Full styring fra kornmølle til butikkhylle

Norgesmøllene AS feirer 150-årsjubileum i år, men velger definitivt løsninger for fremtiden. Med sin nye løsning for partistyring får de bedre løsninger for sporbarhet, prognostisering og varelagerhåndtering.

Bedre logistikk. Her skannes SSCC-koden mot kundeordre med håndholdt enhet, før Merit Portal gjør oppslag i M3 for å sjekke at varen finnes på kundeordren og saldoidentitet er godkjent.
Bedre logistikk. Her skannes SSCC-koden mot kundeordre med håndholdt enhet, før Merit Portal gjør oppslag i M3 for å sjekke at varen finnes på kundeordren og saldoidentitet er godkjent. Foto: Egil Smalberget
Sist oppdatert

Norgesmøllene

Norgesmøllene AS er en ledende næringsmiddelbedrift innenfor melbaserte produkter til dagligvare-, bakeri-, industri- og storhusholdningssektoren. Selskapet ble etablert i 1995, gjennom en sammenslåing av tre møller. I 2003 kjøpte Felleskjøpet Øst Vest Norgesmøllene, og solgte i 2005 deler av aksjeposten til Stiftelsen Fritt Ord. Norgesmøllene AS har ca. 140 ansatte, fordelt på hovedkontoret på Midtun utenfor Bergen og produksjonsanleggene i Skien, Buvika og Vaksdal.

Dagens kornmøller har lite til felles med møllen som ble bygget i Vaksdal utenfor Bergen i 1866, en mølle som betød starten på det som i dag er Norgesmøllene AS, med produkter som markedsføres under logoen "Møllerens". Automatisering har vært et nøkkelord gjennom flere tiår, og møllesystemene ved selskapets tre kornmøller drives nå døgnkontinuerlig med operatører kun på dagtid.

For Norgesmøllene har automatisering også stått sentralt innenfor produksjonsplanlegging, logistikk og ordrehåndtering, der Infor M3 har vært forretningssystemet de siste 20 årene.

– Infor M3 er kjernen i virksomheten vår, der alle data og all informasjon skal være tilgjengelig for brukerne med et tastetrykk, i sanntid, forteller IT/prosesstyringsansvarlig Dag Petter Berg og IT-sjef Rolf Palmesen hos Norgesmøllene AS. Med siste tilvekst til systemet er også partistyring integrert i M3, med Merit Portal og som en del av forretningssystemet. – Det gir gevinst på flere områder, og vi forventer å tjene inn investeringen i løpet av de første årene, forteller de.

 

Verdifull informasjon

Norgesmøllene eier og driver tre av landets fire store kornmøller, og leverer et bredt utvalg av egenproduserte melprodukter til dagligvaresektoren, i tillegg til ulike produkter for bakerier og andre profesjonelle. Krav og ønsker fra marked og myndigheter, innenfor områder som sporbarhet, elektronisk ordrehåndtering og prognostisering, gjorde det nødvendig å ha oversikt over innholdet i egne varepartier på en mer detaljert måte enn tidligere.

Rolf Palmesen forteller at informasjonen nå er tilgjengelig i M3 umiddelbart etter registrering.

Nå har vi oppdatert informasjon i forretningssystemet om hver enkelt vare på hver pall i et vareparti, inkludert sporbarhetsdata for råvarene, produksjons- og pakketidspunkt, holdbarhetsinformasjon med mer. Denne informasjonen kan vi blant annet utnytte til å beregne fremtidig lagersituasjon, håndtere logistikken etter FIFO-prinsippet på en enklere måte enn før, samt sikre sporbarhet til riktig råvareleverandør, forteller han.

– I tillegg oppfyller vi enkeltkunders ønsker om elektronisk pakkseddel (pakkseddel nivå 4) og elektronisk ordrehåndtering. Full partistyring i M3 gjør det også enkelt å avdekke om et vareparti nærmer seg grensene for når vi kan selge det ut fra holdbarhetshensyn. Dermed kan vi tidligere iverksette tiltak for å få solgt partiet og unngå at varene må destrueres. Den nye løsningen for partistyring gjør det mulig å utnytte forretningssystemet enda bedre enn før, oppsummerer Dag Petter Berg.

Investeringene i partistyring gir gevinst på flere områder, innenfor sporbarhet, prognoser og varelagerhåndtering, forteller Dag Petter Berg og Rolf Palmesen i Norgesmøllene AS.
Investeringene i partistyring gir gevinst på flere områder, innenfor sporbarhet, prognoser og varelagerhåndtering, forteller Dag Petter Berg og Rolf Palmesen i Norgesmøllene AS. Foto: Egil Smalberget

 

 

Grundig test før oppstart

Kravspesifikasjonen fra Norgesmøllene var både omfattende og konkret da de tok kontakt med Merit i begynnelsen av 2015. Løsningen ble utviklet og implementert i et samarbeidsprosjekt mellom egne ressurser og konsulenter fra Merit. Opprinnelig oppstart var tiltenkt sommeren 2015, men ble skjøvet til november fordi nødvendige endringer i M3 var mer omfattende enn først antatt. Merit Portal ble tatt i bruk samtidig som partistyringsløsningen ble iverksatt.

– Da hadde vi gjennomført to testhelger hvor vi simulerte oppstart, forteller Palmesen. 5.000 paller med varer ble registrert på nytt i en konverteringsløsning som bedriften utviklet selv. Medarbeidere i lager og transport fikk nye skjermbilder og registreringsoppgaver, men kunne i stor grad benytte de samme håndholdte enhetene som de var vant til. Erfaringen er at de to testhelgene var nødvendig for at igangkjøringen kunne gå såpass problemfritt som den gjorde.

– Selvsagt oppsto det situasjoner vi ikke hadde tenkt på, men vi opprettholdt produksjon, leveranser og fakturering fra dag én. Da definerer vi igangkjøringen som vellykket. Etter noen måneders drift ser vi at partistyringsløsningen løser de oppgavene vi ønsket, og at den gir oss muligheter til å utnytte M3 på en enda bedre måte, sier IT-sjefen.

 

Rustet for fremtiden

Matvanene endrer seg, og utviklingen går i retning av mindre forpakninger og flere produkter som inneholder alt man trenger for å bake. Den tradisjonelle husmoren som kjøper mel i to kilos forpakninger er erstattet av travle mennesker som hastekjøper en pakke med alt som behøves for å bake grove rundstykker på "1-2-3". Emballasjen spiller en annen rolle enn før, den skal ikke bare være funksjonell, men også bidra til å selge produktet. Som landets største aktør innenfor produksjon av melvarer, forsøker Norgesmøllene hele tiden å ligge i forkant av utviklingen.

– Det stiller hele tiden høye krav til IT, produksjon og logistikk. Med M3 som forretningssystem og Merit som samarbeidspartner er det enklere for oss å ligge i forkant, avslutter Dag Petter Berg og Rolf Palmesen hos Norgesmøllene.

Hver sekk på pallen er merket med artikkel, parti, Best før dato, ingrediens- og allergeninfo, og pallen er påført produktpall-etikett som skannes og plukkes mot kundeordre. Medarbeidere fikk nye skjermbilder å forholde seg til, men kunne i stor grad benytte de samme håndholdte enheter som tidligere. Nå er forretningssystemet Infor M3 alltid oppdatert med sanntids informasjon om varene.
Hver sekk på pallen er merket med artikkel, parti, Best før dato, ingrediens- og allergeninfo, og pallen er påført produktpall-etikett som skannes og plukkes mot kundeordre. Medarbeidere fikk nye skjermbilder å forholde seg til, men kunne i stor grad benytte de samme håndholdte enheter som tidligere. Nå er forretningssystemet Infor M3 alltid oppdatert med sanntids informasjon om varene. Foto: Egil Smalberget

Denne saken ble første gang publisert 20/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017