God utvikling i industrien

Den norske innkjøpssjefindeksen for juli måned er den høyeste siden mars 2012.

Norsk PMI steg fra 53,8 i juni, til 54,8 i juli. Det er den høyeste målingen siden mars 2012, og det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen.
Norsk PMI steg fra 53,8 i juni, til 54,8 i juli. Det er den høyeste målingen siden mars 2012, og det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter, uttaler Svein-Egil Hoberg.
– At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter, uttaler Svein-Egil Hoberg. Foto: Bente Bjercke
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

For første gang på fire år gjorde innkjøpssjefsindeksen norsk PMI (Purchasing Managers Index) et kraftig byks oppover i juni måned. Nå viser tallene for juli nok en gang om økt aktivitet i industrien, melder NIMA.

PMI måler vareflyten i bedriftene og verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

 

Den positive utviklingen fortsetter

Norsk PMI steg fra 53,8 i juni, til 54,8 i juli. Det er den høyeste målingen siden mars 2012, og det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen.

– At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter. Historisk sett er juli måned beheftet med noe usikkerhet knyttet til ferieavvikling og færre respondenter, men den positive PMI-utviklingen får følge fra flere hold, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA.

 

Støttes av tall fra SSB og NAV

Produksjonsindeksen steg fra 54,4 i juni til 56,3 i juli og er nå på sitt høyeste siden august 2013.

Sysselsettingsindeksen gjorde et hopp fra 47,9 til 49,4 og er ifølge Hoberg den høyeste verdien siden oppsigelsene i oljerelatert industri skjøt fart høsten 2014.

– Utviklingen i både produksjon og sysselsetting støttes av ferske tall fra både SSBs konjunkturbarometer og NAV, opplyser han.

Ordreindeksen steg marginalt fra 59,1 i juni til 59,2, og Hoberg sier at dette signaliserer en solid forventning blant innkjøpslederne. Ordreindeksen har ikke vært så høy siden begynnelsen av 2011.

Leverandørers leveringstid hadde en oppgang fra 53,8 til 55,3.

Lagerindeksen er den eneste av de fem delindeksene som gikk ned denne måneden, fra 48,3 til 47,9.

– Økning i indeksen for leveringstid fra leverandører og nedgang i indeksen for lager av innkjøpte varer støtter den positive veksten i PMI-indeksen, kommenterer Hoberg, som nå ser frem til kommende PMI-målinger.

– Det blir interessant å følge utviklingen de neste månedene da vi alltid må ta hensyn til at målingene er mer usikre i sommermånedene grunnet ferien, avslutter han.

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til juli 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til juli 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 02/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017