Verdens første selskap for drift av autonome skip

Wilhelmsen og Kongsberg samarbeider om neste steg innen autonom skipsfart. Nå tilbys komplett verdikjede for autonome skip, fra design og styringssystem til operasjonell drift av fartøyene.

Som alle andre steder: Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Foto: Wilhelmsen/Kongsberg
Som alle andre steder: Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Foto: Wilhelmsen/Kongsberg
Sist oppdatert

Som en verdensledende maritim nasjon har Norge tatt en ledende posisjon innen utviklingen av autonome skip.

– Med etableringen av selskapet Massterly tar vi neste steg ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud. Vi skal utvikle og drifte fartøyene, samt logistikkløsninger tilknyttet maritime, autonome operasjoner. Selskapet vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen.

Landbaserte kontrollsentere

Selskapet vil ha egne landbaserte kontrollsentere for autonome fartøy som seiler i Norge og internasjonalt. Med tilsammen 360 års erfaring, bruker Massterly Kongsberg Gruppens unike teknologiske kompetanse og løsninger sammen med Wilhelmsens verdensledende erfaring fra logistikk og maritime operasjoner. Posisjonen som ledende maritim nasjon skaper også muligheter for Norge i utviklingen av neste generasjons maritime personell.

–Massterly vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen (t.h.), konsernsjef i Wilhelmsen, her med Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Foto: Wilhelmsen/Kongsberg
–Massterly vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen (t.h.), konsernsjef i Wilhelmsen, her med Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Foto: Wilhelmsen/Kongsberg

Rivende utvikling

– Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Norge har tatt en ledende posisjon, noe som har vært mulig som følge av et tett samarbeid mellom norsk maritim klynge og norske myndigheter.

De siste årene har det vært en rivende utvikling og vi har betydelig pågang fra kunder over hele verden, fra tradisjonell maritim industri og fra andre. Når autonome skip om kort tid blir en realitet vil Massterly være avgjørende for å digitalisere infrastrukturen og driften, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Flytter transport fra vei til sjø

I mai i fjor ble skipet «Yara Birkeland» annonsert. Det blir verdens første autonome, helelektriske containerskip, og skal i løpet av 2020 være i autonom operasjon mellom Yaras produksjonsfasiliteter på Herøya og havnene Brevik og Larvik.

Massterly kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland.

– Foreløpig er vi helt i starten av denne utviklingen, men vi ser og tror at det vil være et betydelig marked for denne typen tjenester i nær fremtid. I første rekke er det nærskipsfarten som vil ta i bruk autonome skip. Dette innebærer også økt konkurransekraft for å flytte transport fra vei til sjø.

Massterly vil tilby miljøvennlig transport med null eller særdeles lave utslipp. Gevinstene er økt effektivitet og reduksjon av klimautslipp. For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Wilhelmsen.

Det nye joint venture-selskapet vil ha kontor på Lysaker og være fullt operativt fra august i år.

Abonner på Logistikk & Ledelse

Denne saken ble første gang publisert 06/04 2018, og sist oppdatert 10/04 2018