statistikk fra 100 største

Kvinnemangel i transportledelse en pengeforklaring?

Norske transportbedrifter har i snitt lav lønnsomhet. Men så er det også bare fem av de 100 største godstransportbedriftene i Norge har kvinner som daglig leder eller styreleder.

Publisert

"Kvinner er best på avkastning" er en konklusjon investeringsdirektør Robert Ness i Nordea Asset Management hevder i DN i dag.

Han har nylig studert sammenhengen mellom kvinner i 11.000 bedrifters toppledelse over hele verden (sjef eller styreleder), og bedriftens avkastning. Kvinner gir dobbelt så høy avkastning som menn.

Problemet på verdensbasis er at kvinneandelen er lav, nede under fire prosent av de undersøkte selskapene. Men er det noe bedre her hjemme? lurte vi på da.

Ikke særlig, i hvert fall ikke i en sektor av transport og logistikk vi har kontroll på, bedrifter med næringskode «Godstransport på vei».

Etter å ha gått gjennom ledelsen av 100 største bedriftene, finner vi kun fem bedrifter med kvinnelig daglig leder eller styreleder. De fem er:

  • Auto Transport Service AS, Drammen, daglig leder er Benedicte Markveien
  • Rivenes AS, Ytre Arna, styreleder er Wenche Rivenes
  • Logi Trans AS, Tananger, daglig leder er Else Cathrine Kjernes Ogne
  • MBT Vigeland AS, Mandal, daglig leder er Olga Vigeland Larsen
  • Tipp Frakt AS, Porsgrunn, daglig leder og styreleder er Ragnhild Johanne Gløsmyr Berg

Og hvordan ligger det an med lønnsomheten? Dersom vi tar utgangspunkt i resultat før skatt i 2016 som prosent av omsetning, finner vi at:

  • ATS AS har 7,2 prosent
  • Rivenes AS har 4,7 prosent
  • Logi Trans AS har 1,3 prosent
  • MBT Vigeland har 6,1 prosent
  • Tipp Frakt AS har 2,7 prosent

Til sammenlikning er gjennomsnittlig resultat før skatt 2016 for de 100 største bedriftene 2,7 prosent. Altså kan vi konkludere med at 3 av 5 kvinnestyrte godstransportbedrifter har over gjennomsnittlig godt økonomisk resultat i Norge.

Datagrunnlaget er riktignok vel tynt til å kalle dette en statistisk sannhet, men på den annen side kan det være en lønnsom hypotese å forfølge?

SE LISTEN OG LES MER OM DE 100 STØRSTE I KOMMENDE UTGAVE AV LOGISTIKK & LEDELSE.