele levetiden. Ved hjelp av en enkel tabell har dessuten produsenten gjort det enkelt for bileierne å beregne miljøpåvirkningen for transportene som utføres. 

Av: Henning Ivarson Brussel

Om det var tilfeldig at Scania presenterte sitt nye Euro 3-program utenfor Brussel samtidig med at byråkratene inne i byen fastsatte den nye utslippsnormen, skal være usagt. Men timingen var i hvert fall perfekt, og Scania tok et aldri så lite poeng ved å kunne kjøre rundt med et stort antall lastebiler utenfor EU-hovedstaden som alle klart og tydelig var profilert med at disse allerede var godkjent etter den nye normen.

Som altså trer i kraft for alle nyregistrerte biler fra og med 1. oktober 2001. Men før det - allerede 1. oktober i år - skal produsentene ha fått sertifisert og godkjent motorer etter den nye normen. Lastebilprodusentene arbeider derfor på spreng med å tilpasse seg de nye utslippsverdiene, som i forhold til dagens Euro 2-verdier blir dramatisk redusert.

Scania var svært tidlig ute med å lansere sine nye miljøoptimerte motorer som alle har utslippsverdier godt under det man forutsatte ville komme med Euro 3 - og som altså nå er blitt bekreftet å holde stikk. Allerede i januar i fjor lanserte man en miljøoptimert 9-liters motor på 230 hk, en 11-liter på 340 hk og en 12-liter på 420 hk. Nå er Euro 3-programmet utvidet til å omfatte to 9-litere på henholdsvis 260 og 310 hk, samt en 11-liter på 380 hestekrefter. Dermed gjenstår det kun å fremskaffe Euro 3-godkjenning av de aller sterkeste motorene, og helt uoffisielt har Scania latt det skinne gjennom at dagens 14-liters V8-motorer vil bli erstattet med det aller nærmeste.

Ny kjørestil

Til pressekjøringen i Brussel hadde produsenten stilt et stort antall kjøretøyer med forskjellige motorer til disposisjon. Men korte kjørerunder i relativt flatt terreng er ikke det beste utgangspunktet for å kunne komme med noen dyptgående karakteristikker av motorene. Det som imidlertid er helt sikkert er at moderne miljøoptimerte motorer krever en litt annen kjørestil, der «kravet» til å holde seg innenfor det grønne feltet på turtelleren er viktigere enn noensinne. Sammenlignet med Euro 2-motorene er det anbefalte turtallsområdet blitt mindre, der det grønne feltet for Scanias del nå strekker seg fra 1.100 til 1.600 motoromdreininger pr. minutt, og med det aller mest økonomiske området fra 1.200 til 1.500. Dagens lave støybilde fra motorene gir sjåførene ingen hørbar indikasjon om når man bør gire, og med et slingringsmonn på bare 300 omdreininger skal man således følge nøye med turtelleren. Straks man kommer over 1.600 omdreininger øker nemlig det spesifikke drivstofforbruket relativt mye.

Det mest fornuftige er derfor å la elektronikken skjøte hele giringsforløpet. Scanias automatiske girskiftsystem Opticruise er billig i anskaffelse, og kan nå fra februar kombineres med alle de nye Euro 3-motorene. Sikrere og mer avslappet kjøring har gjort systemet svært populært hos sjåførene, og i fjor ble hver femte nye Scania i Norge levert med dette. Når Euro 3-motorene etterhvert blir enerådende på markedet, vil utvilsomt det faktum at Opticruise også bidrar til å holde forbruket nede føre til ytterligere utbredelse.

Miljødeklarasjon

Som den første lastebilprodusenten i verden tilbyr nå Scania miljødeklarasjon av lastebilene. Til nå er det spesielt bedrifter i en miljøsertifiseringsprosess som har ønsket å kartlegge miljøbelastningen for sine ulike aktiviteter, men interessen for dette er stadig økende.

Miljødeklarasjonen til Scania gir kundene informasjon om lastebilens miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet, og inkluderer blant annet opplysninger om ressursforbruk i forbindelse med produksjon, utslippsverdier og støynivå ved kjøring, samt inngående opplysninger om gjenvinning ved levetidens utløp.

Miljøregnskap

Ved hjelp av en tabell med emisjonsfaktorer som Scania har utarbeidet, kan bileierne nå også på en meget enkel måte sette opp et eget miljøregnskap. Med drivstofforbruk som utgangspunkt, kan transportøren ved hjelp av tabellen beregne mengden utslipp for et spesielt transportformål. Som et eksempel på et slikt enkelt miljøregnskap trekker den norske Scaniaimportøren frem en av deres kunder som kjører fast Oslo - Stavanger - Oslo. Med en tidligere 14-liters Euro 1-motor var forbruket på denne turen 430 liter. Tabellen gir opplysninger om at NOx-forbruket er 30 gram pr. liter for en slik motor, og enkel hoderegning tilsier således at det samlede NOx-utslippet på turen var 12,9 kilo. Da kunden senere skiftet til en Euro 2-motor sank totalforbruket til 400 liter. Med en emisjonsfaktor på 27 gram pr. liter på denne motoren, ble dermed totalutslippet redusert til 10,8 kilo. Dersom samme strekning hadde blitt kjørt med en Euro 3-motor (og man forutsetter samme drivstofforbruk) ville utslippet av NOx kommet ned i 8,8 kilo (22 gram pr. liter).

På samme måte kan man regne ut utslipp av både partikler, HC, CO og CO2, og det finnes også en egen tabell for å regne ut de samme verdiene uttrykt i gram pr. tonnkilometer. Så ta frem kalkulatoren - jeg garanterer at selv de som ikke betrakter seg som spesielt opptatt av miljø skifter mening når man ser tallenes klare tale.