Transport & Logistikk 2015:

Fullspekket program med lønnsomhet og klima i fokus

– Vi håper på over 900 påmeldte personer til Transport & Logistikk 2015 på Gardermoen 19. og 20. oktober. Vi har et knallgodt program i år, fastslår konferansegeneral Jo Eirik Frøise i Norsk Industri. Alt som kan krype og gå av politiske selebriteter, næringstopper og forskere vil delta for å spre bransjekunnskap.

– Nå er vi i mål med et knallgodt program for Logistikk & Transport 2015 og som vi håper vil slå an både blant deltakere, utstillere og foredragsholdere, sier Jo Eirik Frøise. Foto: Trond Schieldrop
– Nå er vi i mål med et knallgodt program for Logistikk & Transport 2015 og som vi håper vil slå an både blant deltakere, utstillere og foredragsholdere, sier Jo Eirik Frøise. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

Konferansen arrangeres også i år av Norsk Industri, NHO Logistikk & Transport, Norsk Havneforening og Logistikkforeningen.no. Nylig kunne Jo Eirik Frøise presentere årets konferanseprogram. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer naturligvis. Det samme gjør fire statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet, i tillegg til 15 stortingspolitikere fra Transportkomiteen.

– Stortingets samferdselspolitikere ser på Transport & Logistikk 2015 som en meget viktig arena for å utveksle erfaring med bransjens aktører, fastslår Frøise.

 

Slår på stortromma

Han mener Logistikk & Transport 2015 har et av de største og beste programmene gjennom tidene.

– Jeg har arbeidet med konferansen i over elleve år. Vi registrerer at flere ledere i store norske selskaper ønsker å delta. Mye skyldes at vi har et fullspekket konferanseinnhold av høy kvalitet. Konferansen er det desidert viktigste møtestedet ikke bare i Norge, men også Norden. Mange selskaper deltar med ulik agenda. Vi får mye innspill på arbeidet til blant annet Nasjonal transportplan og andre transportrelaterte spørsmål som debatteres på Stortinget. Når så mange transportpolitikere setter av så mye tid for å delta på konferansen, er det en bekreftelse på hvor viktig den blir oppfattet. Alle etatsdirektører både fra jernbane, sjø og vei deltar. Kremen av de som har innflytelse i transport Norge er med.

 

Kostnadskutt i verdikjeden

Frøise utelukker ikke over 1.000 deltakere på årets transport- og logistikk-happening.

– Utstillingen begynner nå å ta form og over 100 utstillere er påmeldt. Vi har snekret sammen et meget godt program med temaer som kostnadskutt i verdikjeden hvor foredragsholdere som styreleder Torbjørn Johannsson i ASKO, logistikkdirektør Ivar Raugstad i Marine Harvest og kommersiell logistikksjef Stein Morten Storrø i Hydro Aluminium deltar. Dette er et knippe av mange interessante foredragsholdere innenfor sitt fagfeltet.

 

Spennende temaer

Til sammen 90 foredragsholdere vil lose deltakerne gjennom spennende transport- og logistikktemaer.

– I tillegg lanseres det en rekke nyheter. I løpet av høsten kommer den nye standarden NSAB2000 på godstransport, som har ligget i bunn for mange kontrakter. Både Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport og NHO har vært med i fremforhandlingen av den nye transportstandarden som blir presentert på konferansen. PostNord vil vise sitt nordiske logistikkparameter med de siste logistikktrendene i Norden. Vi har også fått med oss mye nytt innenfor transport- og logistikkforskningen fra NTNU, Sintef og TØI sammen med ulike transportbrukere. De skal presentere alt som ble gjort på forskning innen transport og logistikk i fjor. Her er det mye spennende spesielt på havnesiden og på internasjonalisering av transport. Vi har bygd opp et tett program med sesjoner som tar for seg viktige transport- og logistikktemaer.

 

Klima

På klimaområdet har arrangøren i år fått med seg tungvektere som konsernsjef Dag Mejdell i Posten, konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen fra Statkraft, Ellen Hambro i Miljøverndepartementet og adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Enova har nå overtatt ansvaret med å klimautfordre transportbransjen.

– I år er vi spesielt opptatt av å få flere transportkjøpere/vareeiere med i programmet med store transportvolum. Blant annet vil Kongsberg Maritime foredra om sine erfaringer med transportbransjen, opplyser Frøise.

 

Bransjetrender

– Vi har alltid vært opptatt av å presentere nye logistikkløsninger og trender i bransjen, sier Frøise, som kan fortelle at i år som tidligere vil det bli mye havnerelatert stoff på programmet.

– Vi vil ta for oss Yliport. De vil fortelle om sine erfaringer det siste året og hvordan kundene ser på å ha fått ny brukerstøtte på Oslo Havn. I tillegg skal vi belyse temaet kriminalitet i logistikk og varehandel der Thomas Hanevold, seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd, vil snakke om hvordan transportbransjen kan sikre seg mot slik kriminalitet. Programmet er bredt og burde fenge vidt og bredt.

 

Samferdselsutfordringer

Norge står overfor store samferdselsutfordringer, og et viktig tema under konferansen er finansieringen av det nye nasjonale veiselskapet. Saksordfører og stortingsrepresentant for KrF Hans Fredrik Grøvan, vil belyse dette temaet nærmere. Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge vil sammen med adm. direktør Geir A. Mo fra Norges Lastebileier forbund vil også se nærmere på dette.

 

Store krav

– For øvrig vil vi ta for oss veinettet i Norge der vi får med både Vegdirektøren, adm. direktør Stig Skjøstad i Norges Automobil-Forbund (NAF) og politikere. Hvor lang tid vil det ta før et fullgodt veinett blir en realitet til beste for næringslivets transportutøvere? På andre siden har vi transportkjøpernes krav til transportleverandørene hvor vi blant annet har fått med Staples, Clas Ohlson og Bama.

Næringslivet har store krav til jernbanedrift. Arne Ivar Øvergård, adm. direktør i Stora Enso Skog, som er en betydelig jernbanebruker, vil snakke om sine erfaringer.

– Etter mye planlegging og arbeid er vi nå kommet i mål med et kjempegodt program, som vi håper vil slå an både blant deltakere, utstillere og foredragsholdere, sier Frøise, som legger til at de i en årrekke har invitert studenter til å delta på konferansen. Så også i år.

– Mange av dem har i dag ledende stillinger i logistikk og transportbransjen. Konferansen er derfor også en viktig rekrutteringsanstalt og et flott utstillingsvindu for nyutdannede studenter. På Logistikk & Transport 2015 den 19. og 20. oktober finner arbeidsgiverne fremtidens arbeidstakere, avslutter han.

 

Praktisk informasjon, komplett program og påmelding

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer naturligvis. Det samme gjør fire statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet, i tillegg til 15 stortingspolitikere fra Transportkomiteen. Foto: Henning Ivarson
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer naturligvis. Det samme gjør fire statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet, i tillegg til 15 stortingspolitikere fra Transportkomiteen. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 23/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017