Norsk PMI:

Fortsatt sterk vekst i industrien

Innkjøpssjefindeksen Norsk PMI for mai måned viser at det fortsatt er oppgang i norsk industri.

Produksjonsindeksen steg fra 56,0 i april til 57,6 i mai. Det er den høyeste indeksverdien som er målt siden juli 2011. Foto: Colourbox
Produksjonsindeksen steg fra 56,0 i april til 57,6 i mai. Det er den høyeste indeksverdien som er målt siden juli 2011. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Innkjøpssjefindeksen falt fra 54,6 i april til 54,3 i mai. Siden indeksverdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst er det fortsatt oppgang i industrien, om enn i et noe svakere tempo enn i april, konkluderer NIMA og Danske Bank som står for utarbeidelsen av Norsk PMI. Det var en klar tilbakegang sysselsettingsindeksen og ordreindeksen, mens det var framgang i produksjonsindeksen og leveringstiden.

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Produksjonsindeksen steg fra 56,0 i april til 57,6 i mai. Det er den høyeste indeksverdien som er målt siden juli 2011. Det indikerer sterk vekst i produksjonen, men kan skyldes en gjeninnhentingseffekt etter påskemåneden april. En nærmere kikk på detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes færre bedrifter som melder om redusert produksjon.

Ordreindeksen falt moderat til fra 56,5 i april 55,5 i mai. Det tyder på fortsatt sterk vekst i ordreinngangen, men noe svakere enn i april. Det var en oppgang i ordreindeksen fra hjemmemarkedet, etter en svak aprilmåned, men det kan skyldes påskens plassering.

Sysselsettingsindeksen falt fra 53,6 i april til 48,8 i mai. Det tyder på at sysselsettingen falt i mai etter å ha steget fem måneder på rad.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg fra 54,6 i april til 57,3 i mai. Denne indeksen trender nå oppover igjen etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse, melder NIMA og Danske Bank.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til mai 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til mai 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank