Fortsatt nedgang for norsk industri

Norsk PMI steg fra 46,7, til 48,0 i april. Det tyder på at aktiviteten i norsk industri fortsetter nedover, men i et noe saktere tempo enn i mars.

Delindeksen for ordreinngang steg fra 49,3, til 51,2 i april. Det er den høyeste indeksverdien siden januar.
Delindeksen for ordreinngang steg fra 49,3, til 51,2 i april. Det er den høyeste indeksverdien siden januar. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Tallene kan tyde på at ordreinngangen nå øker, men det er viktig å huske på at ordreindeksen har vært gjenstand for sterke svingninger de siste månedene, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.
Tallene kan tyde på at ordreinngangen nå øker, men det er viktig å huske på at ordreindeksen har vært gjenstand for sterke svingninger de siste månedene, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA. Foto: Bente Bjercke
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

Det er NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som melder dette.

Norsk PMI utarbeides NIMA og Danske Bank og ifølge norske innkjøpssjefer er det hovedsakelig en økning i ordre- og sysselsettingsindeksen som trakk indeksen opp i april.

– De ferske PMI-tallene beskriver en svakere nedgang i industrien i april enn i mars, fastslår  Svein-Egil Hoberg i NIMA. – Innkjøpslederne opplever at det spesielt er ordreinngangen som har økt, hvorav hjemmemarkedet har hatt en markert stigning. De opplever at eksportmarkedet har en redusert nedgang, fortsetter Hoberg.

 

Høyeste siden januar

Delindeksen for ordreinngang steg fra 49,3, til 51,2 i april. Det utgjør dermed den høyeste indeksverdien siden januar.

Ordreinngangen på hjemmemarkedet er for øvrig på sitt høyeste nå siden mars 2014, og de ferske PMI-tallene tyder på at industriaktiviteten vil falle omtrent like mye i andre kvartal som i første kvartal 2016.

 

Samsvarer med SSB

Mens delindeksen for lager av innkjøpte varer gikk ned til 41,8 i april, økte indeksen som viser leverandørers leveringstid fra 49,9 til 50,7.

– At leveringstiden fra leverandører øker, kan være et tegn på at kapasitetsutnyttelsen har økt hos leverandørene. Nedgangen i lagernivået kan også støtte dette resonnementet, forklarer Hoberg.

Produksjonsindeksen ligger nå på 48,1. Tegnene som tydet på stabilisering rundt 50 i begynnelsen av året er dermed visket bort.

Sysselsettingsindeksen steg fra 41,6 til 44,0 og tyder på at industrisysselsettingen fortsatt faller.

– Sysselsettingsindeksen er på nivået man opplevde i fjor høst, noe som også støttes fra blant annet SSBs sysselsettingstall for industrien, avslutter Hoberg.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til april 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til april 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 03/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017