Fortsatt oppgang i industrien

Til tross for en svak nedgang i august, signaliserer innkjøpssjefindeksen Norsk PMI en fortsatt sterk økning i industriaktiviteten her i landet.

I følge NIMA og Danske Bank ser veksten i produksjonen ut til å være omtrent på samme nivå som i andre kvartal da industriproduksjonen ga et solid bidrag til BNP-veksten. Foto: Trond Schieldrop
I følge NIMA og Danske Bank ser veksten i produksjonen ut til å være omtrent på samme nivå som i andre kvartal da industriproduksjonen ga et solid bidrag til BNP-veksten. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

Selv om Norsk PMI falt fra 57,5 i juli til 55,7 i august ligger den altså likevel høyt over 50 som indikerer økt aktivitet eller vekst. Juli og august ligger også over nivået gjennom andre kvartal. Avmatningen i august skyldes i sin helhet lavere nivåer for ordreinngang og produksjon, melder NIMA og Danske Bank som står for utarbeidelsen av den norske innkjøpssjefindeksen.

Produksjonsindeksen falt fra 58,6 i juli til 56,8 i august. Det indikerer fortsatt sterk vekst i produksjonen, om enn noe svakere enn i juli. Veksten i produksjonen ser ut til å være omtrent på samme nivå som i andre kvartal da industriproduksjonen ga et solid bidrag til BNP-veksten.

Ordreindeksen i august endte på 57,9. Det er en kraftig nedgang fra juli da den var på 63,6 i juli som var det høyeste nivået siden mars 2007. Nivået i august indikerer likevel fortsatt sterk vekst i ordreinngangen, og faktisk noe høyere enn i andre kvartal. Detaljene viser at det nå er relativt sterk ordreinngang både fra hjemme- og eksportmarkedet.

Sysselsettingsindeksen steg til 52,0 i august fra 51,0 i juli. Det tyder på fortsatt økning i sysselsettingen i industrien, men i et noe saktere tempo enn i 2. kvartal.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt moderat til 56,3 i august fra 56,6 i juli. Indeksen trender dermed fortsatt oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse.

Indeksen for lager av innkjøpte varer steg fra 50,6 i juli til 53,1 i august.

Om Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Med ett lite unntak i november i fjor har Norsk PMI ligget over 50 siden mai 2016.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til august 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til august 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank

Denne saken ble første gang publisert 15/09 2017, og sist oppdatert 14/09 2017