Viktig å ansvarliggjøre transportkjøper:

Viktig å ansvarliggjøre transportkjøper: Nøkkelen til en ryddigere og sikrerebransje

– Vi ser stadig oftere at mottakere står frem og lover gjennomgang og endringer. Noe annet kan de heller ikke si, men samtidig forplikter de seg til å ta grep, sier Roar Melum, regionsjef i NLF Trøndelag. Han har utviklet Transportsvanen, et verktøy der ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden er nøkkelen til en ryddigere og sikrere bransje.

Hit men ikke lenger. Arild Aalberg og Vigdis Skei ved kontrollstasjonen i Verdal har akkurat klippet skiltene på det litauiske vogntoget som var på vei til Sødra Interiør. Foto: Leif Arne Holme
Hit men ikke lenger. Arild Aalberg og Vigdis Skei ved kontrollstasjonen i Verdal har akkurat klippet skiltene på det litauiske vogntoget som var på vei til Sødra Interiør. Foto: Leif Arne Holme
Sist oppdatert

EU vil ha kvalitet

Nye EU-regler om offentlig anskaffelse kan ventes innført i Norge i 2016. Mer vekt på kvalitet og satsing på innovasjon, miljø og sosiale hensyn er noe av de nye reglenes særpreg.

Ifølge Europaparlamentets vedtak den 15. januar i år skal hele EØS-området få endrede regler for offentlige anskaffelser. Endringen vil også gjelde i Norge. Satsingen vil ifølge EU føre til at det blir slutt på «laveste pris»-diktaturet. Nå kommer kvalitet til å bli det sentrale. Reglene skal etter hensikten også gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å komme med tilbud, og i tillegg etableres det strengere krav til underleverandører.

Disse kravene kommer som et ledd i arbeidet med å bekjempe sosial dumping og for å sikre at arbeidernes rettigheter blir respektert. For transportbransjen er dette spennende nytt.

En plikt å si ifra

- Hvis jeg ser en beruset person sette seg bak rattet, er det min plikt å stanse ham. Hvorfor har ikke avsender samme ansvar når de laster et trafikkfarlig vogntog?

Hjertesukket kommer fra Sør-Norge. Fra en bileier som ikke ønsker å stå frem med navn, men som har tenkt mye på bransjens skjebne. Tidligere hadde han åtte vogntog i drift, nå har han ett. Prispress og useriøs konkurranse gjør at han vurderer å avslutte langkjøringen.

- Jeg skulle laste hos en bedrift her om dagen og sa ifra om at godset var alt for dårlig emballert og at det var umulig å sikre forsvarlig. I stedet for å gjøre noe med problemet, bestilte de en ny transportør. En kapelltralle fra en stor dansk speditør lastet godset og kjørte.

Bileieren etterlyser HMS. Både hos transportører og ikke minst hos avsendere. Konsekvensen for dem som laster trafikkfarlige vogntog er fraværende.

- Hvis jeg stjeler en TV for å selge den til deg, er vi like medskyldige i den hendelsen. Hvis en bedrift laster opp et vogntog som ikke egner seg til den aktuelle transporten er de i mine øyne like medskyldige hvis det skjer en ulykke. Hva er forskjellen? Dette ligger jo innarbeidet i HMS-systemet hos de fleste bedrifter. Med et oppegående HMS-system burde transporten vært stanset og bilen aldri blitt lastet, mener enbilseieren.

Han spør seg hvorfor ikke slikt blir fulgt opp. Av Arbeidstilsynet og Havarikommisjonen, etter at en ulykke har skjedd. Han opplever daglig å tape oppdrag til såkalte useriøse transportører, med feil utstyr, manglende lastsikring og med dårlige dekk.

Investeringer for 50 000 kroner i sikringsutstyr, kjettinger og nye stropper har ingen verdi når pris bestemmer alt. Godset følger billigste vei og hvis noe går galt er det alltids en sjåfør man kan henge. En sjåfør som ofte har valget mellom å kjøre eller å miste jobben.

- Blir en slik transport stanset langs veien, burde reaksjonene gått direkte tilbake til dem som lastet bilen, mener han.

Også kontrollene bør bli bedre. Mye positivt har skjedd den siste vinteren, men fortsatt strømmer det trafikkfarlige og uegnede vogntog inn over Norges grenser.

- Økte kontroller vil koste mye penger, men de vil være en investering for fremtiden. Det koster næringen vårt enorme summer hver gang en vei er stengt som følge av et vogntog som har kjørt ut eller ikke kommer frem. Samfunnskostnadene er enorme.

Statens vegvesen og Arbeidstilsynet burde hatt spanere ute, som kunne følge opp tips fra næringen, mener han.

Velger en bedrift å laste en bil som ikke holder mål, bør det slå kraftig tilbake på både truckfører og andre ansvarlige for transporten.

Vi har alle plikt til å forhindre at ulykker skjer. Det gjelder også dem som bestiller den billigste transporten, avslutter han.

En litauisk semitrailer stanses i Verdal. Skiltene ryker tvert. Hele vogntoget er plukk råttent, ifølge kontrollørene. Godset skulle til Sødra Interiør på Namsos. Dit dro vi også. Kontrollørene fra Statens vegvesen kjente lukt av ødelagte bremser allerede før vogntoget hadde dratt på håndbrekket under utekontrollen i Verdal tidligere i år. Trekkvognen var omtrent uten bremsekraft og hengeren var ikke stort bedre.

Noen uker tidligere ble samme vogntog stanset ved Ørje og ble da pålagt utbedringer, samt å skifte ut sommerdekkene på trekkvognen. De slitte sommerdekkene sto fortsatt på bilen som ble stanset i Verdal, selv om den hadde vært hjemme i Litauen i mellomtiden.

Inne på tralla fant kontrollørene stabler med MDF-plater som var dårlig sikret med slitne stropper. Godset kom fra en av fabrikkene til Sødra i Litauen.

Sjåføren ble anmeldt, fikk 15 000 kroner i bot og kjøreforbud i Norge. Sertifikatet hans ble sendt med posten til hjemlandet og vogntoget ble fraktet til Scania sitt anlegg i Verdal.

Etter en gjennomgang der konkluderes det med at det 17 år gamle litauiske vogntoget er oppbrukt, nedslitt og gjennomrustet. Det var bare et tidsspørsmål før hele settet ville kollapse.

Etter et par uker blir vraket hentet og fraktet til hjemlandet på et annet vogntog. Saken får stor oppmerksomhet i de lokale mediene i Nord-Trøndelag og varemottaker Sødra Interiør må svare på kritiske spørsmål fra pressen.

Ansvarliggjøring

- Vi ser stadig oftere at mottakere står frem og lover gjennomgang og endringer. Noe annet kan de heller ikke si, men samtidig forplikter de seg til å ta grep, sier Roar Melum.

Han er regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Trøndelag og har utviklet Transportsvanen, et verktøy der ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden er nøkkelen til en ryddigere og sikrere bransje. Ideen har han hentet i dagligvarebransjens svanemerking av kvalitetsvarer som man trygt kan kjøpe.

Han liker det han ser nå, at vareeier konfronteres og må ta grep. Melum har i flere år hevdet at søkelyset må rettes mot dem som styrer transporten og bestiller disse useriøse aktørene til Norge. Sjåføren er kun en liten brikke i det store spillet og skal ikke måtte ta alt ansvaret alene.

Noen uker etter at det litauiske vogntoget trakk sitt siste sukk på kontrollstasjonen i Verdal tropper Melum opp på kontoret til driftsjef Gunnar Valen hos Sødra Interiør i Namsos, med media på slep.

NLF har med bløtkake som en påskjønnelse for at Sødra tar ansvar og ønsker å gjøre endringer i rutinene, etter de siste ukers hendelser.

- De ble nok tatt litt på senga man merker at de famler litt, men de tar et ansvar for trafikksikkerheten når de går inn i dette. Da er det viktig å støtte dem på det videre, tenker Melum.

Vil varsles

Gunnar Valen innrømmer glatt at det ikke var noen stas for et stort konsern som Sødra å bli koblet til den råtne semitraileren. Selv har han ansvar for all transport ut fra Namsos. Opptil 800 kubikk med gods leveres hver måned til byggevarekjeder mellom Trondheim og Kirkenes herfra.

- På norske biler, påpeker han og ramser opp transportørene de har avtale med. - Faste biler og sjåfører er viktig for oss.

Det er det som kommer inn til bedriften han ikke har kontroll på. Slike som litaueren i Verdal.

Han har tenkt mye på akkurat det, og funnet ut at en god måte å kunne få oversikt vil være at avsender og mottaker får et varsel dersom det avdekkes uregelmessigheter i en kontroll.

- For oss vil det være svært viktig å få slik informasjon, for at vi skal kunne gå videre med dette i vårt system, mener han.

Tankene han har gjort seg får bifall hos Melum. En slik varsling vil kunne gi transportbrukere som ønsker det, en verdifull oversikt over hvem av transportørene som har alt i orden og hvem som ikke har det.

- Vi kan sjekke dekk og slikt på dem vi laster her hos oss og varsle politi eller Statens vegvesen hvis vi finner noe urovekkende, men stort mer enn det får vi ikke gjort.

Dersom vi hadde fått et varsel på at et av vogntogene som kjører for oss ikke har alt i orden, ville vi kunne tatt affære overfor vår transportør. Vi ønsker oss sikrere veier, som alle andre, fastslår Valen.

Nye tider

Episoden med litaueren har vært tema helt til øverste nivå i Sødra-konsernet, som produserer mange av sine produkter i Øst-Europa.

- Jeg tror denne hendelsen vil få konsekvenser for våre transportører i form av strengere krav fra vår side, avslutter Valen, som gjerne vil ta med seg Transportsvanen fra NLF inn i egen bedrift.

- Det er gledelig å se et endret fokus både hos politi og utekontroll når det gjelder ansvarliggjøring. Det avdekkes stadig mer delikate saker der transportkjøpere må ta grep, sier Roar Melum. - Selv har jeg aktivt pushet journalistene som skriver om disse sakene i dagspressen til ikke å stanse ved kontrollbiten, men også belyse hvem disse vogntogene kjører for. Det er viktig å få frem dem som står og gjemmer seg når ulovlighetene blir avdekket. Det har virkelig slått ut i full blomst de siste ukene med flere store saker her i Trøndelag. Avisene her har gått på mottaker av varene og dem som benytter seg av transportene som ikke holder mål, fortsetter Melum.

Samme uke som litaueren ble stanset i Verdal, ble et polsk vogntog stanset i Trondheim, på vei til bedriften Natre Vinduer AS. Også her ble det stilt kritiske spørsmål fra lokalpressen som ble besvart med at en ryddeprosess overfor leverandør og transportør var igangsatt.

Endelig ser altså Melum fruktene av arbeidet han har lagt ned de siste årene når det kommer til ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden.

De siste ukers hendelser i Trøndelag bærer kanskje bud om nye tider, der også transportkjøper får en rolle i kontrollsituasjonen?

Driftsjef hos Sødra Interiør i Namsos, Gunnar Valen (t.v.), satte pris på besøk fra Roar Melum og NLF. De to diskuterte videre tiltak for å unngå trafikkfarlige transportører i fremtiden. Foto: Frode Tellevik
Driftsjef hos Sødra Interiør i Namsos, Gunnar Valen (t.v.), satte pris på besøk fra Roar Melum og NLF. De to diskuterte videre tiltak for å unngå trafikkfarlige transportører i fremtiden. Foto: Frode Tellevik

Denne saken ble første gang publisert 01/04 2014, og sist oppdatert 07/04 2017