Elektrisk renovasjon

Norsk Gjenvinning skal kjøre Norges to første elektriske renovasjonsbiler

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Norsk Gjenvinning
Sist oppdatert

Det er Norsk Gjenvinning som samler inn husholdningsavfall i Sarpsborg kommune. Nå har de gjenvunnet tilliten og fornyet kontrakten med kommunen.

Det er i seg selv ikke så uvanlig, men denne gangen ble anbudsgiverne utfordret på å finne løsninger om bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt. Selv om euro 6 er svært så miljøvennlig i seg selv, vant Norsk Gjenvinning frem med en løsning basert på to elektriske biler, samt biogassdrift på de øvrige.

Dette blir, ifølge norsk Gjenvinning, de to første store fullelektriske renovasjonsbilene i Norge.

- Vi gir ros til Sarpsborg kommune som valgte en bærekraftig løsning fremfor å bare vektlegge pris i tildelingskriteriene, sier Jørgen Nikolai Pettersen administrerende direktør Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

I tillegg til de to fullelektriske renovasjonslastebilene (26 tonn) vil alle biler som kjører beholdertømming i Sarpsborg kommune kjøre på biogass fremfor diesel.

- Vi skal kjøre de to elektriske bilene på ruter i sentrumsnære områder, sier Pettersen. - Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig.

I den nye kontrakten har Sarpsborg kommune valgt å også legge inn behandling av avfallet.

- Vi setter pris på tilliten vi har fått fra Sarpsborg kommune, sier Pettersen. – Vi vil overtar eierskapet til alt avfall som samles inn. Det vil si at kontrakten inkluderer behandling av papir, plast, hageavfall og restavfall.

- Vi kommer å håndtere alle fraksjoner lokalt i Østfold. Eksempelvis vil papir og plast sorteres ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Sarpsborg før det selges som råvarer, og restavfallet vil kjøres rett til forbrenningsanlegg for fjernvarmeproduksjon i Sarpsborg - en gunstig løsning som minimerer transporten av avfallet.

Kontrakten starter opp 1. oktober 2017 og varer frem til 30. september 2022 med opsjon for 1+1 år forlenging.

Denne saken ble første gang publisert 05/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017