Fallet i brevvolum høyere enn antatt

Tiltakene som er iverksatt i Posten Bring er ikke lenger tilstrekkelige for å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet.

I 1. halvår falt adressert brevvolum i Norge med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.
I 1. halvår falt adressert brevvolum i Norge med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Foto: Kimm Saatvedt
Publisert Oppdatert

Posten Norges omsetning i 2. kvartal var 5.975 millioner kroner, en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2017. Justert driftsresultat ble i 2. kvartal 214 millioner kroner. Økningen på 158 millioner kroner mot samme kvartal i 2017 skyldtes resultatforbedring i både logistikk- og postsegmentet.

Tidlig påske påvirket resultatet

For logistikksegmentet var flere virkedager i 2. kvartal, som følge av at påsken falt i 1. kvartal, en medvirkende årsak til resultatforbedringen.

– I 1. halvår har konsernet vært preget av store omstillingsprosesser innenfor begge segmenter. Vi samlokaliserte virksomhet flere steder i 2017 og med flere nye logistikkterminaler har det vært arbeidet målrettet med å stabilisere produksjonen etter omstillingen. Vi har samtidig slått sammen A- og B-post til én felles brevstrøm, som
er den største omleggingen i Postens historie, sier Tone Wille.
– I 1. halvår har konsernet vært preget av store omstillingsprosesser innenfor begge segmenter. Vi samlokaliserte virksomhet flere steder i 2017 og med flere nye logistikkterminaler har det vært arbeidet målrettet med å stabilisere produksjonen etter omstillingen. Vi har samtidig slått sammen A- og B-post til én felles brevstrøm, som er den største omleggingen i Postens historie, sier Tone Wille. Foto: Posten

– Resultatet i 2. kvartal ble som varslet noe bedre enn resultatet i 1. kvartal. Imidlertid er det fremdeles utfordringer innenfor begge segmenter. Investeringen i industrialisering og effektivisering av det norske logistikknettverket gir kortsiktig merkostnader som gjør at vi ikke har klart å omsette den gode omsetningsveksten til bedre resultater innenfor logistikksegmentet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I postsegmentet er fallet i brevvolum høyere enn forutsatt ved inngangen til 2018. – Dette har medført at tiltakene som er iverksatt ikke lenger er tilstrekkelige for å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet, sier Wille.

Logistikk: Bedring i 2. kvartal, men negativt halvår

Justert driftsresultat i 2. kvartal for segment Logistikk var 51 millioner kroner, 53 millioner kroner bedre enn samme periode i 2017.

Det var solid vekst innen stykkgods, bedriftspakker og netthandel til private, samt nasjonal og internasjonal spedisjon/transport. God tilgang på nye kunder ga økt omsetning for ekspress i hele Norden. Omsetningen i offshorevirksomheten var fortsatt preget av lav prosjektaktivitet i oljesektoren.

– Posten Norge møter økt etterspørsel med å investere i utvidet kapasitet og effektivitet i logistikknettverket. Samtidig øker vi servicenivået og kommer nærmere våre kunder med nye tjenester og større valgfrihet. Vi ser at kundene responderer positivt og at store nettbutikker i Norden velger oss, sier Wille.

I andre kvartal gikk segmentet logistikk fra en justert driftsresultat på minus 2 millioner i fjor til pluss 51 millioner i år. På grunn av den svake starten på året endte imidlertid det justerte driftsresultatet for hele 1. halvår på minus 42 millioner kroner, 30 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.
I andre kvartal gikk segmentet logistikk fra en justert driftsresultat på minus 2 millioner i fjor til pluss 51 millioner i år. På grunn av den svake starten på året endte imidlertid det justerte driftsresultatet for hele 1. halvår på minus 42 millioner kroner, 30 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Foto: Nils Midtbøen / Posten Norge

Post: kostbar distribusjon

I 2. kvartal ble justert driftsresultat 206 millioner kroner for segment Post, en økning på 100 millioner kroner sammenlignet med 2017. Økningen skyldes blant annet at Stortinget besluttet en tilleggsbevilgning på 342 millioner kroner for statens kjøp av leveringspliktige posttjenester. Halvparten av tilleggsbevilgningen ble inntektsført i 1. halvår.

– Det er positivt at Stortinget har bevilget ytterligere midler slik at staten nå betaler fullt ut for merkostnadene knyttet til å opprettholde postdistribusjon fem dager i uken, sier Tone Wille.

I 1. halvår falt adressert brevvolum i Norge med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sammenlignet med fjoråret var det også en reduksjon i netthandelen fra Kina i 1. halvår på rundt 9 prosent. Importandelen fra Kina anslås være rundt 30 prosent av brev og småpakker fra utlandet.

Fortsatt kostnadseffektivisering

Adressert post vil fortsette å falle kraftig i årene fremover som følge av digitalisering hos Postens kunder, og utviklingen vil relativt raskt gi svak lønnsomhet i postsegmentet. Det er derfor behov for fortsatt kostnadseffektivisering, blant annet gjennom tilpasning av tjenestenivå til etterspørselen ved innføring av postomdeling annenhver dag fra 2020 som foreslått av Samferdselsdepartementet tidligere i år.