Godt besøkt minimesse

Lexit Group er godt fornøyd med årets minimesse som hadde rekordoppslutning.

Key Account Manager Joachim Næss viser frem datafangstløsningene til engasjerte deltakere.
Key Account Manager Joachim Næss viser frem datafangstløsningene til engasjerte deltakere. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

Formålet med den årlige minimessen er å skape tettere relasjoner til både kunder og samarbeidspartnere.

– I år presenterte vi mange egenutviklede løsninger som definitivt vil effektivisere hverdagen for våre brukere, sier messeansvarlig Svein Lauritzen, som trekker frem retailtrenden Mobile POS og deres nyeste softwareløsning LexTalk. – På hardware viste vi våre nyeste PDA-løsninger fra våre hovedprodusenter, i tillegg til flere varianter av robuste nettbrett.

 

Etikettfabrikken dobler kapasiteten

Etikettavdelingen til Lexit Group var godt representert under minimessen og høstet gode tilbakemeldinger fra deltakerne for sin digitale løsning for etiketthåndtering LexitOne og demonstrasjonen av banderolesystemet BandAll. Utvidelsen av etikettfabrikken i Göteborg sluttføres i april og vil medføre en dobling av dagens produksjonskapasitet. Det er også blitt investert i en ny trykkpresse som kan kjøre flere oppdrag samtidig. Det reduserer spilltiden, effektiviserer produksjonen og reduserer nedetiden.

 

Lagerstyringsapp hos bilopphugger

Skedsmo Bilopphuggeri AS har blant annet spesialisert seg på å demontere nyere skadebiler. Selskapet benytter en lagerstyringsapp fra Lexit Group til å fotografere og scanne bildelene før de legges ut på nett. – Dette er en meget brukervennlig app, som våre lageroperatører og kontoransatte bruker daglig. Hjelpemiddelet har definitivt effektivisert virksomheten, sier daglig leder Svein-Tore Sund i selskapet. Ett av deres fremste ønsker er at funksjonaliteten i app-en utvides slik at den også kan benyttes til ordreregistrering.

 

Effektiviserer hverdagsoperasjonene

Kjøttforedlingsbedriften Brødrene Ringstad AS benytter FactoryTalk som hovedsystem og håndterminaler til lagerstyring.

– Ordrene legges inn i ERP-systemet Visma og overføres direkte inn i FactoryTalk. Herfra plukker vi ordre og styrer lageret i henhold til minimums- og maksverdier, sjekker holdbarhet, foretar merking og sporing. Når våre produkter er ferdig produsert, pakkes og merkes de i på Lex Order stasjoner, forteller regnskapsmedarbeider Kathrine Ringstad og kvalitetsansvarlig Marie Fried, som mener løsningene så langt har bidratt til større kontroll og bedre informasjonsflyt.

– Fortsatt skjer mange merkeprosesser manuelt. Vi er nå inne i en automatiseringsprosess hvor vi vurderer å gå til anskaffelse av nye automatiske merkestasjoner som ytterligere vil effektivisere virksomheten, forteller de.

 

Avhengig av gode relasjoner

Oluf Lorentzen AS importerer ost og ferskvarer til dagligvare- og storkjøkkenbransjen i Norge.

– Vi er avhengig av gode relasjoner til leverandører, drifts- og samarbeidspartnere for å få et oppegående IKT-system. Vi har hatt et godt samarbeid med Lexit Group i flere år på områdene datafangst, ordreopptak i butikk og bruk av håndterminaler, sier IT-sjef Jarl Eirik Bærø. – Etterhvert som forretningsstrukturen endrer seg, har vi enda større behov for gode interne datafangstrutiner i bedriften, i tillegg økt bruk av etiketter. De er flinke til å følge oss opp og kommer stadig med forslag til nye løsninger.

 

Godt fornøyd med håndholdte løsninger

ColliCare er totalleverandør av innovative transport- og logistikkløsninger og kjøper alle sine håndterminaler og PDA-er fra Lexit Group.

– Vi er godt fornøyd med både Motorola TC55 som våre sjåfører benytter og Honeywell 70E som brukes på lagrene, sier IT-Operation Manager Kristian Orre. – På terminalene er det installert app-er som formidler alle oppdrag, pakke- og skanningsinformasjon. Informasjonen overføres til vårt forretningssystem og videre til fakturering. Når sjåføren kommer frem til kunde, skannes forsendelsen og kunden kvitterer for mottatt leveranse på displayet i terminalen. Vi har spart mye på investeringen og vurderer kontinuerlig nye løsninger som vi kan dra nytte av.

 

Effektivisert plukket

Optimera AS er Norges største leverandør av byggevarer og selskapets logistikkvirksomhet har nå kjøpt inn nye håndterminaler med Android 6 fra Lexit Group.

– Håndterminalene har effektivisert lagerdriften og gjør at vi ligger langt fremme på teknologisiden, sier Christian Skarpeid, prosjektleder logistikk hos byggevareaktøren. – Vi har ti logistikkanlegg over hele Norge som distribuerer byggevarer til 100 Montér-butikker, samt byggeplasser. Håndterminalene har effektivisert plukket som nå skjer papirløst, legger han til.

 

Key Account Manager Geir Karlsen i dyp diskusjon om butikkdataløsningene.
Key Account Manager Geir Karlsen i dyp diskusjon om butikkdataløsningene. Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 02/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017