Godt trucksalg i første kvartal

Salget av 1.432 trucker i løpet av årets tre første måneder er det nest beste for første kvartal på mange år.

Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Første kvartal 2009 - 2016 uthevet med grønt. Kilde
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Første kvartal 2009 - 2016 uthevet med grønt. Kilde Foto: MGF
Sist oppdatert
Etter en jevn vekst siden 2009 flatet trucksalget i fjor noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Så langt har 2016 startet veldig godt. Kilde
Etter en jevn vekst siden 2009 flatet trucksalget i fjor noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Så langt har 2016 startet veldig godt. Kilde Foto: MGF

Som man ser av grafen fremstår salget av gaffeltrucker gjennom året som en svært jevn sinuskurve. Salget i første kvartal har alltid vært det sterkeste og, som med svært få unntak, etterfølges av synkende salg gjennom andre og tredje kvartal før det igjen stiger mot slutten av året.

Ifølge statistikken til Maskingrossisternes Forening (MGF), som baserer seg på innrapportere tall fra medlemmene i MGFs truckgruppe, ble det solgt 1.432 trucker her i landet i første kvartal – det nest høyeste for denne perioden på mange år.

 

Motvekt kraftig tilbake

Tallene for de enkelte trucktypene viser at teleskoptrucker har en fremgang på hele 150 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Størst nedgang har trekktrucker (- 69 prosent). Begge disse segmentene er imidlertid så små at de har liten innvirkning på totalsalget.

I volumsegmentene har motvektstrucker en nedgang på hele 21 prosent og palletrucker på 16 prosent. Totalt sett ble dette mer en oppveid ved at skyvemasttrucker økte med 16 prosent, støttebenstrucker med 42 prosent og plukktrucker med nær 54 prosent.

Salget av de 1.432 truckene i første kvartal  fordeler seg slik i de segmentene MGF har delt dem inn i (første kvartal 2015 i parentes):

  • Motvekt: 470 (598)

  • Skyvemast: 93 (80)

  • Støtteben: 448 (314)

  • Plukk: 140 (91)

  • Palle: 260 (310)

  • Svinggaffel: 2 (2)

  • Sidelaster: 0 (0)

  • Trekk: 4 (13)

  • Teleskop: 15 (6)

Til tross for en relativt kraftig tilbakegang i salget av motvektstrucker i første kvartal, kan de norske truckimportørene glede seg over en god start på inneværende år. Illustrasjonsfoto
Til tross for en relativt kraftig tilbakegang i salget av motvektstrucker i første kvartal, kan de norske truckimportørene glede seg over en god start på inneværende år. Illustrasjonsfoto Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 20/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017