Første økning i sysselsettingen på 25 måneder

Norsk PMI viser at aktiviteten i norsk industri fortsatt er økende.

Et fall i ordreindeksen trakk Norsk PMI ned i januar, mens både sysselsettingsindeksen og produksjonsindeksen trakk i motsatt retning.
Et fall i ordreindeksen trakk Norsk PMI ned i januar, mens både sysselsettingsindeksen og produksjonsindeksen trakk i motsatt retning. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA / Norske Bank

PMI falt moderat til 51,4 i januar fra 51,6 i desember. Det tyder på at aktiviteten i industrien tok seg ytterligere opp i januar, og omtrent i samme tempo som i desember, opplyser NIMA og Danske Bank. Det var et fall i ordreindeksen som trakk indeksen ned, mens både sysselsettingsindeksen og produksjonsindeksen trakk i motsatt retning.

Bortsett fra novembermålingen, er dette åttende måned på rad med økende industriaktivitet.

 

Produksjonsindeksen steg fra 51,5 i desember til 52,1 i januar. Det indikerer en positiv, men moderat vekst i produksjonen i januar. En nærmere kikk på detaljene viser at bedringen i sin helhet skyldes færre bedrifter som melder om redusert produksjon, men dette kan være forstyrret av sesongmønsteret. Bortsett fra novembermålingen var dette niende måned på rad med økende produksjon.

 

Ordreindeksen falt fra 53,1 i desember til 50,6 i januar. Forverringen skyldtes i sin helhet enda svakere ordreinngang fra eksportmarkedet, mens ordreinngangen fra hjemmemarkedet igjen tok seg opp. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året, men det er ingen tvil om at trenden er nedadgående. Det tyder på at veksten i ordreinngangen har avtatt, men fortsatt er positiv.

 

Sysselsettingsindeksen steg fra 50,0 i desember til 51,5 i januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden november 2014, og indikerer den første månedlige økningen i industrisysselsettingen på 25 måneder. Denne utviklingen har dessuten stemt godt overens med den faktiske industrisysselsettingen fra SSB, opplyser NIMA og Danske Bank.

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til janaur 2017. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til janaur 2017. Kilde Foto: NIMA / Danske Bank

Denne saken ble første gang publisert 01/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017