Goman Bakeriet Hønefoss:

Frigjorde produksjonsplass med ny transportløsning

Produksjonsvekst kombinert med begrensede produksjonsarealer utløste behovet for en bedre og smartere håndtering av plastkasser hos Goman på Hønefoss. Den nye transportløsningen for plastkasser gir årlige besparelser på rundt en million kroner.

Syv transportbaner i lageretasjen gir lagerplass for rundt 3000 kasser.
Syv transportbaner i lageretasjen gir lagerplass for rundt 3000 kasser. Foto: Egil Smalberget
Sist oppdatert

Goman

Goman Bakeriene er landets nest største bakerikjede, med et bredt spekter av baker- og konditorvarer til Coop.

Goman Bakeriet Hønefoss er ett av åtte bakerier i Goman Industri, med daglig leveranse av 23.000 brød og mer enn 25.000 kaker og konditorvarer.

– Kasselageret med automatisk transport har fungert utmerket, og med kraftig produksjonsvekst det siste året, har verdien av anlegget økt betydelig, forteller driftsleder Tor-Brede Rognlid ved Goman Bakeriet Hønefoss
– Kasselageret med automatisk transport har fungert utmerket, og med kraftig produksjonsvekst det siste året, har verdien av anlegget økt betydelig, forteller driftsleder Tor-Brede Rognlid ved Goman Bakeriet Hønefoss Foto: Egil Smalberget

Hver dag produserer og leverer Goman Bakeriet på Hønefoss 23.000 nystekte brød, i tillegg til mer enn 25.000 kremkaker, småvarer og andre konditorvarer. Samtlige blir pakket og levert i standardiserte plastkasser, og produksjonsveksten skapte behovet for en helt ny interntransportløsning av kasser.

I samarbeid med ITO ble det laget en egen ”lageretasje” i produksjonslokalene, og skreddersydd en transportløsning der nyvaskede kasser transporteres på transportbånd fra vaskemaskinen til kasselageret. Derfra hentes de etter behov og fraktes ned til produksjonen i en spesialkonstruert heis. Løsningen har vært i drift siden 2013 og resultert i omlag 1 million kroner i årlige besparelser, som følge av færre arbeidstimer til vask av kasser og transport fra vaskemaskin til lager.

 

25 prosent vekst etter oppkjøp

Coops oppkjøp av Ica/Rimi har gitt ytterligere vekst for det tradisjonsrike bakeriet på Hønefoss. Driftsleder Tor-Brede Rognlid er derfor glad for at det nye interntransportanlegget allerede var satt i drift.

– Det var helt nødvendig å frigjøre plass i bakeriet. Det daglige behovet for plastkasser er fra 4.000 til 6.000 kasser, og det er plasskrevende. Kasselageret med automatisk transport har fungert utmerket, og med 25 til 30 prosent produksjonsvekst det siste året, har verdien av anlegget økt betydelig siden det ble iverksatt, forteller han.

 

Rustfritt anlegg skreddersydd for lokalene

Anlegget ble skreddersydd av ITO og produsert ved ITOs produksjonsanlegg på Tyristrand. Det består av et automatisk transportbånd direkte fra vaskemaskinen og opp til lageretasjen, der sju transportbaner gir lagerplass for rundt 3000 kasser. En automatisk transportenhet henter en og en stabel med kasser og frakter disse til en heis direkte ned i pakkedelen av produksjonen. Anlegget er konstruert slik at de kassene som har stått lagret lengst blir hentet først, slik at man er trygg på at kassene ikke er våte når de skal benyttes. I næringsmiddelindustrien er det strenge hygienekrav, derfor er anlegget i hovedsak konstruert i rustfritt stål. Servicetekniker Geir Johnsen hos Goman Hønefoss forteller om et nært og godt samarbeid med ITO på Tyristrand. – Det er utvilsomt en fordel for oss at ITOs produksjonsanlegg kun ligger et kvarters kjøretur herfra. Transportanlegget er bygget der, så de har høy kompetanse og førstehånds kjennskap til vår installasjon. Med serviceavtale og nærhet til produsenten er vi sikret mot unødvendige driftsstans i en produksjon som går nesten døgnkontinuerlig, forteller han.

Kassene transporteres direkte fra vaskeanlegget til "lageretasjen".
Kassene transporteres direkte fra vaskeanlegget til "lageretasjen". Foto: Egil Smalberget

Denne saken ble første gang publisert 30/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017