Den nye pakkelinjen til Mapei

Gevinst fra første dag

Ved Mapeis anlegg i Nord-Odal produseres mørtel, fugemasse, lim og andre kjemiske produkter. I fjor høst iverksatte selskapet en ny automatisert pakkelinje og den har gitt gevinst fra første dag.

– Vi ser vi klare fordeler ved å kommunisere med en norsk leverandør og produsent, både i implementeringsfasen og ved service og vedlikehold senere, forteller prosjektleder Tommy Gustavsen i Mapei.
– Vi ser vi klare fordeler ved å kommunisere med en norsk leverandør og produsent, både i implementeringsfasen og ved service og vedlikehold senere, forteller prosjektleder Tommy Gustavsen i Mapei. Foto: Egil Smalberget
Sist oppdatert

Om Mapei

Mapei er et av verdens største konsern innenfor lim, fugemasser og andre kjemiske produkter, med ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. Fem prosent av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling, rettet mot økologisk bærekraftige produkter og systemer som ikke inneholder løsemidler og forurensende stoffer. Mapei har 18 forskningssentra, hvorav ett ved produksjonsanlegget i Nord-Odal.

Den norske virksomheten er en videreføring av Rescon som ble etablert i 1976 og som ble en del av Mapeikonsernet i 1999.

Mapei på Sagstua i Nord-Odal er hovedprodusent av produkter til Norden og Baltikum for det italienske konsernet med samme navn.

Her produseres blant annet fugemasse for byggebransjen. Fem kilos poser fylles med masse og lukkes automatisk i produksjonsmaskin, før de ferdige posene transporteres videre i pakkelinjen. Pakkeløsningen ble tegnet og installert av ITO Pall-Pack i fjor høst, og består av automatisk vektkontroll med avvisning av poser som er utenfor toleranseverdiene, automatisk eskereising med teiping i topp og bunn, en sjakt/bufferlager før posene pakkes manuelt i esker, samt automatisk påføring av produktnavn og annen info fra blekkskriver. Også vikleranlegget for utgående paller kommer fra samme leverandør. Anlegget er svært kompakt, og kombinerer transportbaner med motorisert transportbånd, stigebånd og gravitasjonsbaner (med naturlig fall).

 

Arbeidssparende og ergonomisk

Før det nye anlegget ble satt i drift, ble de samme operasjonene utført manuelt. Det var langt mer tidkrevende, med manuell vektkontroll, manuell håndtering av poser og esker, etikettering av eskene, samt stabling av ferdige esker på pall. Nå utføres arbeidet vesentlig mer effektivt og med en ergonomi tilpasset operatørene. Enklere og mer automatisert håndtering har gitt umiddelbar gevinst for Mapei, som regner med å tjene inn anlegget på tre år. Den største besparelsen ligger i redusert ressursbruk, som er frigjort til andre prosesser i produksjonen.

 

Pakkelinjen reduserer bruken av manuelt arbeid og frigjør ressurser til andre steder i produksjonen. Eskene reises, teipes i topp og bunn og printes automatisk fra blekkskriver.
Pakkelinjen reduserer bruken av manuelt arbeid og frigjør ressurser til andre steder i produksjonen. Eskene reises, teipes i topp og bunn og printes automatisk fra blekkskriver. Foto: Egil Smalberget

 

 

Løsningsorientert

Ved produksjon av fem kilos poser, leverer Alu-Pac-maskinen en ny pose hvert åttende sekund. Daglig produseres i størrelsesorden 500 esker med ferdige produkter gjennom pakkelinjen.

Tommy Gustavsen var prosjektleder for investeringen i ny pakkeløsning, han forteller at ITO Pall-Pack fremstod som den mest løsningsorienterte av de aktuelle leverandørene.

– Vi fant raskt ut at de hadde produkter og løsninger som ville dekke behovet. Når de også viste seg svært løsningsorientert med tekniske forslag og beskrivende tegninger for hele løsningen, ble det et enkelt valg. I tillegg ser vi klare fordeler ved å kommunisere med en norsk leverandør og produsent, både i implementeringsfasen og ved service og vedlikehold senere, forteller han.

 

Lean-produksjon

I Nord-Odal er det produsert lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden Rescon etablerte anlegget for 40 år siden. I 1999 ble selskapet en del av Mapei, og under navnet Rescon Mapei ble selskapet kjent i alle de nordiske landene. I 2011 skiftet selskapet navn til dagens Mapei.

Anlegget i Nord-Odal er fremdeles et hovedsenter for produkter til markedene i Norden og Baltikum, og daglig leveres mellom 400 og 600 tonn med ferdige produkter. Tommy Gustavsen forteller at produksjonen er basert på Leanfilosofien.

– Lean passer godt for vår produksjon. Det betyr blant annet at vi velger enkle løsninger der det er mulig, og at det tas beslutninger og løses problemer der de oppstår. Investeringene i den nye pakkelinjen passer godt overens med vår Leanfilosofi, avslutter han.

Leveransen fra ITO Pall-Pack består av rullebane, stigebånd og u-formet gravitasjonsbane, SIAT eskereiser med automatisk teiping i bunn og topp (bildet) og vikleranlegg. Sjekkvekt og blekkskriver er levert i samarbeid med ACT.
Leveransen fra ITO Pall-Pack består av rullebane, stigebånd og u-formet gravitasjonsbane, SIAT eskereiser med automatisk teiping i bunn og topp (bildet) og vikleranlegg. Sjekkvekt og blekkskriver er levert i samarbeid med ACT. Foto: Egil Smalberget

Denne saken ble første gang publisert 30/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017