En av landets beste arbeidsplasser

DHL Express er strålende fornøyd med å ha blitt kåret som landets femte beste arbeidsplass.

Sist oppdatert

Norges Beste Arbeidsplasser 2016

20-49 ansatte

 1. Soco
 2. Vali
 3. Teleplan Consulting
 4. Iterate
 5. Uniconsult
 6. EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland
 7. Janssen
 8. Mars
 9. Capra Consulting
 10. EiendomsMegler 1 Østfold/Akershus

 

50-199 ansatte

 1. Relekta-Gruppen
 2. AbbVie
 3. Mnemonic
 4. Vitari
 5. EMC
 6. Imperial Tobacco
 7. Joint Collaboration
 8. Metier
 9. Geodata
 10. EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom

 

200-499 ansatte

 1. EiendomsMegler 1 Midt-Norge
 2. Webstep
 3. Tomra
 4. Finn.no
 5. DHL Express
 6. EiendsomsMegler 1 SR-Eiendom
 7. Idrettsbarnehage
 8. Basefarm
 9. Gard
 10. Adecco

 

Over 500 ansatte

 1. Reitangruppen
 2. Sopra Steria
 3. McDonald's
 4. Bouvet
 5. BDO

– Dette er virkelig fantastisk, uttalte Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express (Norway) etter at Great Place to Work hadde utropt Norges Beste Arbeidsplasser 2016 basert på tilbakemeldingene fra nesten 30.000 medarbeidere fordelt på 186 virksomheter her i landet.

Det er første gang på tolv år at en transport-/logistikkbedrift har vært med i den norske kåringen.

Global strategi

I 2010 introduserte DHL Express sin globale FOCUS-strategi, bygget på fire pilarer; motiverte ansatte, høy servicekvalitet, lojale kunder og et profitabelt nettverk.

Da Terje Aarbog overtok som administrerende direktør i 2013, var han tidlig ute med å ta tak i resultatet av tidligere medarbeiderundersøkelse.

– Tilbakemeldingene og resultatene i undersøkelsen er helt avgjørende for å iverksette tiltak, slik at vi som selskap bedre kan levere det de ansatte trenger for å lykkes. Motiverte ansatte leverer høy servicekvalitet, det vil skape kundelojalitet - noe som leder til et profitabelt nettverk, sier Aarbog.

Good to Great

Med systematisk arbeid rundt hvert enkelt område av medarbeiderundersøkelsen startet reisen fra Good to Great. Med støtte av en rekke globale programmer bygges en kultur rundt FOCUS-strategien, der engasjement, kunnskap og tillit er essensielt. En konstant streben etter "Best Day Every Day" utføres gjennom en respekt- og resultatbasert ledelse. Anerkjennelse av medarbeidere med feiring når satte mål innfris er nå en etablert kultur.

– Utviklingen av DHL Express sine resultater fra medarbeiderundersøkelsen de siste årene viser oss at våre programmer, innsats og fokus på å få det grunnleggende rett, har plassert oss blant de beste. Dette har definitivt også hatt en positiv virkning på vårt økonomiske resultat. Vi arbeider hele tiden med kontinuerlig forbedring for å bevege oss nærmere Great, sier Aarbog.

Sammensatt

Å kunne være seg selv, i et hyggelig arbeidsmiljø med kollegial omsorg er faktorer som scorer høyest i undersøkelsen til Great Place to Work. Det samme gjør tillit fra ledelsen.

– Trivsel på jobben er sammensatt av god ledelse, av opplevd tillit, kollegialt fellesskap og at man er stolt av jobben sin. Forskning fra de beste arbeidsplassene er veldig tydelig på at resultatet da er økt produktivitet og god kostnadskontroll. Hos de beste er også sykefraværet og gjennomtrekken av ansatte betydelig lavere enn for resten av bransjen, sier Jannik Krohn Falck i rådgivingsselskapet Great Place to Work.  

Terje Aarbog er en tydelig, engasjerende og motiverende leder som står høyt i kurs blant de ansatte.
Terje Aarbog er en tydelig, engasjerende og motiverende leder som står høyt i kurs blant de ansatte. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 11/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017