Statens eierskap i Posten:

Fra samferdsel til næring og fiskeri

Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger.
Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger. Foto: Posten Norge
Sist oppdatert

Frem til nå er det som kjent Samferdselsdepartementet som har hatt ansvaret for og forvaltet statens eierskap i Posten.

Fra nyttår er det Nærings- og fiskeridepartementet som overtar.

- Posten er et spennende selskap som i likhet med flere andre selskaper har gått fra å ha monopol til å bli utsatt for fri konkurranse. Vi ser frem til å forvalte statens eierskap i dette selskapet, sier næringsminister Monica Mæland i en presseuttalelse fra departementet.

- Samferdselsdepartementet vil som sektormyndighet fortsatt ha en viktig relasjon til Posten gjennom sin forvaltning av postlovgivningen og ordningen med statlig kjøp av leveringspliktige posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Denne saken ble første gang publisert 09/12 2016, og sist oppdatert 07/04 2017