Tyrkisk firma skal drifte Sjursøya containerterminal

Oslo Havn KF har valgt det tyrkiske logistikk- og industriselskapet Yilport Holding som ny containerterminaloperatør i Oslo.

Sist oppdatert

Om containertrafikken i Oslo:

Oslo Havn bygger Norges største og mest moderne containerterminal som skal samle alle containerne på Sjursøya i 2015. I dag har Oslo Havn to containerterminaler, på Sjursøya og Ormsund som driftes av OCT/ SCT.

Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn. Byen vokser og nå bygges godshavna ut for å kunne forsyne befolkningen med de varene de etterspør. I dag har Oslo kapasitet til å håndtere 260 000 containere (TEU, som tilsvarer 20 fots containere).

Når den nye containerterminalen er ferdig utbygd, vil Oslo Havn kunne håndtere totalt 450.000 containere (TEU). I 2015 / 2016 skal terminalen etter planen ha en kapasitet på 300.000 til 350.000 TEU.

Fakta om den nye containerterminalen:

  • Størrelse: 137 dekar Kapasitet: 300.000 / 350.000 TEU. I 2015-2016: 450.000 TEU (ferdig utbygd)
  • Kraner: Ved oppstart 4 containerkraner (SSG) og 8 stablekraner (RTG)
  • Kai: 665 meter
  • Dagens containertrafikk: Åtte containeranløp fra rederiene Unifeeder, CMA/CMG, Team Line og MSC. Skipene trafikkerer hovedsakelig andre havner i Nordsjøområdet.

Selskapet vant konkurransen over fire andre tilbydere. Det nye operatørselskapet vil overta driften av containertrafikken i Oslo havn mot slutten av 2014 eller i begynnelsen av 2015. Avtalen har en varighet på 20 år, men åpner for en forlengelse på ytterligere 10 år.

Drifter også Gävle Container Terminal

Yilport Holding er del av det internasjonale, familiedrevne industri- og handelsselskapet Yildirim Group, som har base i Istanbul i Tyrkia. Selskapet, som ble etablert i 1963, driver innen industri- og gruvedrift, handel, shipping, skipsbygging og havnedrift. Selskapet har 8.000 ansatte.

Yilport Holding drifter to containerterminaler i Tyrkia og har 50 prosent eierandel i Malta Freeport Terminal. I 2014 overtok Yilport Holding driften av Gävle Container Terminal, en av de mest effektive drevne containerterminalene i Sverige.

Skal kunne ta i mot dobbelt så mye gods som vi gjør i dag

- Vi har valgt det internasjonale selskapet Yilport Holding som operatør fordi vi har tro på at de er de beste til å utvikle og drive Norges største og mest moderne containerterminal, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran. - Oslo Havn KF har som mål å være en konkurransedyktig og effektiv havn for fremtiden.

Vi skal kunne ta i mot dobbelt så mye gods som vi gjør i dag sjøveien, for å forsyne en stadig voksende befolkning i Oslo-området Yilport Holding ble valgt både ut fra økonomiske og forretningsmessige kriterier, leger hun til.

Leaser kraner

Det nye selskapet vil leie arealer og lease kraner av Oslo Havn KF. Operatøren vil overta arbeidsgiveransvaret for kranførerne, som inntil nå har vært ansatt i Oslo Havn KF.

Havnestyret vedtok 24. oktober 2013 at Oslo Havns kranførere skal overføres til ny terminaloperatør gjennom en virksomhetsoverdragelse. Ved at operatøren får et enhetlig ansvar for alle oppgaver og alle ansatte på terminalen, vil det bli en mer rasjonell og smidig drift av terminalen.

Samle terminalansatte og kranførere hos én arbeidsgiver

- Effektivisering av terminalene og å organisere dem så optimalt som mulig må til for å sikre at mer gods går sjøveien. Å samle de terminalansatte og kranførerne hos én arbeidsgiver vil gi bedre kommunikasjon, samarbeid og bruk av arbeidstokken på terminalen. Dette er en driftsform for fremtiden. Samtidig må vi ha forståelse for at situasjonen kan oppleves som krevende for våre ansatte som får ny arbeidsgiver.

Den nye operatøren har en internasjonal ledelse og vil ansette ledere lokalt. Samtidig har vi i forhandlingsprosessen vært tydelige på at operatøren må rette seg etter norsk lovgivning og norsk arbeidsrett, sier Anne Sigrid Hamran.

Laste- og lossearbeiderne tilknyttet Oslo laste- og lossekontor omfattes ikke av avtalen som skal inngås med ny operatør.

Denne saken ble første gang publisert 12/08 2014, og sist oppdatert 07/04 2017