Fra Elretur til NORSIRK

Selskapet har skiftet navn, men Elretur-navnet videre i forbindelse med innsamling, miljøsanering og gjenvinning.

Utover elektrisk og elektronisk avfall (EE), tilbyr NORSIRK produsentansvarsordninger for emballasje og batterier.
Utover elektrisk og elektronisk avfall (EE), tilbyr NORSIRK produsentansvarsordninger for emballasje og batterier. Foto: NORSIRK
Sist oppdatert

NORSIRK

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Selskapet samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til kundenes produsentansvar.

Gjenvinningsnettverket sikrer at virksomheter blir en del av en sirkulær verdikjede, at gjeldende myndighetskrav overholdes for EE-avfall, batteri og emballasje, og at organisasjonen har et miljøsertifikat som bevis for samfunnsansvar. NORSIRK-kundene kan også benytte emballasjemerket Grønt Punkt.

EE-avfall samles inn fra omtrent 2.500 hentesteder i hele Norge. Produsenter av EE-produkter må betale et miljøgebyr til en myndighetsgodkjent returordning. Non profit-selskapet NORSIRK har med Elretur driftet en slik ordning siden 1998. Navnebyttet skjedde 1.1.2017.

NORSIRK er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) og IKT Norge med 30 prosent hver og Abelia med 10 prosent.

Fordi Elretur leverer veldig mye mer enn navnet tilsier, byttet Non profit-selskapet Elretur fra årsskiftet navn til NORSIRK. Selskapet skal gjøre hverdagen enklere for alle importører som har produsentansvar for EE-avfall, batteri og emballasje. Det nye navnet spiller blant annet på den sirkulære økonomien, som en av pilarene i en bærekraftig samfunnsutvikling. Utover EE-produkter, tilbyr NORSIRK produsentansvarsordninger for emballasje og batterier.

Elretur-navnet lever imidlertid videre i forbindelse med innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-materialer.

– Kundene oppnår både effektivisering og kostnadsbesparelser gjennom å samle alle produsentansvarsavtalene hos oss. Historisk sett har vi vært i forkant av utviklingen på nasjonale og internasjonale myndighetskrav. Både på grunn av lang fartstid som en aktør med europeiske samarbeidspartnere, og videre fordi vi tar en aktiv rolle i forbindelse med høringer og prosesser rundt lover og regler for øvrig, sier administrerende direktør Stig Ervik.

 

Skjerpede krav

Norske virksomheter vil med det første få skjerpede krav tilknyttet avfall og avhending av utstyr. Med produsentansvaret som kommer med den nye emballasjeforskriften som nå er til høring, samt EUs nye og strengere personvernforordning som innføres i 2018.

– Vi i NORSIRK er godt forberedt, og dermed er kundene våre godt forberedt. Vårt datterselskap AD er spesialister på datasikkerhet og sletting, som bare blir viktigere og viktigere ettersom stadig flere EE-produkter også har minne. De av kundene våre som forvalter produsentansvaret for emballasje gjennom oss kan benytte Grønt punkt-merkingen, sier Ervik.

– Elretur er en av de mest kjente merkevarene i bransjen, og det har vært en vanskelig beslutning å endre dette. Med en stadig større bredde i våre produkter og tjenester måtte vi komme opp med et navn som er mer dekkende for aktiviteten vår, sier administrerende direktør Stig Ervik.
– Elretur er en av de mest kjente merkevarene i bransjen, og det har vært en vanskelig beslutning å endre dette. Med en stadig større bredde i våre produkter og tjenester måtte vi komme opp med et navn som er mer dekkende for aktiviteten vår, sier administrerende direktør Stig Ervik. Foto: NORSIRK

Denne saken ble første gang publisert 19/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017