Persson Seminaret 2016:

Et glimt av lagerstyringens fremtid

Persson Seminaret 2016 tok opp Supply Chain Management med fokus på lagerstyring. Seks glimrende foredrag samlet hele 160 deltagere.

Nye teorier og beste praksis innen lagerstyring kan diskuteres i detalj på seminaret når Patrik Jonsson (t.v.) møter en av sine tidligere studenter, Rune Kristiansen, nå logistikkansvarlig ved Bertel og Steen.
Nye teorier og beste praksis innen lagerstyring kan diskuteres i detalj på seminaret når Patrik Jonsson (t.v.) møter en av sine tidligere studenter, Rune Kristiansen, nå logistikkansvarlig ved Bertel og Steen. Foto: LOGMA
Sist oppdatert

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

Sunn lagerstyring

Patrik Jonsson gir åtte anbefalinger for en sunn lagerstyring:

  1. Sørge for rutinemessig måling og analyse av varebeholdningen
  2. Forenkle miljøet for planlegging og utvikle prosessen for prognostisering
  3. Utvikle systembrukernes forutsetninger og betingelser
  4. Gjør metodevalg basert på analyse
  5. Sikre frekvent planlegging (gjerne daglig)
  6. Bruk analytiske metoder for å sette parametere
  7. Sikre frekvent revisjon av parametere
  8. Bruk differensierte parametere og kontroll

Er lagerstyring et tidsaktuelt tema, kan du kanskje tenke? Svaret er jo både ja og nei, for det er absolutt ikke noe nytt tema, men likevel i høyeste grad tidsaktuelt.

Årsaken er at ledende norske handelsbedrifter de senere år har investert i store sentrallagre med høy grad av automatisering og mer avanserte styringssystemer for beholdninger. LOGMA har arrangert flere medlemsmøter hos de beste bedriftene de senere år. Derfor ville vi nettopp med årets Persson seminar sette dette i perspektiv: Lykkes bedriftene med sine satsinger? Og, hva kan vi dra av både akademisk og praktisk lærdom?

Persson seminar er unikt i den forstand at det holder høy faglig kvalitet på bidragsyterne og likevel er gratis for deltagerne. En slik møteplass er kjernen for målet LOGMA har i det å være en katalysator for deling av kunnskap om utvikling og forbedring av forsyningskjeder innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Seminaret er tilrettelagt og gjennomført i et samarbeid mellom LOGMA og logistikkmiljøet ved BI. Les mer under LOGMAS nettside.

 

Hva kan vi lære av svenskene?

Professor Patrik Jonsson fra Chalmers Tekniske Høyskole har gjort en studie av status og utvikling av hvordan svenske handels- og produksjons virksomheter driver styring av varebeholdningen. Beholdningsstyringens utfordring i en forsyningskjede er klassisk i det å balansere etterspørsel fra kunde mot levering fra leverandør. Jonssons studie viser store endringer og forbedringer de siste 20 år. Synsing og subjektive estimater er erstattet av kvantifiserte analyser, hyppige oppdateringer av forutsetninger og tydelig differensiering av sortimentet. Men det er fortsatt flere potensielle forbedringer. Hovedinnsikten fra studien er at det tidligere var logikk og funksjonalitet i systemene som var en begrensning, mens det i dag ser ut til å være kompetanse innen helhetsforståelse og systemutnyttelse. Jonsson oppsummerte sine innsikter i åtte hovedområder med tilhørende anbefalinger. De konkrete resultatene vil det være en inspirerende benchmarking for ambisiøse lesere. (se faktaboks).

 

Effektiv lagerstyring med vellykket system implementering

De to påfølgende foredragene etter Jonsson demonstrerte hans teoretiske innsikter i praksis. Der han snakket om måling, planlegging, brukerforutsetninger, metodevalg, frekvente og differensiert parametersetting var det akkurat det vi fikk demonstrert fra Bilglassgruppen og Expert. Begge disse bedriftene har jobbet med implementering av lagerstyring systemer de siste årene, og demonstrerte valg, utfordringer, og resultater på en svært overbevisende måte.

 

Bilglassgruppen ved daglig leder Rune Sandve og innkjøpssjef Arve Christian Holst ga oss et godt eksempel på avansert styring av vareflyten. De startet med å dele en hemmelighet; at man faktisk kan kjøre i flere måneder med en steinsprutskade i bilvindu. Til tross for dette er «kundenes forventing til service kortere enn den er på legevakten». De leverer derfor 99 % servicegrad på 11.000 lagerførte artikler fra 5 varelager, i et voksende sortiment, til tross for et leverandørmarked med lange ledetider og leveringsutfordringer. Suksessformelen: En nøye planlagt systemimplementering, investering i høy kompetanse for medarbeidere, ekstrem detaljert operativ styring av prognoser, bestillingsintervall, ordreslipp, ledetidsvariasjoner, hyppige reberegninger og differensiering av artikler og leverandører.

Expert ved IT-direktør Frode Næss Larsen ga videre god innsikt i hvordan automatisert F&R (Forecasting and Replenishment) kan gi forbedret styring i en bransje hvor marginene er presset i alle ledd. Han spissformulerte utfordringen; «i en bransje hvor lønn er største kostnad kan ikke butikkansatte settes til å bestille varer». De har lykkes med å få 80 % av vareutvalget over på automatisk påfylling, og redusert manuelle ordre betraktelig. Suksessformelen: Hele forsyningskjeden, inkl. leverandører, sentrallager og butikkenhetene synkroniseres på prognoser og etterfylling, hvor pinlig riktige master- og POS-data er alfa omega. De målte endringer i systemet systematisk for vite alt de gjør, og informasjon deles med berørte ansatte som gir viktig tillit til systemet. Systemet bidrar derfor sterkt til å håndtere utfordringer med å skille ut artikler som ikke «egner seg», har liten bevegelse, sørge for sikker inn-, utfasing og erstatninger, sikre kostnadsoptimale beholdninger i butikk med riktig eksponering, oppfølging av kampanjer og endringer i trender og moter. En sentralstyrt logistikk frigjør dermed tid til bedre kundepleie i butikk.

Rune Sandve (t.h.) og Arve Christian Holst i Bilglassgruppen er veldig fornøyd med å ha funnet suksessformelen for 99 % servicegrad på 11.000 artikler i en turbulent leveringskjede, nemlig et moderne styringssystem kombinert med høy logistikkompetanse.
Rune Sandve (t.h.) og Arve Christian Holst i Bilglassgruppen er veldig fornøyd med å ha funnet suksessformelen for 99 % servicegrad på 11.000 artikler i en turbulent leveringskjede, nemlig et moderne styringssystem kombinert med høy logistikkompetanse. Foto: LOGMA

 

Fremtidens Supply Chain Management er nå

Frode Næss Larsen i Expert har sin suksessformel: «Hele forsyningskjeden med leverandører, sentrallager og butikkenhetene må synkroniseres på prognoser og etterfylling, og master- og POS-data må selvfølgelig være riktige».
Frode Næss Larsen i Expert har sin suksessformel: «Hele forsyningskjeden med leverandører, sentrallager og butikkenhetene må synkroniseres på prognoser og etterfylling, og master- og POS-data må selvfølgelig være riktige». Foto: LOGMA

I seminarets andre del fikk vi høre konsernsjef i Coop, Geir Inge Stokke, fortelle om en rekke fremtidsvisjoner som er blitt realitet. Det handler om omni-kanaler som alle presenterer lik vare til lik pris, mobil-app markedet i eksplosiv vekst, big-data som analyseres kontinuerlig, «predictive analytics» satt i system, muligheter for 3D-printing, og automatisering av prosesser i forsyningskjeden helt til selvbetjente butikker. Ingen tvil, Coop satser stort og avansert. Vi fikk et innblikk i det sagnomsuste nye sentrallageret på Gardermoen, 52.000 kvadratmeter med høyteknologisk utstyr og hvor kapasiteten er 500.000 plukk per dag. En omlegging fra fire terminaler og 11 regionslager til ett sentrallager og fire andre lagre, kombinert med overtakelse av ICA-kjeden vitner om en vekst og endring med store prestasjonskrav. Alle prosessene i tilknytning til sentrallageret søkes designet og automatisert ut fra ett helhetlig perspektiv. En av de helautomatiserte prosessene som imponerte tilhørerne, var hvordan plukk, pakk og palletering er differensiert og optimalisert for å minimere kostnader både ved intern håndtering, utnyttelse av transportkapasitet og ikke minst mottaksarbeid i butikk. Coop er et utstillingsvindu for nettopp å kombinere gode logistiske prinsipper og teknologiske muligheter.

Fra BAMA kunne logistikksjef Arve Aspli også vise hvordan en ny terminal var vesentlig for fremtidens forsyningskjede. I dette foredraget var ferskvarelogistikk et tema, og alt handler om å sikre varenes kvalitet. BAMAs nye hovedterminal på Nyland Syd, er strategisk plassert for både inngående og utgående varer. 72 % av varene mottas i 32.000 containere fra mer enn 80 land, med til dels lange transporter. Varene distribueres via terminaler til 14.600 lokasjoner fordelt på dagligvarebutikker, HORECA, servicehandel og blomsterbutikker. De fleste varene i BAMAs sortiment er sensitive for avvik i tid og i temperatur. Ufravikelige krav til raske og presise operative prosesser, styring av temperatur langs hele kjeden og kontroll av varens kvalitet på en rekke kritiske steder er derfor suksesskriterier. En viktig forutsetning for å lykkes er kontroll av varespesifikasjonene, opplastingstidspunkt og temperatur allerede hos produsent. 80 % av varene «snus i porten» og leveres terminalene i løpet av natten. Slik sikres forbrukerne frisk frukt og grønt.

Lagerstyring har direkte effekt på svinn av mat

Geir Inge Stokke i Coop forteller om visjoner som er i ferd med å realiseres. Alle prosesser i tilknytning til sentrallageret designes og automatiseres ved å kombinere gode logistiske prinsipper og teknologiske muligheter.
Geir Inge Stokke i Coop forteller om visjoner som er i ferd med å realiseres. Alle prosesser i tilknytning til sentrallageret designes og automatiseres ved å kombinere gode logistiske prinsipper og teknologiske muligheter. Foto: COOP

Seminaret ble avsluttet av Professor Heidi Dreyer, NTNU, som presenterte en studie fra dagligvarebransjen kjent for å være blant de fremste i styring av forsyningskjeder. Tross god styring og gode rutiner kunne hun servere noen tankekors knyttet til hvordan lagerstyring har direkte effekt på matsvinn. Matsvinn er ikke bare kostbart men har også en etisk dimensjon. Nå har denne studien langt på vei kvantifisert og avdekket hvilke varer som er mest sårbare for svinn, hvor i forsyningskjeden svinnet oppstår og hva som er hovedårsakene til svinn. Spesielt har leveringsfrekvens og kampanjestyring en effekt på svinn. Det glade budskap i denne studien er at en betydelig del av dette svinnet kan opphøre. Forutsetningen er kunnskap om årsaksforholdene og kompetanse og muligheter i differensiert styring av varene. Det kan vises til at svinn kan reduseres uten at det medfører store avvik fra den ellers kostnadsoptimale flyt av varer.

Arve Aspli kan love forbrukerne frisk frukt og grønt ved at BAMA sikrer kvaliteten ved å ha raske og presise operative prosesser og styring av temperaturen langs hele kjeden.
Arve Aspli kan love forbrukerne frisk frukt og grønt ved at BAMA sikrer kvaliteten ved å ha raske og presise operative prosesser og styring av temperaturen langs hele kjeden. Foto: BAMA
Heidi Dreyer har langt på vei avslørt og kvantifisert hvilke varer som er mest sårbare for svinn, hvor i forsyningskjeden svinnet oppstår og ikke minst hva som er hovedårsakene til svinn.
Heidi Dreyer har langt på vei avslørt og kvantifisert hvilke varer som er mest sårbare for svinn, hvor i forsyningskjeden svinnet oppstår og ikke minst hva som er hovedårsakene til svinn. Foto: NTNU

Denne saken ble første gang publisert 04/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017